ดร.สาธิต วิทยากร

ดูบทความทั้งหมด

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) : คอลัมน์ “Focus Healthcare” Email :[email protected]

10 พฤษภาคม 2563
522

Better New Normal กับวิถีชีวิตในยุค COVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แม้ว่าเราจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้หยุดชะงักลง คนจำนวนมากจำเป็นต้องหยุดกิจการ หยุดงาน แล้วกักตัวอยู่ที่บ้าน ทำให้ขาดรายได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน เกิดความเครียด มีความวิตกกังวลใจสะสม และอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตได้ในที่สุด

การใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการคิดและดำเนินชีวิต หรือ Positive Psycological Capital (Psycap) ถือเป็นวิธีหนึ่งที่มีการใช้ในหลายประเทศในสถานการณ์เช่นนี้ โดยแนวคิดดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. การมีความหวัง (Hope) 2. การคิดบวก (Optimism) 3. ความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience) 4. ความถนัดของตนเอง (Efficiency)

หากเราลองมองสถานการณ์ COVID-19 ด้วย Psycap จะพบว่า การเกิดขึ้นของโรคระบาด COVID-19 นั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องแย่ ๆ เสมอไป เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความท้าทาย เราต้องรู้จักและพัฒนาตนเอง และใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ในวิกฤตครั้งนี้ เราได้เห็นช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมไปถึงเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เกิดเป็น Better New Normal เช่น ธุรกิจด้านการบริการทางการแพทย์ หันมาผลักดันการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มากขึ้น ทำให้เราสามารถขอคำปรึกษาแพทย์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลได้ การเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ e-Payment เพื่อลดการสัมผัสจับต้องเงินสด หรือ บัตรเครดิต ทำให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือแม้แต่องค์กรต่าง ๆ ก็มีการใช้โปรแกรมเพื่อให้สามารถทำงานที่บ้าน (Work From Home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการทำงานที่ออฟฟิศ เป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์แบบไร้ขีดจำกัด

จะเห็นได้ว่าวิกฤต COVID-19 นั้น ทำให้เราค้นพบลู่ทางใหม่ในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่าไปยึดติดว่า COVID-19 ส่งผลให้เกิดผลกระทบมากมาย ทำให้เราลำบาก แต่การมองในมุมบวกอย่างมีความหวัง การมองหาหนทางสว่างให้กับตัวเอง นั่นจะทำให้เราสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว จากการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่รอบตัว และการตั้งอยู่กับปัจจุบัน พัฒนาตนเองให้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ นั่นต่างหากที่ทำให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เมื่อเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามถ้าทุกคนคิดและดำเนินชีวิตตามวิถี Psycap แม้ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ก็จะสามารถปีนขึ้นมาได้สู่จุดเดิม หรือก้าวข้ามไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

ดูบทความทั้งหมดของ ดร.สาธิต วิทยากร

แชร์ข่าว :
Tags: