บทความพิเศษ

ดูบทความทั้งหมด

9 ธันวาคม 2562
217

*น้ำลด​ ตอผุด​*

“ระบอบรัฐสภา” กำหนดให้มีระบบการถ่วงดุลอำนาจของ​ 3​ ฝ่าย​(Check​ &​ Balance)​ ได้แก่​ นิติบัญญัติ​ บริหาร​ และตุลาการ​

​ แต่ละฝ่ายไม่เกี่ยวข้อง​ แยกเป็นอิสระจากกัน​ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ​เป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ เกิดความสงบสุข​ แก่ประชาชน​ ประเทศชาติ​ 

อย่างไรก็ตาม​ ระบอบรัฐสภาของไทย (Thailand​ Parliament System) อาจมีส่วนคล้ายคลึงกับระบบอาคารชุด​ "คอนโดมิเนียม" ภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด​ ระบบอาคารชุดกำหนดให้มีข้อบังคับ​ กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด​ ระเบียบ​ ข้อกำหนดของมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม​เป็นลำดับสูงสุดของการปกครอง​การอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วม​(ผู้ซื้อ​ และผู้ขาย ผู้อาศัย)​ โดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม​มีอำนาจแต่งตั้งบุคคล​ หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ซื้อห้องชุด​หรือคู่สมรส​ที่มีคุณสมบัติ​ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ​และกฎหมาย​ ปฏิบัติหน้าที่​ *คณะกรรมการ​* (Executive Committees) จำนวนไม่น้อยกว่า​ 3​ -9 คน​ ทำหน้าที่ควบคุม​ตรวจสอบการจัดการ​ให้นโยบาย​ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดการ​ และฝ่ายจัดการอาคาร​ รวมทั้ง​ยังมีอำนาจหน้าที่คัดเลือก​บุคคล​ หรือนิติบุคคลที่เหมาะสม​มาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการอาคาร​ ปฏิบัติหน้าที่​ผู้จัดการ​ (Juristic Person Manager)อีกด้วย

อย่างไรก็ดี​ เมื่อเจ้าของร่วม​หรือผู้จัดการ​หรือฝ่ายจัดการอาคาร​ พบว่ากรรมการบางคน​หรือหลายคน​ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง​ เบียดยังยักยอก​ หรือไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม​ อันเป็นความเสียหายแก่เจ้าของร่วม​ และนิติบุคคลอาคารชุด​ก็สามารถใช้อำนาจของตนตามข้อบังคับ​และกฎหมาย​ เปิดประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วม​(Extra Ordinary Co​ Owners​ Meeting)​ เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ​ ถอดถอน​ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไปได้​ 

ในทางกลับกัน​ เมื่อคณะกรรมการ​ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ​ หรือฝ่ายจัดการอาคาร​ นิติบุคคล​ บุคคล​ ผู้รับจ้าง​ ตามสัญญาจ้าง​ พบข้อบกพร่อง​ หรือเกิดความเสียหายแก่คณะกรรมการ​ นิติบุคคลอาคารชุด​ ผู้ว่าจ้าง​ คณะกรรมการ​ ย่อมมีอำนาจหน้าที่เสนอถอดถอนผู้จัดการ และยกเลิกการจ้างงานบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางแก่บุคคล​ นิติบุคคล​ ผู้รับจ้าง​ ตลอดจนการเรียกร้องความเสียหายต่อศาลได้เช่นเดียวกันด้วย

*เรื่องแปลกแต่จริง​* ของนิติบุคคลอาคารชุด​ ""  คณะกรรมการตรวจสอบพบข้อบกพร่อง​ ผู้จัดการ​ และฝ่ายจัดการอาคารนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดต่อการพิจารณาไม่ครบถ้วน​ ร่วมกันฉ้อโกง​ ไม่รักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด​ ผู้ว่าจ้าง​กลายเป็นคดีความทางอาญาต่อนิติบุคคล​ ผู้รับจ้าง​ และผู้จัดการ/ในที่สุด​ อย่างไรก็ดี​ เมื่อนิติบุคคล​ ผู้รับจ้าง​ และผู้จัดการรายดังกล่าวครบวาระ​และแทนที่ที่ประชุมคณะกรรมการจะมีมติไม่อนุมัติต่อสัญญาจ้าง​ กลับใช้อำนาจเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วม​ จับมือกลุ่มก๊วนผู้ซื้อ​บางราย​ร่วมกับเจ้าของร่วม​ "รายใหญ่"  หาเหตุถอดถอนคณะกรรมการ​ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดก่อน​ ฟอกสีดำให้เป็นขาว​

เมื่อการใช้อำนาจของผู้จัดการต่อการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วม​ ถอดถอนคณะกรรมการ​และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยไม่สุจริต​ เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการ​ และเจ้าของร่วม​ คณะกรรมการชุดถอดถอน​จึงฟ้องร้องดำเนินคดี​ เพิกถอนมติดังกล่าว โต้แย้งสิทธิ์​ และขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาต่อศาล 

อนึ่ง​ การใช้อำนาจของคณะกรรมการดังกล่าว​ เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่​ ควบคุมการจัดการของบุคคล​ นิติบุคคล​ ผู้รับจ้าง​ ตามสัญญาจ้าง​ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต​ ตรงตามข้อบังคับ​ และกฎหมาย​กำหนด เห็นว่าเป็นเรื่องปรกติ​ ไม่แตกต่างจากโครงการ​ นิติบุคคลอาคารชุดแห่งอื่น​ หากคณะกรรมการ​ ไม่ทำ​อาจเกิดความเสียหาย​ ข้อครหาต่อคณะกรรมการ​ เจ้าของร่วม​ และ นิติบุคคลอาคารชุดในภายหน้าได้

คณะกรรมการ​ นิติบุคคลอาคารชุด​ "" มิใช่บุคคล​ หรือนิติบุคคลที่ไม่สามารถแยกแยะหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ​และผู้จัดการ​ หรือก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ของอีกฝ่าย​ คณะกรรมการชุดดังกล่าว​ มีความรู้​ความสามารถ และประสบการณ์งานบริหารทรัพย์ส่วนกลาง​ การใช้ข้อบังคับ​และกฎหมาย​เป็นอย่างดี​ อีกทั้ง​​ไม่ถูกครอบงำ​ หรือถูกชี้นำโดยผู้จัดการ​และบุคคล​ นิติบุคคล​ ผู้รับจ้าง​ ฝ่ายจัดการอาคาร​ แต่อย่างใด

ค่าส่วนกลาง​ และกองทุนของผู้ซื้อ​ "รายใหม่" ที่เพิ่งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กับผู้ขาย​ ผู้ประกอบการ​ เจ้าของโครงการ​ หลายห้อง​ที่ผ่านมา​ ถูกต้องหรือไม่​ คณะกรรมการต้องการทราบ​ แต่ไม่ทราบ

หรือการแขวนป้ายโฆษณาขาย​ -​ เช่าห้องชุดบนผนังภายนอกอาคาร​ ของผู้ขาย​ ผู้ประกอบการ​ ที่ผ่านมา​ เหตุใด​ ผู้จัดการ​หรือฝ่ายจัดการอาคาร​ ไม่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์ส่วนกลางตามข้อบังคับ​และกฎหมาย​ให้ถูกต้อง

หรือการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องทรัพย์ส่วนกลาง​(Defects) ที่ใกล้หมดอายุสัญญารับประกัน หรืออีกหลายเรื่องซึ่งคณะกรรมการ​ มี​ "ข้อสงสัย" แต่ไม่ทราบคำตอบจากผู้จัดการ​ และบุคคล​ นิติบุคคล​ ผู้รับจ้าง​ 

หากคณะกรรมการ​ ไม่สอบถาม​ หรือปฏิบัติหน้าที่ขาดประสิทธิภาพ​ หรือไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ​ และกฎหมาย​ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต​ ย่อมกระทบต่อคณะกรรมการ​ อีกทั้งผู้ซื้อ​ เจ้าของร่วมรายอื่น​ อาจฟ้องร้องดำเนินคดีคณะกรรมการ​ ถามว่าใครจะรับผิดชอบ​ ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการในอนาคต

 

ดูบทความทั้งหมดของ บทความพิเศษ

แชร์ข่าว :
Tags: