ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร

ดูบทความทั้งหมด

นักวิชาการอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านภาษาอังกฤษ

19 มีนาคม 2563
205

ทำลูกนอกสมรสให้เป็นลูกตามกฎหมาย...เรื่องน่าคิด

ประเทศจีนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งใหญ่เพื่อให้ลูกที่เกิดกับหญิงที่ไม่ได้แต่งงาน เป็นเด็กที่มีสิทธิตามกฎหมายเหมือนเด็กทั่วไป

จากที่ประเทศจีนเลิกนโยบายลูกคนเดียวไปเมื่อหลายปีก่อนเพื่อหวังให้อัตราการเกิดของประชากรเพิ่มขึ้น แต่ไม่ประสบความสำเร็จจีนกลายเป็นประเทศที่อัตราเด็กเกิดใหม่ต่ำสุด ไม่สามารถทดแทนจำนวนประชากรที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องและอาจเป็นวิกฤติสำหรับประเทศจีนในอนาคต

ประเทศไทยก็ไม่ต่างจากจีน หรืออาจจะเลวร้ายยิ่งกว่า เพราะอัตราการเกิดของเราต่ำมาก อยู่ในระดับ 1.5 คน ต่อครอบครัว ซึ่งตามมาตรฐานโลก อัตราการเกิดต้องอยู่ที่ 2.2 ถ้าเป็นเช่นนี้จำนวนประชากรไทยจะลดลง ขาดการทดแทน ขาดแรงงาน ขาดคนดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นสวนทางกับเด็กเกิดน้อยลง และนั่นหมายความว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยก็อาจจะลดลงด้วยปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันคือ ชายหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่มีความพร้อมในเศรษฐานะไม่ต้องการแต่งงาน และหาทางออกอื่นๆ โดยไม่ต้องการการผูกมัดตามข้อกฏหมายจากการสมรสเป็นผลพวงของการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น พึ่งตัวเองได้มากขึ้น และไม่ต้องการมีภาระจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการแต่งงานและมีบุตรในสมรส

เคยพูดหลายครั้งว่า เราไม่ควรมองข้ามเรื่องเด็กเกิดนอกสมรส ไม่ว่าจะเป็นบุตรของหญิงที่ตั้งครรภ์หรือแม้เกิดจากการอุ้มบุญ ไม่ได้ตั้งครรภ์เอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม หรืออื่นใดที่ทำให้เกิดภาวะตั้งครรภ์ไม่ได้บอกว่าให้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตั้งครรภ์อย่างไม่พร้อมแต่ให้ดูว่า ถ้าเกิดการตั้งครรภ์แล้ว ระหว่างการยอมให้เด็กเกิดขึ้นมาดูโลก โดยรัฐเข้าไปดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของแม่และเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์ กับการให้ทำแท้งไม่ให้เด็กเกิด อย่างไหนมีความเหมาะสมมากกว่ากัน ในสภาวะปัจจุบันและในอนาคตเคยเสนอแนวคิดว่า รัฐควรยกเลิกการทำแท้งที่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะเป็นอันตรายกับแม่ผู้ตั้งครรภ์ หรือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทำแท้งแต่หันกลับมามองว่า เรากำลังสูญเสียประชากรสัญชาติไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตหรือไม่

จีนกำลังหันหลังกลับจากกฎระเบียบที่ทำโทษหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน และกลับมาดูแลแม่และเด็กให้เด็กที่เกิดมามีความพร้อมมากที่สุด แม้ว่าครอบครัวอาจไม่สมบูรณ์อย่างที่อยากให้เป็นฟังอาจจะเพี้ยนๆ ที่มีแนวคิดเช่นนี้ เหมือนสนับสนุนให้หญิงชายมีเพศสัมพันธ์อย่างเสรี เพราะมีลูกก็ไม่ต้องดูแล คลอดมาแล้วไม่มีใครเลี้ยง รัฐก็ดูแลได้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น เมื่อมีการตั้งครรภ์ไม่ว่าจากการสมรสหรือไม่ได้สมรสตามกฎหมาย เด็กก็ต้องเกิดอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้มีการทำแท้งอย่างปิดบังๆที่เป็นอันตรายกับหญิงตั้งครรภ์ด้วยหรือเราจะรอจนอัตราการเกิดเราเหลือ 1.0 ต่อคู่สมรส แล้วค่อยคิดเรื่องนี้

 

ดูบทความทั้งหมดของ ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร

แชร์ข่าว :
Tags: