แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

ดูบทความทั้งหมด

14 มกราคม 2563
799

อนาคตญี่ปุ่น อนาคตโลก

ญี่ปุ่นประกาศใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

ดูบทความทั้งหมดของ แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

แชร์ข่าว :
Tags: