เหตุป.ป.ช.ไม่สอบราชภักดิ์

เหตุป.ป.ช.ไม่สอบราชภักดิ์

มติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 ไม่รับสอบสวนโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ อาจจะทำให้ใครหลายคนผิดหวังที่องค์กรอิสระนี้ ไม่รับสอบ แม้ว่ามีข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีค่า หัวคิว โรงหล่อ หรือการใช้งบประมาณของกองทัพบก

การที่ป.ป.ช.จะรับสอบสวนในเรื่องใด มีหลักอยู่ 2 ประการคือ

ประการแรก มีผู้ร้องเรียนมาที่ ป.ป.ช.โดยตรง

ประการที่สอง ป.ป.ช.สืบสวน ประมวลเรื่องราวจากข่าวแล้วพบว่ามีการทุจริต

โครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ แม้มีข่าวทุจริต ตั้งแต่เกิดเรื่อง จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ไม่มีใคร หรือผู้ใดมาร้องเรียนที่ ป.ป.ช. แต่กลับไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปราม หรือร้องไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกอบกับข้อมูลที่ป.ป.ช.มีอยู่ในเวลานี้ เหมือนกับที่หน่วยงานอื่นๆ มี คือ เงินที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ในส่วนงบกลาง นำไปจ่ายให้โรงหล่อ อีกส่วนนำไปสร้างลานราชานุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์ เงินส่วนนี้เบิก จ่าย โดยสำนักปลัดบัญชีกองทัพบก เงินอีกส่วน มาจากการบริจาค และการจัดกิจกรรม “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” ส่วนสุดท้ายมาจากการบริจาคค่าต้นไม้

ข้อมูลของ ป.ป.ช.ตามปรากฏเป็นข่าว มีชื่อ คชาชาต บุญดี และ พล.ต.สุชาติ พรมใหม่ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้การทุจริต มีเพียงเส้นทางเงิน กรณีนี้ ป.ป.ช.ต้องรอวิเคราะห์เส้นทางเงินก่อน

ดังนั้น ป.ป.ช.จึงเห็นว่า ในเมื่อหน่วยงานอย่างกระทรวงกลาโหม ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา 1 ชุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีผู้ไปร้องให้สอบสวนเรื่องการใช้เงินงบประมาณ และร้องเรียนที่กองบังคับการปราบปราม โดยทั้ง 3 หน่วยงาน เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้น และมีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินการกล่าวหาใครได้ ตามกฎหมาย ย่อมจะต้องส่งเรื่องมาที่ป.ป.ช.อยู่แล้ว

เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในด้านการสอบสวน ป.ป.ช.จึงต้องให้หน่วยงานต้นทาง สอบสวนเบื้องต้นก่อน

เลขาธิการ ป.ป.ช. สรรเสริญ พลเจียก บอกผมว่า ไม่กลัวว่าจะมีผู้ครหาป.ป.ช.ที่ไม่รับสอบสวนเรื่องนี้ เพราะทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฎหมาย และยังแปลกใจว่า เป็นข่าวมานานนับเดือน ไม่มีใครมาร้องให้ป.ป.ช.สอบสวนโครงการอุทยานราชภักดิ์

แม้ว่า ป.ป.ช.ยังไม่รับเรื่องไว้สอบสวนในเวลานี้ แต่สำนักงานป.ป.ช.ก็มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากข่าวสารต่างๆ ทำแบบคู่ขนานกับการสอบสวนของกระทรวงกลาโหม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกองบังคับการปราบปราม เพื่อเตรียมความพร้อม ในกรณีที่ 3 หน่วยงานสอบสวนแล้ว มีความเห็นส่งมาที่ป.ป.ช.จะได้เกิดความรวดเร็ว

มติ ป.ป.ช.แม้จะดูทวนกระแส แต่เมื่อกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะบิดกฎหมายได้