ประธาน จิวจินดา

ดูบทความทั้งหมด

หัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

20 พฤษภาคม 2563
715

หั่นงบลงทุน สู้โควิด-19ไม่กระทบเมกะโปรเจค แต่อาจเสี่ยงล่าช้า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563 รับทราบการปรับเปลี่ยนกรอบวงเงินร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ)

ดูบทความทั้งหมดของ ประธาน จิวจินดา

แชร์ข่าว :
Tags: