Work From Home ยังคงจำเป็นหลังโควิดหรือไม่

Work From Home ยังคงจำเป็นหลังโควิดหรือไม่

ล่าสุด องค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ได้ประกาศว่าเรากำลังจะได้เห็นการสิ้นสุดของโควิดในอีกไม่ช้านี้ ในประเทศไทยเองตัวเลขผู้ป่วยใหม่ก็ได้ลดลงต่ำกว่า 1,000 คนต่อวัน แม้ผู้คนส่วนใหญ่จะยังคงสวมหน้ากากอยู่แต่วิถีชีวิตก็เริ่มกลับมาเหมือนกับก่อนจะมีโควิดเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว

หลายองค์กรก็มีนโยบายให้พนักงานกลับไปทำงานในสถานที่แล้ว ในขณะที่บางองค์กรก็มีนโยบายที่ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม

มีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพของการ Work From Home หรือ Remote Work ซึ่งมีทั้งแนวคิดที่เชื่อว่าประสิทธิภาพต่ำกว่าการทำงานในสถานที่ และก็ยังมีแนวคิดที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าการทำงานในสถานที่

 

ล่าสุดบทความจากหนังสือพิมพ์ San Francisco Chronicle ก็ได้รวบรวมงานวิจัยจากที่ต่างๆ ทั้งก่อนและระหว่างโควิดและได้สรุปว่า การ Work From Home หรือ Remote Work นั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทำงานในสถานที่

แต่อาจเป็นความรู้สึกของผู้บริหารเองที่ไม่คุ้นเคยกับการที่ไม่ได้เห็นหน้าพนักงานอยู่ในสถานที่เดียวกันจึงทำให้เกิดความเชื่อที่ผิดว่าการ Work From Home หรือ Remote Work นั้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการทำงานในสถานที่

 

ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยใน Quarterly Journal of Economics ตั้งแต่ปี 2014 ที่สรุปว่าพนักงาน Call Centers บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 13% และมีการลาออกน้อยลง 50% เมื่อ Work From Home หรือ Remote Work

งานวิจัยใน National Bureau of Economic Research ของปี 2022 ก็ได้สรุปว่าโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานแบบ Hybrid ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 8% และมีการลาออกน้อยลง 5%

 

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford และอีกหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำก็ยังสรุปว่า Work From Home หรือ Remote Work มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 5% ในปี2020 และ 9% ในปี2022

และยังมีงานวิจัยอีกมากที่มีข้อสรุปไปในแนวทางเดียวกันบทความดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่า การที่ผู้บริหารมีนโยบายให้พนักงานกลับไปทำงานในสถานที่ทั้งที่การมีประสิทธิภาพจะลดลงจากการ Work From Home หรือ Remote Work จะเป็นสาเหตุทางจิตวิทยาของผู้บริหารเองที่ไม่คุ้นเคยหรือขาดความมั่นใจกับการที่ไม่ได้เห็นหน้าพนักงานอยู่ในสถานที่เดียวกัน

อย่างไรก็ดี การมีประสิทธิภาพของการ Work From Home หรือ Remote Work เป็นเรื่องราวที่มีการโต้เถียงอยู่บ่อยครั้งในต่างประเทศซึ่งในบางประเทศก็มีการเรียกร้องสิทธิของพนักงานให้สามารถ Work From Home ได้ โดยไม่ต้องถูกลดเงินเดือนหรือกระทั่งเรียกร้องให้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครต้องมีทางเลือกให้ Work From Home ได้

ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้อยู่บ่อยครั้ง แต่รูปแบบการทำงานหรือกระทั่งการประชุมก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปมากด้วยการถูก Digital Transformation ในช่วงเวลาของโควิดซึ่งเราคงจะไม่ได้กลับไม่สู่ยุคเดิมก่อนหน้าโควิดอีกต่อไปแล้ว 

สำหรับผู้เขียนเองมองว่านอกเหนือจากลักษณะของงานยังเป็นเรื่องของ Generation ด้วยที่บาง Generation อาจมีความคุ้นเคยกับรูปแบบเดิมในขณะที่อีก Generation อาจพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่การทำงานในรูปแบบใหม่

แต่ถึงกระนั้นก็ต้องชื่นชมรัฐบาลของไทยที่แก้กฎหมายเพื่อรองรับการประชุมผ่านระบบดิจิทัลให้มีผลบังคับตามกฎหมายได้และล่าสุดได้ออก Long-Term Resident VISA และข้อเสนอพิเศษเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อ Remote Work กลับไปประเทศตัวเองเพื่อปรับตัวและเตรียมพร้อมกับพฤติกรรมของการทำงานที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว