กมลวรรณ จินตรัตน์

ดูบทความทั้งหมด

นักเขียนและนักสื่อสารผู้สนใจประเด็นทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ

31 พฤษภาคม 2562
1,438

NIA จัดประกวดแผนธุรกิจ “นวัตกรรมเพื่อสังคม”

ฉบับนี้ดิฉันมีโครงการที่น่าสนใจมาฝาก สำหรับใครที่มีไอเดียดีๆที่อยากช่วยแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่เดิมอาจไม่รู้ว่าจะเอาไอเดียไปคุยกับใคร

ลองมาดูรายละเอียดของโครงการนี้ดูค่ะ ไม่แน่ว่าไอเดียเพื่อสังคมที่คุณเคยคิดไว้ อาจจะถูกนำมาทำให้กลายเป็นธุรกิจขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมก็ได้ค่ะ

โครงการที่ว่านี้ก็คือ โครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (Social Innovation Business Plan Contest 2019) ที่จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจนี้ขึ้น สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในกการแก้ปัญหาสังคม นำเสนอแนวคิดใหม่หรือวิธีการใหม่ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้แก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้หลักการของ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ที่จะต้องคำนึงถึงการประสบความสำเร็จทั้งในรูปแบบทางการเงิน และคุณค่าทางสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขการสมัคร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือประเภทนักเรียน มีอายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี กลุ่มที่ 2 คือประเภทอุดมศึกษา ได้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกลุ่มที่ 3 คือประเภทคนรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในแต่ละประเภทสามารถรวมทีมกันได้ไม่เกินทีมละ 5 คน โดยเงินรางวัลทุกประเภทรวมกว่า 300,000 บาท

โดยผู้สมัครควรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้ และที่สำคัญ แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

สำหรับแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่จะโดดเด่นและเข้าตากรรมการ ควรมีความเป็นนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือการดำเนินงานใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม มีผลกระทบทางสังคมอย่างชัดเจน รวมถึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดในธุรกิจ

ระยะเวลาในการรับสมัครและกิจกรรม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา โดยรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนนี้ (31 พฤษภาคม 2562) โดยต้องส่งแผนฉบับย่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หลังจากนั้นจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 และผู้ผ่านเข้ารอบแรกต้องเข้าร่วมการอบรม ในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 จากนั้นนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ ภายในเดือน กันยายน 2562

ทั้งนี้จะมีการประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทั้ง 3 ประเภทภายในเดือน กันยายน 2562 และมีการมอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2562 นี้

หากใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.nia.or.th หรือสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่bas.swu.ac.th/nia2019 ค่ะ

 

ดูบทความทั้งหมดของ กมลวรรณ จินตรัตน์

แชร์ข่าว :
Tags: