ทัศนะจากผู้อ่าน

ผู้อ่านสามารถส่งเรื่องมาได้ที่ ktopinion@nationgroup.com

6 มิถุนายน 2562
938

อาชญากรรมในสิงคโปร์มีจำนวนน้อยจริงหรือ?

ในประเทศสิงคโปร์ Low Crime Doesn’t Mean No Crime หรือ การมีอาชญกรรมอยู่ในระดับต่ำ ไม่ได้แปลว่าไม่มีอาชญากรรม

 อีกนัยหนึ่งคือ ประชาชนควรต้องระมัดระวังตนเองแม้ว่าจำนวนอาชญากรรมจะมีอยู่น้อยก็ตาม ประโยคนี้ถูกเขียนเป็นป้ายขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่และชุมชนจำนวนมากในสิงคโปร์ เพื่อเตือนประชาชนให้ระมัดระวังตนเองจากอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ 

ในปี 2561 จากรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ (Singapore Police Force) พบว่าจำนวนอาชญากรรมทั่วไปเพิ่มขึ้น 1.4% หรือมีคดีที่ได้รับรายงานทั้งสิ้น 33,134 คดี เพิ่มจากปี 2560 ที่มีจำนวนคดีจากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ทั้งสิ้น 32,668 คดี 

หากคิดจำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยรวม หรือ Overall Crime Rate ต่อประชากร 100,000 คน พบว่าจำนวนอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเพียง 3 คดี หรือ จาก 582 คดีในปี 2560 เป็น 588 คดี ในปี 2561 หากพิจาณาคดีที่มีจำนวนมากขึ้นในประเทศสิงคโปร์ นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น การหลอกให้โอนเงิน การหลอกให้ซื้อของออนไลน์ หรือ การเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น 

ในช่วงปีที่ผ่านมา อาชญกรรมคอมพิวเตอร์ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 1.9% หรือ จาก 27,338 คดีในปี 2560 เป็น 27,863 คดีในปี 2561 ทางรัฐบาลสิงคโปร์จึงมีความพยายามอย่างมากในการแก้ไข และป้องกันอาชญากรรมจากไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากการ การลักขโมย ทำร้ายร่างกาย ทั่วไป หรือ street crimes นั้น ค่อนข้างมีจำนวนน้อยในประเทศสิงคโปร์ ในปี 2561 มีจำนวนลดลง 8.6% โดยในปี 2560 มีคดีที่ตำรวจจับได้จำนวน 13,431 คดี แต่ในปี 2561 มีเพียง 12,279 คดีทั่วประเทศ จำนวนคดีการลักทรัพย์ในพื้นที่ร้านค้า หรือในบ้านพักก็ลดน้อยลงทุกปีด้วยเช่นเดียวกัน 

ในบริเวณพื้นที่หน้าห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่เพื่อการค้าขายต่างๆในประเทศสิงคโปร์ จะมีการติดตั้งป้ายบอกจำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการสามารถเปรียบเทียบอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่นั้นได้ และสามารถประเมินตนเองว่าควรระมัดระวังมากน้อยแค่ไหน หากต้องการเข้าไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ห้าง หรือตลาดนั้นๆ

ดังนั้นการเดินทางมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ค่อนข้างปลอดภัย แม้ว่าจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในสิงคโปร์เป็นจำนวนมาก หากแต่ก็ไม่ได้ก่ออาชญากรรมที่รุนแรงจำนวนมากเหมือนในบ้านเรา ทั้งนี้เนื่องจากการเอาจริงเอาจังด้านกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชน หากเกิดอาชญากรรมขึ้นในพื้นที่ และโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้ว ตำรวจจะเข้ามาในพื้นที่และจัดการกับสถานการ์ณที่เกิดขึ้นใด้อย่างรวดเร็ว

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้การป้องกันอาชญากรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว น่าจะมาจากกล้อง cctv ที่มีการติดตั้งอยู่แทบทุกพื้นที่ รวมทั้งในรถเมล์ ในปี 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ ติดตั้งกล้อง cctv ทั่วประเทศ กว่า 62,000 กล้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่สาธารณะใกล้กับที่พักอาสัย ลานจอดรถ ตลาด สวนสาธารณะกว่า 10,000 จุดทั้งประเทศ และยังคงขยายการติดตั้งต่อไปให้ครอบคลุมทุกจุด ดังนั้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่และประชาชน ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านศูนย์ควบคุมระบบกล้อง cctv นี้ เมื่อเกิดเหตุร้ายจึงสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และตามจับคนร้ายได้ทันเวลา

จากการรายงานเพิ่มเติมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ ยังระบุอีกว่า ใน 365 วันของแต่ละปีมีวันที่ไม่เกิดอาชญากรรม หรือ Crime Free Day กี่วัน โดยในปี พ.ศ. 2560 มีวันที่ไม่เกิดอาชญากรรมเลย จำนวนทั้งสิ้น 165 วัน ไม่เกิดเหตุการ์โจรกรรมหรือลักโขมยทั่วไปในประเทศเลยจำนวน 322 วัน และ ไม่เกิดการลักโขมยภายในบ้านพัก จำนวน 227 วัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่างที่กล่าวไว้ในช่วงแรกว่า การมีอาชญกรรมอยู่ในระดับต่ำไม่ได้แปลว่าไม่มีอาชญากรรม ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็ยังคงต้องระมัดระวังตนเองจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ 

นอกจากนี้ ตัวนักท่องเที่ยวก็อย่าทำผิดเสียเองเพราะบทลงโทษในสิงคโปร์นั้น แม้ว่าจะเป็นการขโมยของชิ้นเล็กๆ ในร้านค้าก็มีอัตราโทษที่รุนแรง และผู้กระทำผิดก็ต้องได้รับโทษอย่างจริงจังด้วย

โดย... พรรณชฎา ศิริวรรณุบศย์  

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26