ดร.บวร ปภัสราทร

ดูบทความทั้งหมด

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำคอลัมน์ "ก้าวไกล วิสัยทัศน์"

28 ตุลาคม 2562
1,067

จริยธรรมของผู้บริหารมีแค่ไหน จริยธรรมขององค์กรก็มีแค่นั้น

ทราบกันดีอยู่แล้วว่า จริยธรรมเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน จึงไม่มีผู้บริหารคนใดจะบอกว่า บริหารอย่างไม่มีจริยธรรม

มีแต่คอยบอกให้ทุกคนทำงานด้วยกันอย่างมีจริยธรรม ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง เพราะมีมากมายหลายคนที่บริหารอย่างไร้จริยธรรม แต่ปากพรำ่พูดถึงจริยธรรมอยู่เป็นประจำ จริยธรรมในการบริหารไม่ได้จำกัดอยู่แค่กระทำให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่รวมไปถึงการที่ผู้บริหารตระหนักรู้ และกระทำในสิ่งที่ดี สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ถ้าจะดูว่าองค์กรใดมีจริยธรรมมากน้อยแค่ไหน ท่านว่าให้ดูจากการกระทำของผู้บริหารเป็นอันดับแรก เพราะมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ผู้บริหารไร้จริยธรรม แต่บุคลากรทำงานทุกชนิดอย่างมีจริยธรรม เมื่อใดที่ลูกพี่ไร้จริยธรรม ลูกน้องย่อมทำสารพัดอย่างที่ไม่ดีสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องได้เสมอ

ผู้บริหารที่เห็นคุณค่าของการทำงานอย่างมีจริยธรรม ประกาศจรรยาบรรณสำหรับการทำงาน ให้ทุกคนทราบทั่วกันก่อนเริ่มงาน ไม่ว่าจะทำอะไร ภายใต้การบริหารของเขา ทุกเรื่องมีจรรยาบรรณกำหนดไว้เป็นหลักการให้กระทำอย่างชัดเจน ไม่ต้องนึกกันไปเองว่าแค่ไหนดีพอสำหรับคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่างคนต่างคิดย่อมทำให้ระดับการทำงานอย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันไป เดี่ยวดีเดี่ยวร้าย และที่สำคัญคือ ตัวผู้บริหารเองก็ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ตนเองประกาศไว้นั้นอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารกลายเป็นผู้สาธิตขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณให้บุคลากรได้เห็นเป็นตัวอย่าง อยากรู้ว่าแค่ไหนคือทำงานตามจรรยาบรรณ ให้ดูการกระทำของผู้บริหารเป็นสำคัญ

 ถ้าผู้บริหารมีจริยธรรม สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ คนใกล้ชิดรอบตัวผู้บริหารจะทำงานแบบมีจริยธรรมด้วยเสมอ มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีน้อยมากที่คนใกล้ชิดรอบตัวของผู้บริหารที่มีจริยธรรมจะกลายเป็นคนที่ทำงานอย่างไร้จริยธรรม ลูกพี่ที่ดีจริง รอบตัวลูกพี่ต้องดีตามลูกพี่เสมอ ดังนั้น คำกล่าวที่ว่า ท่านดี แต่รอบตัวท่านเลว จึงเป็นเพียงความเชื่อสำหรับใช้ปลอบใจผู้คนที่รู้อยู่เต็มอกว่ากำลังทำงานกับคนใหญ่คนโตที่จริยธรรมปรากฎที่คารม แต่ไม่ปรากฎที่การกระทำ

การบริหารอย่างมีจริยธรรม มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยในแทบทุกเรื่อง เป็นการสื่อสาร 2 ทาง สงสัยอะไรก็ถามไถ่กันได้ ไม่ใช่การสื่อสารแบบเชื่อฉันแล้วดีเอง ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่ การสื่อสารภายในองค์กรดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่เป็นประจำ บางเรื่องที่สื่อสารกันภายในองค์กรนั้นดูไม่สมเหตุสมผล หรือบางครั้งดูเหมือนคนในองค์กรจะสื่อสารกันแบบเซ็นเซอร์ตนเองในหลายเรื่อง สรุปได้โดยไม่ต้องค้นหาความจริงใดๆ เพิ่มเติมว่า ผู้บริหารองค์กรนั้นทำงานอย่างมีจริยธรรมที่จำกัดมากๆ หรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้

เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องเลือกระหว่างความสำเร็จของงาน กับการละเลยเรื่องที่ดีบางเรื่องสำหรับผู้คนที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารที่มีจริยธรรมเลือกที่จะรักษาเรื่องดีๆ สำหรับผู้คน โดยยอมสละทิ้งบางส่วนของความสำเร็จออกไปบ้าง งานเสียได้แต่จริยธรรมเสียไม่ได้ จะมีตัวอย่างให้เห็นจากผู้บริหารอยู่เป็นประจำ คำกล่าวที่ว่า ได้งานดี ย่อมอาจมีบางคนที่ย่ำแย่จากการกระทำที่ทำให้งานนั้นสำเร็จ จึงไม่อยู่ในหลักคิดของผู้บริหารที่มีจริยธรรม แต่เป็นเพียงคำแก้ตัวของคนที่บริหารโดยไร้จริยธรรมใช้อยู่เป็นประจำ

ความนอบน้อมเป็นการกระทำหนึ่งที่บ่งบอกว่า ผู้บริหารคนนั้นอาจมีการบริหารที่มีจริยธรรม เพราะความนอบน้อมอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั้นมาจากการตระหนักถึงการส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้คน ถ้าเห็นว่าผู้คนควรได้รับสิ่งที่ดี การกระทำที่แสดงให้เห็นความนอบน้อมจะตามมาเสมอ แต่ในทางตรงข้าม การแสดงความภาคภูมิใจในเรื่องที่ไม่สมควร และอาการดื้อรั้นอย่างไร้ตรรกะ จะปรากฎให้เห็นจากการกระทำของผู้บริหารที่ไร้จริยธรรมอยู่เป็นประจำ องค์กรใดที่ผู้บริหารดื้อรั้นอย่างไร้เหตุผล ให้สันนิษฐานไว่ก่อนว่า องค์กรนั้นเป็นองค์กรไร้จริยธรรม

การที่ผู้บริหารมีความรอบครอบในการกระทำต่างๆ ส่อให้เห็นว่ามีจริยธรรมในการบริหารงาน คือคิดก่อนทำเสมอว่า ทำแล้วมีอะไรบ้างที่อาจไม่ดีกับผู้คน แต่ถ้าทำแล้วเดี่ยวก็ผิด เดี่ยวก็ถูก ตัดสินใจทุกเรื่องอย่างเฉียบพลัน คือฉันถูกทุกเรื่องเสมอ ท่านว่าหาจริยธรรมไม่เจอแล้วในที่นั้น

ดูบทความทั้งหมดของ ดร.บวร ปภัสราทร

แชร์ข่าว :
Tags: