ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร

ดูบทความทั้งหมด

นักวิชาการอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านภาษาอังกฤษ

28 พฤศจิกายน 2562
497

‘กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน’ต่างจังหวัดนั้น หลายคนกร่างเอามากๆ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบจ. อบต. สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหลายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

เพราะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พฤติกรรมและสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติต่อประชาชนนั้นจึงเป็นเรื่องที่กระทบโดยตรงกับความน่าเชื่อถือทั้งตัวบุคคลและองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ไม่ใช่ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ แต่ปลาเน่าไม่กี่ตัวในข้องก็ทำให้ไม่ประทับใจ

เคยเจอกับตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา ที่เราเองเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนโครงการนี้ และเป็นผู้นำพูดแสดงความเห็นสนับสนุนในการประชุมรับฟังความเห็นทุกครั้ง เพราะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จ

ที่ดินที่บ้านต่างจังหวัดของเราผืนใหญ่ผืนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา เป็นการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และก่อนจะได้รับความเห็นชอบให้จัดโครงการนี้ต้องมีการประชุมหลายครั้ง ทั้งเจ้าของที่ดินทั้งหมดและพื้นที่ข้างเคียง

ลักษณะการจัดรูปที่ดินนี้ เจ้าของที่ดินจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งของที่ดินประมาณคนละ 10-15% เพื่อนำไปเป็นพื้นที่ส่วนรวมของโครงการทำถนน ทางระบายน้ำ สวนสาธารณะ และจัดรูปที่ดินใหม่เพื่อให้ที่ดินทุกแปลงติดถนน จึงมีเจ้าของที่ดินหลายแปลงคัดค้านไม่เห็นด้วย และไม่เข้าโครงการเพราะไม่ต้องการเสียที่ดินเข้าร่วมโครงการ

ปรากฎว่า ครั้งหนึ่งทางโยธาธิการและผังเมืองเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาที่ดินของเรา จึงตัดที่ดินส่วนของเราไปเป็นจำนวนมาก มากกว่าคนอื่นถึงเกือบ 20% ทำให้เราต้องเจรจากับทางธนารักษ์จังหวัดเรื่องราคาที่ดินที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ในระหว่างแก้ไขราคาที่ดินใหม่นั้น ทางสำนักงานโยธาธิการฯจึงต้องชลอส่วนของเราและพื้นที่ติดต่อกันออกไปก่อน

วันหนึ่งมีคนโทรศัพท์มาหา แล้วถามว่ามีปัญหาอะไรจึงไม่ร่วมมือกับสำนักโยธาฯ ทำให้การจัดรูปฯชะงัก ยังไม่ทันบอกอะไร เขาพูดต่อว่า...นี่ กำนันตำบล...นี้นะ เป็นเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง การที่เดินโครงการต่อไม่ได้ทำให้เขาเสียหาย น้ำเสียงคำพูดแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของการเป็นกำนันในพื้นที่ ออกจะข่มขู่ด้วยซ้ำ ฟังแล้วก็รู้สึกว่า กำนัน นี่ใหญ่โตมากเลย พูดจาราวกับเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่

ไม่ได้โต้ตอบอะไร ได้แต่ถามว่ารู้เบอร์โทรศัพท์เราได้อย่างไร เขาบอกว่าถามจากสำนักงานโยธาฯ เลยโทร.มา เราฟังแล้วก็คิดว่า ไม่รู้คุณตา 3 คน และคุณน้าอีก 1 คนของเราที่เป็นกำนันมายาวนานหลายชั่วอายุคน ได้ใช้วาจากริยาแบบนี้กับใครบ้างหรือไม่ เราถึงได้โดนแบบนี้

ทีแรกคิดจะถามกลับว่ารู้หรือไม่ว่ากำลังพูดกับใคร แต่ก็เปลี่ยนใจ เพราะคิดว่า คงไม่มีประโยชน์ เลยวางสาย

 

ดูบทความทั้งหมดของ ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร

แชร์ข่าว :
Tags: