รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยบทเพลง

รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยบทเพลง

สัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ต้องเครียดวิตกกังวลจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19