ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร

ดูบทความทั้งหมด

นักวิชาการอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านภาษาอังกฤษ

17 กุมภาพันธ์ 2563
366

คนไทย อนาถา จน เจ็บ

เห็นประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาส่งเสียงว่า รัฐบาลกำลังแบ่งแยกให้ประชาชนจำนวนหนึ่งกลายเป็นคนอนาถา เรื่องของเรื่องก็คือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ที่ไม่ใช่ถ้วนหน้าในความเป็นจริง แต่ถ้วนหน้าในแง่งบประมาณรายหัว เอาเงินก้อนมาแจกแจงเฉลี่ยประชากรทุกคนในประเทศแล้วก็บอกว่านี่ไง ทุกคนได้รับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า องค์กรอนามัยโลกชื่นชม สำนักข่าวจัดอันดับให้เป็นประเทศมีระบบสุขภาพดีกว่าประเทศพัฒนาแล้ว อันดับสูงกว่าสหรัฐเสียอีก เรียกว่าหลอกตัวเองไม่พอยังหลอกชาวบ้านองค์กรระหว่างประเทศอีก

คนไทยเราจำนวนมาก ตกอยู่ในวังวนของ ... จน เจ็บ ...มานานแสนนาน นักการเมืองหลอกเอามาเป็นฐานเสียงด้วยการใช้เศษเงินให้เป็นค่ารายหัว 3 พันกว่าบาทต่อปี แล้วก็เอาไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนนิยมเงินค่ารายหัว 3 พันกว่าบาทนั้น ทำอะไรไม่ได้มากกว่าการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิพื้นฐานอาจมีบ้างที่จ่ายในเรื่องการรักษาพยาบาลโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่มีไม่มากและต้องอยู่ในเงื่อนไขพิเศษ

เคยพูดหลายครั้งแล้วว่า ประชาชน 48 ล้านคนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. อ้างว่าครอบคลุมดูแลรักษาพยาบาลถ้วนหน้านั้น แท้จริงแล้ว มีแค่ประมาณ 20 ล้านคนที่หมุนเวียนกันมาใช้บริการแต่ละปีในขณะที่อีกเกือบ 30 ล้านคนไม่ได้มาใช้บริการ เพราะเขาดูแลตัวเองได้ มีรายได้พอที่จะซื้อประกันสุขภาพจากภาคเอกชน และรัฐบาลก็ช่วยเรื่องค่าลดหย่อนภาษีปีละหลายหมื่นบาทฉะนั้นคนที่จะช่วยจริงๆ ต้องเป็น 20 ล้านคนที่มาใช้บริการนั่นหมายความว่า ค่าเฉลี่ยรายหัวต่อหนึ่งคนสำหรับ 20 ล้านคน จะเพิ่มเป็นเกือบ 10,000 บาท ถ้างบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติอยู่ในระดับเดิมไม่ต้องเกลี่ยไปเกลี่ยมาให้เกิดข้อครหาเล่นแร่แปรธาตุ จำกัดเพดานการรักษาพยาบาล เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ไม่จำเป็น ลดค่าใช้จ่ายลงได้อีก

เคยเขียนบทความเรื่อง ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ใช่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่แท้จริงชีวิตคนไทยไม่น่าจะถูกตีราคาให้ถูกแค่ 3 พันกว่าบาท เงินแค่นี้ไม่ใช่ก็เหมือนใช่ ที่ผลักพวกเขาเป็นคนป่วยอนาถา ยามเจ็บป่วยเอาเงินค่ารายหัวคิดเป็น 2-300 เหรียญสหรัฐต่อปีต่อคน ไปประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพการให้การดูแลประชาชนด้านสุขภาพสูงมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วเสียอีกแล้วก็มากดค่าแรงค่าตอบแทนบุคคลากรในระบบสุขภาพภาครัฐรับค่าตอบแทนต่ำๆ ทำงานหนักๆให้บริการได้ไม่เต็มที่ก็ไปทะเลาะกันเองกับผู้รับบริการ โรงพยาบาลรัฐก็เลือดไหลไม่หยุด จนเงินบำรุงที่เคยมีมาใช้จ้างอัตราจ้างช่วยงานเจ้าหน้าที่ไม่เหลือ ขาดทุนกันถ้วนหน้า ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า trickle down คือมีผลกระทบต่อๆ ไปอีกหลายทอด

หรือคำว่า ประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะหมายถึง ...รับประกันล้มเหลวถ้วนหน้า ...ก็ไม่รู้แล้วคนไทย ก็วนเวียนอยู่กับ... จน เจ็บ...เป็นลูกไก่ในกำมือนักการเมืองต่อไป

ดูบทความทั้งหมดของ ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร

แชร์ข่าว :
Tags: