อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน

ดูบทความทั้งหมด

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

30 ตุลาคม 2563
7,171

'ไหหลำ' จะมาแทนที่ 'ฮ่องกง'?

ตอนนี้จีนกำลังรุกหนักในการพัฒนาเกาะไหหลำ เพื่อจะเป็นศูนย์กลางการค้าแทนฮ่องกงในอนาคต

         ตอนนี้จีนกำลังรุกหนักในการพัฒนาเกาะไหหลำ เพื่อจะเป็นศูนย์กลางการค้าแทนฮ่องกงในอนาคต เห็นมีคนไทยเชื้อสายจีนสนใจไปลงทุนกันเหมือนกัน ยิ่งถ้าเป็นเชื้อจีนไหหลำ ก็คงกระดี๊กระด๊ากันใหญ่  แต่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ฟันธง คงเป็นแค่ฝันเกินเอื้อม

 

          ไหหลำ หรือ ไห่หนาน เป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่มีขนาดเล็กที่สุด ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศ เป็นเกาะๆ หนึ่งและมีเกาะเล็กเกาะน้อยอีกมากมายโดยรอบในทะเลจีนใต้  เกาะไหหลำนี้มีช่องแคบฉฺยงโจวคั่นระหว่างคาบสมุทรเหลย์โจวของมณฑลกวางตุ้งกับเกาะไหหลำ มณฑลนี้มีเมืองเอกชื่อไห่โข่ว และมีเมืองที่กำลังพัฒนากันขนานใหญ่ชื่อซันยา ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของเกาะไหหลำนี้

 

          สำหรับการแบ่งเขตการปกครองมณฑลไหหลำ แบ่งเป็น 4 จังหวัด 20 เทศมณฑล 218 ตำบล มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 35,354 ตร.กม. หรือใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครของเราประมาณ 23 เท่า หรือใหญ่เกือบ 2 เท่าของจังหวัดกาญจนบุรี มีจุดที่มีความสูงที่สุดคือ 1,840 เมตร และมีประชากรประมาณ 10 ล้านคน หรือมีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 280 คน/ตร.กม. ในขณะที่กรุงเทพมหานครของเรามีความหนาแน่นสูงถึง 3,800 คน/ตร.กม. มีรายได้ประชาชาติต่อหัวที่ 48,429 หยวนหรือ 225,195 บาทต่อคนต่อปีซึ่งพอๆ กับไทยเลย

 

          อย่างไรก็ตามในกรณีฮ่องกง ฮ่องกงมีขนาด 1,104 ตร.กม. แสดงว่าไหหลำใหญ่กว่าฮ่องกงถึง 32 เท่า แต่ฮ่องกงมีประชากร 7 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับไหหลำทั้งมณฑล และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถึงเกือบ 7,000 คนต่อตารางกิโลเมตร หรือเกือบเป็น 2 เท่าของกรุงเทพมหานคร  ฮ่องกงมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 27,200 เหรียญสหรัฐหรือ 856,800 บาทต่อคนต่อปี หรือเกือบ 4 เท่าของรายได้ประชาชาติต่อหัวของไหหลำและประเทศไทย

 

          อาจกล่าวได้ว่าฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถพบกับสิ่งที่น่าสนใจและหลากหลาย โดยเราสามารถแบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลัก ๆ ออกเป็น 3 เขต คือ เกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่าง ๆ  ไหหลำก็พยายามสร้างความหลากหลายอย่างนี้ แต่จะสำเร็จหรือไม่ต้องคอยติดตามกันต่อไป

 

          ฮ่องกงได้เปรียบไหหลำหลายขุมเพราะ

  1. ฮ่องกงเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก โดยใช้ชื่อในฐานะสมาชิกขององค์การการค้าโลกว่า “Hong Kong, China” ซึ่งเป็นสมาชิกแยกต่างหากจากจีน นอกจากนั้น ฮ่องกงยังเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ด้วย คือ APEC, PECC, ADB, WCO, ESCAP รวมทั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ใน OECD ด้วย
  2. ฮ่องกงดำเนินนโยบายการค้าแบบเสรีและเป็นเมืองท่าเสรี ฮ่องกงจึงไม่มีการจัดเก็บภาษีศุลกากรในการนำเข้าและส่งออก ข้อนี้ไหหลำพยายามที่จะแข่งขันด้วยเป็นอย่างยิ่ง
  3. ฮ่องกงมีประเทศคู่ค้าใหญ่ๆ เป็นอันมาก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฯลฯ แต่ไหหลำที่เป็นแค่มณฑลหนึ่ง โอกาสที่จะมาแทนที่ไหหลำจึงยากมาก แม้แต่เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ยังเอาฮ่องกงไม่ลง
  4. ฮ่องกงเป็นหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่เป็นที่ 10 ของโลก เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราใหญ่อันดับ 7 ศูนย์กลางการเงินการการธนาคาร อันดับที่ 12 และเป็นตลาดค้าทองคำขนาดใหญ่หนึ่งในสี่ของโลก เรื่องนี้ไหหลำคงไปไม่ถึงแน่นอน
  5. ฮ่องกงยังเป็นเขตการส่งออกสินค้าจากทั่วโลก อาทิ เสื้อผ้าสำเร็จรูป นาฬิกา ของเล่น เกมคอมพิวเตอร์ เครื่องไฟฟ้า และสินค้าอุตสาหกรรมขนาดเบาอีกหลายชนิด
  6. ฮ่องกงมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีเครือข่ายการคมนาคมขนส่งสูงทั้งของรัฐ และ เอกชน การเดินทางในแต่ละวันของชาวฮ่องกง 90% เป็นการใช้ขนส่งสาธารณะ และทำให้ฮ่องกงเป็นเมืองหนึ่งที่มีขนส่งสาธารณะครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเมืองหนึ่งของโลก แต่เมืองเอกไห่โข่ว และเมืองตากอากาศซันยาที่อยู่ท้ายเกาะใช้เวลาขับรถนานถึงเกือบ 4 ชั่วโมง
  7. ฮ่องกงให้แทบทุกประเทศเดินทางเข้าออกได้โดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องขอวีซ่าตั้งแต่ 7-180 วัน ข้อนี้ไหหลำก็กำลังเลียนแบบอยู่ แต่จะทาบกันได้หรือในขณะนี้
  8. ฮ่องกงยังมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และไม่เป็นประเทศสังคมนิยม การเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นที่นิยมกว่าจีนโดยเฉพาะไหหลำ
  9. ฮ่องกงพูดกันได้หลายภาษา ทั้งภาษากวางตุ้ง ภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษกันทั่วทั้งเกาะ ในขณะที่ไหหลำคงยังล้าหลังกว่ามากในกรณีภาษาอังกฤษ

 

          ในขณะนี้กำลังพัฒนาไหหลำให้เป็น “ประตูสำคัญ” สู่มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งในทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งนั้นเป็นไปได้ยากเหลือเกิน เพราะมีฮ่องกง หวุงเตา ไฮฟอง สิงคโปร์ มะนิลา อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน  ยิ่งกรณีการพัฒนานำร่องให้เป็นเขตการค้าเสรีนั้นหวังจะเป็นนโยบายเปิดประเทศจีนให้กว้างขึ้นและส่งเสริมกระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  แต่โดยที่ไหหลำมีขนาดใหญ่มาก ยากแก่การจัดการ โอกาสความสำเร็จจึงจำกัด

           ในด้านการท่องเที่ยว ไหหลำหวังเป็น ฮาวายแห่งเอเชีย ในขณะที่ชายหาดสุดลูกหูลูกตายาวนับพันกิโลเมตรของเวียดนาม และเกาะท่องเที่ยวนับพันๆ เกาะของฟิลิปปินส์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลของไทยที่มีชื่อเสียงยังตั้งอยู่ใกล้ๆ ทั้งภูเก็ต สมุย หัวหิน พัทยา โอกาสที่จีนจะพัฒนาจนคนติดกันมากมายคงเป็นไปได้ยาก  แต่ก็อาจสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้บ้าง  แต่นักท่องเที่ยวจีนคงหวังจะออกสู่ต่างประเทศที่ค่าครองชีพไม่แพงมากกว่า

           ฮ่องกงนั้นเคยมีรายได้ประชาชาติถึงราวหนึ่งในสี่ของจีนเมื่อ 40 ปีก่อน อาจมีสัดส่วนรายได้ประชาชาติเพียง 3% ในปัจจุบัน แต่ก็นับว่ายังมีขนาดมหาศาล ยากที่จีนจะลบฮ่องกงออกไปจากแผนที่โลกได้  งบประมาณที่จีนคุยว่าจะทุ่มลงไปในไหหลำก็ยังจำกัดอยู่  โอกาสแห่งความสำเร็จในการ “เสก” “ฮาวายแห่งเอเชีย” “ฮ่องกงใหม่” “มาเก๊าใหม่” (พร้อมกาสิโน) จึงยังค่อนข้างไกลเกินเอื้อม  การที่นักลงทุนไทยขืนไปลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ คงเป็นความเสี่ยงเป็นอย่างมากในขณะนี้  แต่ถ้าสำเร็จไทย ฮ่องกง เวียดนามรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็คงหนาว  แต่จีนในฐานะ “จักรวรรดินิยม” ใหม่ก็คงพร้อมที่จะเข้าครอบครองหรือ Take Over อย่างไม่หยุดยั้ง

         ต้องศึกษาให้ถ้วนถี่ก่อนลงทุนในไหหลำ อันตรายจริงๆ

 *หมายเหตุ ข้อมูลและข้อความส่วนใหญ่มากจาก Wikipedia สำนักข่าวซินหัวและอื่นๆ

ดูบทความทั้งหมดของ อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน

แชร์ข่าว :
Tags: