รักษ์ มนตรี

ดูบทความทั้งหมด

แกะรอยการเมือง Email : [email protected]

11 มิถุนายน 2562
1,379

ภาพบาดตา

--ภาค ๑ อารัมภบท-- ไม่อาจหาคำอรรถาธิบายใดที่จะนำมาเปรียบความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ของปวงชนชาวไทย

ได้

พ่อหลวง” คำๆ นี้ คนไทยผู้ภักดี เรียกองค์พระมหากษัตริย์ ได้ไม่ขัดเขิน ซ้ำภาคภูมิใจที่ชีวิตนี้ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี เกิดเป็น ลูก” ของ พ่อ

ทว่า “ลูก” ของ “พ่อ” ก็ย่อมมีทั้งคนดีและคนเลว ปะปนอยู่ให้เห็นทั่วๆ ไป

ผมเขียนคอลัมน์ นี้ก็เพื่อย้ำเตือน ลูกเลว ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศตามเด็กเลี้ยงแกะหัวก้าวหน้า ได้ทราบว่า คุณต้องเผชิญกับ ลูกดีๆ” อีกหลายสิบล้านคนที่จะไม่ยอมให้ นักการเมืองฟันน้ำนม” ชักจูงประเทศไปในทางที่ผิด

--ภาค ๒ ช่อชุดครุย--

พลันที่ภาพนิสิตสวมชุดครุย ชูพระบรมฉายาลักษณ์ คนในกลุ่ม บ้างทำสีหน้าเหยเก เบ้ปาก บ้างเฉไฉ

“ช่อ” อธิบายเป็นคุ้งเป็นแควว่า รูปชุดครุยที่ถ่าย สีหน้าที่แสดงออก นั้น เป็นการถ่ายในกลุ่มเพื่อนรัฐศาสตร์ จุฬาฯ สะท้อนสังคมในยุคผู้คนแบ่งฝ่ายเกลียดชัง ใช้สถาบันฯ เป็นเครื่องมือทำลายล้างกัน

มองแทบไม่ออกว่า ภาพ” นั้นสื่อออกมาตามคำอธิบาย และต่อให้ ช่อ” เขียนฟ้าทั้งแผ่นฟ้า ก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนความคิดของคนรักสถาบันได้ว่า ภาพบาดตา” หมายถึงอะไร

โอ้ว่า...จามจุรีที่พ่อปลูกโค่นแล้ว

เหมือนรากแก้วปักฐานการศึกษา

ที่ๆ เคยได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

รวมถึงรักษาสถาบันฯ นั้นโค่นตาม

--ภาค ๓ อวสาน--

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ศรีสุวรรณ จรรยา บอกว่า กรณีโพสต์และภาพ พรรณิการ์ วานิช หรือ ช่อส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในตอนนี้ น่าจะเข้าข่ายความผิด ขัด มาตรฐานทางจริยธรรม ที่จะต้อง

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2)ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

เนื่องจากการโพสต์ เกิดขึ้นก่อน น.ส.พรรรณิการ์ จะได้รับเลือกเป็น ส.ส. อำนาจการสอบสวนจึงเป็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ดังนั้น ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 11 มิ.ย.นี้ “พี่ศรี” จะไปยื่นให้ป.ป.ช.สอบสวนกรณีดังกล่าว

ส่วนผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ต้องหยุดทำหน้าที่ และเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้ง 10 ปี

ดูบทความทั้งหมดของ รักษ์ มนตรี

แชร์ข่าว :
Tags: