รินใจ ชาครพิพัฒน์

ดูบทความทั้งหมด

กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

6 กุมภาพันธ์ 2563
194

เทรดทอง TFEX Night Session ทันราคาตลาดโลก

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกมีความไม่แน่นอน จากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา เหตุความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง

 รวมไปถึงภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนเริ่มปรับพอร์ทลงทุนบางส่วนออกจากตราสารหนี้และตราสารทุนมายังทองคำในฐานะ Safe Haven ส่งผลให้ราคาทองคำในปีที่ผ่านปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 18.4% จาก 1,279 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ มาอยู่ที่ 1,515 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ในขณะที่ทองคำแท่งในประเทศไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,850 บาทต่อบาททองคำ มาอยู่ที่ 21,600 บาทต่อบาททองคำ หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.4% ในปี 2562 ที่ผ่านมา

ทองคำเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายทั่วโลกเรียกว่าเกือบตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีราคาซื้อขายกันเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ส่วนปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำมีหลายปัจจัย ได้แก่ อุปสงค์อุปทานทองคำในตลาดโลก ค่าเงินสกุลหลักในโลก เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือยูโร ที่หากอ่อนค่าลงราคาทองจะปรับตัวสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สะท้อนราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาทองคำ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญ ที่หากเกิดความไม่แน่นอน ก็จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น

สำหรับผู้ลงทุนทองคำในไทยนั้น ส่วนหนึ่งเราซื้อขายกันเป็นราคาในสกุลบาท ดังนั้น ราคาทองคำในสกุลบาทจึงสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำตามตลาดโลกและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน เช่น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น ส่วนรูปแบบการลงทุนในทองคำของไทยนั้น มีหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยรูปแบบที่นิยมสุดน่าจะเป็นการซื้อขายทองคำแท่ง ซึ่งปัจจุบันสามารถซื้อขายได้สะดวกทั้งหน้าร้านทองหรือผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งการซื้อขายแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการถือครองทองคำแท่งจริง (Physical)

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการถือครองในทองคำ แต่ไม่ยึดติดว่าจะต้องสามารถถอนทองคำมาถือครองไว้ได้ การซื้อขายทองคำในลักษณะของตราสาร กองทุน หรือสัญญาล่วงหน้า ได้แก่ การลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคำ (Mutual Fund) การซื้อขายกองทุน Gold ETF (Exchange Traded Fund) ในตลาดหลักทรัพย์ และการซื้อขายทองคำล่วงหน้า Gold Futures ในตลาด TFEX เป็นต้น นับเป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และมั่นใจได้ เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้มีหน่วยงานทางการกำกับดูแลและมีกฎระเบียบหรือกฏหมายในการคุ้มครองผู้ลงทุน  ซึ่งในรูปแบบเหล่านี้ ก็ความแตกต่างกันในบางประเด็นรวมถึงความเสี่ยงด้วย กล่าวคือ สำหรับกองทุนรวมทองคำ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ในราคาสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ สิ้นวัน แต่หากเป็นกองทุน ETF ทองคำนั้น ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ในราคาตลาด ณ ขณะนั้น โดยผู้ออก ETF ทองคำก็จะคำนวณ INAV หรือเรียกง่ายๆว่าประมาณค่า NAV ให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อขายได้ตลอดช่วงซื้อขาย ซึ่งในแง่ผู้ลงทุนก็จะมีความคล่องตัวในการซื้อขายมากกว่า

ส่วนทองคำล่วงหน้าหรือ Gold Futures ใน TFEX นั้น จะมีลักษณะที่แตกต่าง กล่าวคือ ผู้ลงทุนมีความยืดหยุ่นกว่าเพราะสามารถทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลง  (ซื้อแล้วขายหรือขายแล้วค่อยซื้อคืน) แต่ก็เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนกว่าเพราะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะใช้เงินทุนในการซื้อขายต่ำกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น แต่ผู้ซื้อขายก็ต้องเข้าใจระบบการคำนวณหลักประกัน และรับทราบความเสี่ยงว่าอาจจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่มเติมหากราคาทองคำเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้ามจากที่คาดการณ์ไว้  แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากเงินทุนที่ใช้ต่ำกว่าการลงทุนทองคำในรูปแบบอื่น ผลตอบแทนที่ได้รับจึงสูงกว่า ดังนั้น ทองคำล่วงหน้าจึงเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ และต้องเข้าใจกลไกการวางหลักประกัน มีวินัยในการซื้อขาย

TFEX มีสินค้ากลุ่ม Gold Futures หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น สินค้า Gold Futures อ้างอิงกับทองคำแท่ง 96.5% ตามมาตรฐานไทย มีทั้งขนาด 10 และ 50 บาททองคำ ที่ซื้อขายเป็นเงินบาทต่อบาททองคำ Gold Online Futures อ้างอิงกับทองคำแท่ง 99.5% ตามมาตรฐานสากล ซื้อขายด้วยราคาดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ แต่คิดกำไรขาดทุนเป็นเงินบาทโดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาร่วมคำนวณ ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสินค้า Gold-D ที่สามารถรับมอบทองคำจริงได้เมื่อหมดอายุสัญญา

ในปัจจุบัน TFEX เปิดให้ซื้อขาย Gold Futures ในช่วงกลางคืน (Night Session) ได้ถึงเวลา 23:55 น. แต่จากการที่ทองคำเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายในหลายตลาดทั่วโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และมักจะมีการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคาสูงในช่วงกลางคืนของไทยเพราะตลาดสำคัญของโลกเช่น สหรัฐอเมริกายัง เปิดทำการ ดังนั้น TFEX จึงจะขยายเวลาการซื้อขายช่วง Night Session จากเดิม 19.00 น. ถึง 23.55 น. มาเป็นเวลา 18:50 น. ถึง 3.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับการลงทุนได้ทันกับสถานการณ์และการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายแบบ Arbitrage ทำกำไรกับตลาดอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในสินค้าทองคำของ TFEX สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfex.co.th/th/products/gold-mktdata.html หรือผ่านรายการ TFEX Night Trade ซึ่งจะมีการ Live ผ่านทาง Facebook: TFEX Station ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลาประมาณ 18:30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเปิดซื้อขาย Night Session ของ TFEX

ดูบทความทั้งหมดของ รินใจ ชาครพิพัฒน์

แชร์ข่าว :
Tags: