เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

15 มกราคม 2563
391

กาตาร์...จิ๋วแต่ยิ่งใหญ่ ชวนไปบุกกาตาร์

ผมได้นำเสนอข้อมูลของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ ที่ครองรางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ดีที่สุดของโลกติดต่อกัน 5 ปีผ่านคอลัมน์นี้ไปแล้ว

มีผู้สนใจสอบถามถึงประเทศกาตาร์ เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวไทยรู้จักกรุงโดฮาจากการเดินทางโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อบินต่อไปประเทศในยุโรป โดยใช้เวลาที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัดไม่นาน คนไทยจึงไม่ค่อยคุ้นเคยกับประเทศกาตาร์เหมือนฮ่องกง และดูไบ ประเทศเล็ก ๆ ที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง ในอ่าวเปอร์เชีย เป็นประเทศที่น่าสนใจโดยเฉพาะศักยภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด เป็นตลาดใหม่ที่ผมขอนำเสนอให้ท่านผู้ประกอบการได้ทำความรู้จัก

ประเทศกาตาร์เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันหรือประเทศตุรกีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ประมาณ 300 ปี จนกระทั่งปี ค.ศ.1867 ได้เกิดความวุ่นวาย จนถึงปี ค.ศ.1916 ได้ตกลงทำสนธิสัญญาขอให้อังกฤษเป็นผู้คุ้มครองดินแดนของกาตาร์ จนถึงปี ค.ศ.1971 เป็นเวลา 55 ปี จึงได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ จนถึงปัจจุบันมีอายุเพียง 48 ปี มีการปกครองในระบบราชาธิปไตย โดยมีเจ้าผู้ปกครองรัฐ (Emir) เป็นประมุขของประเทศ

ประเทศกาตาร์ มีเนื้อที่เพียง 11,437 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใกล้เคียงจังหวัดเลย หรือจังหวัดน่าน พื้นที่มีสภาพเป็นทะเลทรายและภูเขา มีรูปร่างเป็นติ่งยื่นออกไป ในอ่าวเปอร์เซียมีทะเลล้อมรอบ มีชายแดนทางบกเพียงแห่งเดียวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับพรมแดนซาอุดีอาระเบีย ยาว 65 กม ทิศใต้ติดประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทิศเหนือประเทศบาห์เรน ทิศตะวันออกประเทศอิหร่าน มีฝั่งทะเลยาว 563 กม สภาพอากาศร้อนแห้ง ที่ดินส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานมหาศาล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นรายได้หลักของประเทศ ปัจจุบันกรุงโดฮา เป็นเมืองหลวง

ประชากรที่เป็นคนกาตาร์มีประมาณ 3 แสนคน นอกนั้นเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานกว่า 2 ล้านคน ประชากรกาตาร์นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ ใช้ภาษาอารบิกเป็น

ภาษาราชการ การที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษมาเป็นเวลานานทำให้คนกาตาร์พูดภาษาอังกฤษได้ดี คนส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง สกุลเงินที่ใช้คือ Qata Riyal

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาตาร์ (Qata Nationnal Vision 2030 ) ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2008 เป็น Road Map เพื่อพัฒนาด้านบุคลากร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ครอบคลุม 4 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นประเทศที่ทันสมัยภายในปี 2030 จึงมีโครงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2022

ข้อมูลจาก World Economic Outlook Database ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 จัดอันดับกาตาร์เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก โดยพิจารณาจาก GDP per Capita เท่ากับ USD 145,894 ทิ้งห่างจากอันดับ 2 คือลักเซมเบิร์ก USD 90,332 อันดับ 3 สิงคโปร์ USD 78,761 ข้อมูลจาก IMF รายงานว่า กาตาร์มีอัตราการเจริญเติบโตช่วงปี 2006-2011 มี GDP ระหว่างร้อยละ 12-26 ปี 2012-2014 มี GDP เฉลี่ยร้อยละ 6.5 ตั้งแต่ปี 2015 คาดว่า GDP จะเติบโตร้อยละ ไม่น้อยกว่า 7.7 มีผลผลิตมวลรวมล้าน USD 227,000 รายได้หลักมาจากธุรกิจพลังงาน จึงเป็นประเทศทีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีมากประเทศหนึ่ง

ข้อมูลของประเทศที่เป็นบ่อทองคำอีกแห่งหนึ่งของโลก น่าสนใจมากครับ ท่านผู้ประกอบการต้องไม่พลาดในตอนต่อไปครับ..

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: