บทความพิเศษ

ดูบทความทั้งหมด

12 มิถุนายน 2563
214

เมื่อผู้ซื้อสวมหมวก​ “ผู้จัดสรรที่ดิน”(2)

จากโครงการจัดสรรที่ดิน​ในพื้นที่ท่องเที่ยวใหญ่ของไทย ที่สรุปความสำคัญ​ของสัญญาจากความเป็นเจ้าของโครงการ

และตัวแทนผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในบทความตอนที่แล้ว 

ภายหลังเสร็จสิ้นการทำสัญญาฉบับดังกล่าวข้างต้น​ เจ้าของโครงการได้ส่งหนังสือจำนวน​ 2 ฉบับ​ ได้แก่​ รับรองตัวแทนสมาชิกรวมทั้งหมด​ 16​ คน​ให้สมาชิกทุกรายรับรอง​หรือโต้แย้งภายใน 15 วันนับแต่วันออกหนังสือ และส่งมอบทรัพย์สิน และบริหารจัดการด้านบริการสาธารณะให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการ​ ก​ ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี​ มีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรของโครงการจัดสรรที่ดิน​  จำนวนหนึ่ง​ หารือ​สอบถามผู้เขียนโดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหนังสือสัญญาส่งมอบสาธารณูปโภคส่วนกลาง​ ระหว่าง​ เจ้าของโครงการ” และ​ ตัวแทนผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ฉบับลงวันที่​ 29 ม.ค.2555 ดังต่อไปนี้

1.เจ้าของโครงการมีสิทธิโอนอำนาจหน้าที่การบริหารโครงการด้านบริการสาธารณะของโครงการ​จัดสรรที่ดิน​ ก​ ให้แก่ตัวแทนผู้ซื้อที่ดินจัดสรร​ ด้วยการทำสัญญาฉบับดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่? 

เห็นว่าเป็นกิจกรรม หรือเรื่องภายในระหว่างเอกชนกับเอกชน​ด้วยกัน เมื่อเจ้าของโครงการกับตัวแทนผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตกลงเห็นชอบร่วมกัน​ภายใต้มติที่ประชุมใหญ่สมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรร หากเกิดความเสียหาย​อย่างใด​อย่างหนึ่ง แต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิทางศาลดำเนินคดีตามกฎหมายได้

2.สัญญาส่งมอบสาธารณูปโภคส่วนกลางฉบับดังกล่าวข้างต้น​ ขัด​หรือแย้งกับข้อกำหนดวิธีการจัดสรรที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดิน​ ก​ ตามที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด​ และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินหรือไม่? 

เห็นว่าเมื่อผู้จัดสรรที่ดินมีข้อตกลง​ หรือได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินภายใต้ข้อกำหนดหลักเกณฑ์​ วิธีการ​ แนวทางการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินเเล้ว​ หากเจ้าของโครงการ​ หรือผู้จัดสรรที่ดินประสงค์เปลี่ยนแปลง​ แก้ไข​ เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนผังโครงการตามที่ได้รับอนุญาต​ เจ้าของโครงการ​ หรือผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่แจ้งขออนุญาตเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น​ กรณีที่เจ้าของโครงการทำสัญญาส่งมอบสาธารณูปโภคส่วนกลางให้แก่ตัวแทนผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดังกล่าว​ หากเกิดความเสียหาย​ หรือข้อร้องเรียน​ในภายหลัง​ เจ้าของโครงการไม่อาจอ้างสัญญาข้างต้น​ หรือหลุดพ้นหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดได้

3.ตามหนังสือสัญญาฉบับดังกล่าว​ เจ้าของโครงการยังคงมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการได้รับอนุญาตของโครงการจัดสรรที่ดิน​ ก​ จนกว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะจดทะเบียน​ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นหรือไม่? 

เห็นว่าเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดิน​ ก​ ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดิน​ ก​ ตามมาตรา​ 44​ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน​ 2543​ และแก้ไขเพิ่มเติม​ 2558

โดย...

พิสิฐ ชูประสิทธิ์

นายกสมาคมนักบริหารอาคารชุด – หมู่บ้านจัดสรรไทย 

“ที่ปรึกษา” ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ

[email protected]

ดูบทความทั้งหมดของ บทความพิเศษ

แชร์ข่าว :
Tags: