รินใจ ชาครพิพัฒน์

ดูบทความทั้งหมด

กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

7 มกราคม 2564
194

USD Futures -บริการแลกดอลลาร์รายวัน ทางเลือกธุรกิจขนาดเล็ก

ในช่วงปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทมีความผันผวนเป็นอย่างมาก จากเมื่อต้นปี 2563

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ราว 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ประมาณ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสิ้นไตรมาส 1 และได้กลับมาแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจนมาอยู่ที่ประมาณ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสิ้นปี ซึ่งการที่ค่าเงินเปลี่ยนแปลงขึ้นลงถึง 10% ภายในช่วงเวลาสั้นๆ นี้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายหรือรายได้เป็นเงินดอลลาร์ จนอาจทำให้ผลประกอบการพลิกจากกำไรมาเป็นขาดทุนได้เลยทีเดียว อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันก็มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านค่าเงินสำหรับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถบริหารความเสี่ยงจากการอ่อนหรือแข็งค่าของเงินบาทได้

สำหรับการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการซื้อหรือขายเงินดอลลาร์ สามารถทำได้โดยการล็อกค่าเงินไว้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้ว แม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งหรืออ่อนตัว ผู้ประกอบการก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินอีก ทำให้ผู้ประกอบการทราบรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินบาทแน่นอน สามารถวางแผนการผลิต ตั้งราคาขายที่เหมาะสม และไม่ต้องกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม

เครื่องมือที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ในการบริหารความเสี่ยงค่าเงินคือ การทำสัญญา Forward กับธนาคาร พูดง่ายๆ คือ ผู้ประกอบการกับธนาคารทำสัญญากันว่าจะแลกเงินกันในอนาคต ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ปัจจุบัน เมื่อถึงเวลาที่ตกลงกันไว้ ธนาคารก็จะทำการแลกเงินให้ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาธุรกิจที่ใช้สัญญา Forward ส่วนใหญ่ยังจำกัดแค่ธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากการทำธุรกรรม Forward นั้น ผู้ใช้บริการต้องมีวงเงินกับธนาคารมาก่อนจึงจะทำสัญญา Forward ได้ อีกทั้งเงื่อนไขเรื่องปริมาณเงินในการทำสัญญาก็อาจมีจำนวนสูงซึ่งไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนั้น ก่อนทำสัญญายังต้องมีการแสดงเอกสารหลักฐานด้วยว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกจริง ดังนั้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อยจึงไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้ง่ายนัก

USD Futures นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาทสำหรับผู้ประกอบการ โดย USD Futures หรือสัญญาซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้า ที่ซื้อขายใน TFEX นั้น มีลักษณะคล้ายกับสัญญา Forward แต่สัญญา USD Futures จะเป็นสัญญามาตรฐาน เช่น จะกำหนดว่าวันครบกำหนดอายุจะเป็นสิ้นเดือนหรือสิ้นไตรมาส และ 1 สัญญามีขนาด 1,000 USD เสมอ ดังนั้น เมื่อเทียบกับสัญญา Forward แล้ว USD Futures จะมีขนาดสัญญาที่เล็กกว่า ผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กจึงสามารถใช้ USD Futures บริหารความเสี่ยงได้ โดยไม่ต้องมีวงเงินกับธนาคารมาก่อน และไม่ต้องมีเอกสารแสดงการนำเข้าส่งออกแต่อย่างใด เพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับโบรกเกอร์ TFEX ก็สามารถใช้ USD Futures บริหารความเสี่ยงได้ทันที

ยิ่งไปกว่านั้น TFEX ยังได้ร่วมมือกับ ธ.กรุงไทย (KTB) พัฒนาบริการ “แลกดอลลาร์รายวัน” ต่อยอดจาก USD Futures เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้หรือรับเงินดอลลาร์จากการประกอบธุรกิจ โดยจุดเด่นของบริการนี้ อยู่ที่การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถแลกเงินดอลลาร์จริงในวันใดก็ได้จากสถานะ USD Futures ที่ถือครองอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องรอจนถึงวันที่สัญญา USD Futures ครบกำหนดอายุ อีกทั้งยังได้แลกเงินในอัตราพิเศษซึ่งเป็นอัตราที่ดีกว่าอัตราหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารอีกด้วย

160994910676

160994888699สำหรับบริการแลกดอลลาร์รายวัน ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่าน Application ที่ชื่อ JEDI ของ ธ.กรุงไทย ที่จะช่วยปิดสถานะของสัญญา USD Futures ที่ผู้ประกอบการถือครองอยู่ และช่วยส่งคำสั่งแลกเงินไปยังระบบ Online ของ ธ.กรุงไทย โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะทำการโอน/ตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท หรือ FCD (Foreign Currency Deposit) ที่แจ้งไว้ล่วงหน้ากับ ธ.กรุงไทย ภายในวันเดียวกันกับวันที่ดำเนินการ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินบาท/ดอลลาร์ที่ได้รับไปใช้ในการทำธุรกิจได้ทันที

ทั้งนี้ ประโยชน์ของการใช้งาน USD Futures รวมถึงบริการแลกดอลลาร์รายวันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปที่ต้องทำธุรกรรมการแลกเงินอยู่เป็นประจำ เช่น ผู้ที่ลงทุนในต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับโบรกเกอร์ TFEX และบัญชีเงินฝากกับ ธ.กรุงไทย แล้วสมัครใช้บริการแลกดอลลาร์รายวันได้ที่โบรกเกอร์ TFEX ที่ร่วมให้บริการ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfex.co.th/th/products/usd-exchange-service.html หรือสอบถาม Krungthai Contact Center 02-111-1111 หรือ SET Contact Center 02-009-9999

ดูบทความทั้งหมดของ รินใจ ชาครพิพัฒน์

แชร์ข่าว :
Tags: