แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

ดูบทความทั้งหมด

22 ตุลาคม 2562
102

ล้มแล้วลุกปลุกชีวิตธุรกิจ

ธุรกิจไทยวันนี้เข้าใจเรื่องการกระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพารายได้จากส่วนใดส่วนหนึ่ง

กรณีศึกษาจากความสำเร็จเป็นสิ่งที่เราหาได้จากร้านหนังสือทั่วไป รวมถึงการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจที่มักจะใช้ความสำเร็จของคนที่มีชื่อเสียงมาเป็นเนื้อหาหลักเพราะคนทั่วไปมักจะแสวงหาสมการ สู่ความสำเร็จที่เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น แต่สิ่งที่คนมักจะมองข้ามคือ “ความล้มเหลว” ที่อาจเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าไม่แพ้กันก็ได้

เนื่องจากในทุกวันนี้ การทำธุรกิจใดๆก็ตาม เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเริ่มทำธุรกิจแล้วขยายกิจการเติบโตต่อเนื่องโดยไม่ผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว แต่ในทางตรงกันข้ามเรากลับเห็นนักธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นมาขยายตัว เติบโต ชะลอตัว ล้มเหลวจนเกิดวิกฤติ ปิดกิจการ แล้วก็หันไปตั้งธุรกิจใหม่ เริ่มวัฏจักรใหม่วนเวียนเช่นนี้หลายครั้งหลายหน ความล้มเหลวจึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความสำเร็จโดยแบ่งแยกจากกันไม่ได้ บางคนอาจสำเร็จได้โดยอาศัยบทเรียนจากความล้มเหลวในอดีต ในขณะที่บางคนก็สร้างวัฏจักรที่สร้างความสำเร็จก่อนจะล้มเหลวเพื่อสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ต่อไป

ประเด็นสำคัญของธุรกิจในวันนี้จึงอยู่ที่การเรียนรู้และเข้าใจความล้มเหลว เพื่อที่จะหาทางรับมือและแนวทางในการฟื้นจากความล้มเหลวให้เร็วที่สุด รวมถึงการป้องกันตัวเองจากความล้มเหลวแบบเดิม เพื่อแสวงหาความสำเร็จครั้งต่อไป ธุรกิจของไทยเคยล้มเป็นโดมิโนในยุควิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ซึ่งในเวลานั้น เรายังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอเพราะธุรกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นมายาวนาน การล้มลงของธุรกิจในยุคนั้นส่งผลให้ธุรกิจของไทยในทุกวันนี้เข้าใจเรื่องการกระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพารายได้และกำไรของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่อาจมีสัดส่วนสูงเกินไป และหันไปสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่ออนาคต

หลายธุรกิจในทุกวันนี้จึงพยายใช้โมเดลการบริหารงานแบบสตาร์ตอัพ คือเน้นการใช้นวัตกรรมนำธุรกิจโดยไม่ต้องมีขนาดใหญ่นัก แต่เน้นให้เติบโตเร็วและเห็นผลเร็ว 

โดยเลือกลงทุนพร้อมกันหลายธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้บริหารได้แสดงฝีมือหากมีธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเติบโตขึ้นมาได้สำเร็จก็พร้อมลงทุนเพิ่มเพื่อขยายโอกาส ในขณะที่บางธุรกิจที่ไปต่อไม่ได้ก็ต้องปิดตัวลงแล้วหันไปหาทางเลือกอื่น เป็นการสร้างโอกาสและหาทางเลือกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงไปพร้อม ๆ กัน

ทั้งหมดนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อนวิกฤติต้มยำกุ้ง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการกระจายความเสี่ยง แต่ยังเป็นการสร้างวัฏจักรธุรกิจให้เกิดขึ้นรับกับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด เพราะความผันผวนของโลกธุรกิจในทุกวันนี้มีมากกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อก่อนดูเหมือนว่าธุรกิจจะค่อยขยายตัวเติบโตและหดตัวลงอาจกินเวลาหลายชั่วอายุคน แต่ทุกวันนี้เราจะเห็นธุรกิจเกิดและดับเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นลงปีละหลาย ๆ ครั้ง การแสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบสตาร์ตอัพจึงเป็นการสร้างพระอาทิตย์

ดวงที่สอง สาม และสี่ ให้พร้อมเติบโตต่อเนื่อง หากพระอาทิตย์ดวงแรกที่สร้างไว้ตกลงเร็วกว่าที่เคยคาดคิด เมื่อมีพระอาทิตย์ดวงต่อไปขึ้นไปบนฟ้าแล้ว ก็ต้องแสวงหาดวงอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสให้เราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะโอกาสที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นผันผวนอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมจะปรับตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ผู้บริหารในทุกวันนี้จึงต้องไม่กลัวการล้มเหลว แต่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและพร้อมกระโจนไปสู่โอกาสใหม่ให้เร็วที่สุด

ดูบทความทั้งหมดของ แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

แชร์ข่าว :
Tags: