กมลวรรณ จินตรัตน์

ดูบทความทั้งหมด

นักเขียนและนักสื่อสารผู้สนใจประเด็นทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ

17 พฤษภาคม 2562
1,639

ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve ค้นหา"อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ"

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ดิฉันมีเรื่องราวที่น่าสนใจของกิจการเพื่อสังคมในบ้านเรามาฝากกันค่ะ

การเลือกเส้นทางการศึกษาและเส้นทางอาชีพของนักเรียนไทยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและบางครั้งก็กลายเป็นปัญหา หากเด็กไม่ได้รับการแนะนำหรือแนวทางที่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของ “a-chieve” ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการทำให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเลือกเส้นทางการเรียนและ อาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจและตรงกับความชอบ ความถนัด และคุณค่าในชีวิตของตนเอง

“a-chieve” เป็นธุรกิจเพื่อสังคมรายหนึ่งในเครือข่ายของ ET Social Impact โดยมีปัญหาที่ต้องการแก้ไขคือ จากนักเรียนมัธยมของไทยทั้งหมด4.6ล้านคนนั้น พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่สามารถตัดสินใจวางแผนการเรียน และเลือกอาชีพในอนาคตของตนเองได้อย่างมั่นใจ ซึ่งผลของปัญหาดังกล่าว ทำให้เมื่อนักเรียนเหล่านี้ถึงเวลาที่ต้องเลือกเส้นทางการเรียน อาทิ สายการเรียนและคณะในมหาวิทยาลัย นักเรียนเหล่านี้จะเลือกเรียนทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่า สิ่งที่เลือกนั้นเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ และผลของการเลือกนั้นจะมีผลอย่างไรกับตนเองเหมือนเลือกไปโดยไม่รู้และไม่มีเป้าหมาย ทำให้เมื่อเลือกเส้น ทางการเรียนผิด มันทำให้ผิดไปเกือบทั้งชีวิต สุดท้าย ประเทศเรากำลังเจอกับปัญหาที่นักเรียนขาดคุณภาพ เพราะการเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบและไร้เป้าหมาย รวมถึงคนทำงานาดคุณภาพเพราะไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบและไม่เห็นคุณค่าในงานที่ตนเองทำ

วิธีแก้ปัญหาของ “a-chieve” จึงมุ่งไปที่การช่วยให้นักเรียนมัธยมสามารถเลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพได้อย่างมั่นใจด้วยกระบวนการค้นหาตัวเองเพื่อให้เด็กมีวิธีคิดในการค้นหาตัวเอง และเป้าหมายด้วยตัวเอง การสร้างข้อมูลอาชีพและเส้นทางการเรียนเพื่อไปทำอาชีพนั้น การสร้างกิจกรรมที่มอบประสบการณ์จริงกับอาชีพที่น้องๆ สนใจ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นคิดถึงเป้าหมายของการเรียนและชีวิตของตนเอง

รายได้ของธุรกิจนี้มาจาก4ทางด้วยกัน ได้แก่ การจัดงานแนะนำการเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพให้แก่น้องๆ แล้วเก็บค่าเข้าร่วม เช่น งาน โตแล้วไปไหน?ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพในรูปแบบjob shadowที่แรกของประเทศไทยที่เปิดกว้างให้เด็กมัธยมที่สนใจจากทั่วประเทศได้สมัครเข้ามาสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง รวมถึงการหาสปอนเซอร์จัดงาน หรือการจัดงานแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างหลักสูตรแนะแนวอาชีพร่วมกับกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมัธยมที่เคยเข้าร่วม กว่า3,400คนมีการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง และขวนขวายเรียนรู้มากขึ้น อาทิ การจัดงาน “โตแล้วไปไหน?” พบว่าเด็กที่เข้าร่วมมากกว่า 97% ที่มีการเติบโตทางความคิดและมีการตัดสินใจเลือกเส้นทางการเรียนที่ดีขึ้น และการจัดงานฟักฝันเฟส พบว่าผู้เข้าร่วม 91% ที่กลับไปพร้อมแรงบันดาลใจที่จะเริ่มค้นหาอาชีพและกล้าที่จะถามข้อมูลอาชีพกับผู้ใหญ่รอบตัวมากขึ้น เป็นต้น และยังพบว่าเด็กที่เข้าร่วมรู้จักการทบทวนตนเอง และมีความตั้งใจที่จะค้นหาตนเองผ่านการลองทำกิจรรมต่างๆ มากขึ้น มีความสนใจที่จะเรียนรู้อาชีพรอบตัวและโลกของการทำงาน พร้อมมีความกล้าที่จะออกเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น รวมถึงมีเด็กที่กลับมาช่วยทำงานอาสาสมัครด้วยความสามารถที่ตนเองมีเพื่อฝึกฝนทักษะการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการเปลี่ยนแปลงในตัวของเด็กมัธยมแล้ว a-chieve ยังมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมที่เปิดโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพให้กับเด็กมัธยมด้วยการชวนคนทำงานหรือองค์กรต่างๆ มาร่วมเป็น “พี่ต้นแบบ” อาชีพผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพของตนเองอีกด้วย โดยจากการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา กิจการเพื่อสังคมa-chieveมีการติดต่อและร่วมมือกับคนทำงานในองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายพี่ต้นแบบอาชีพที่ผลัดเปลี่ยนกันตอบตกลงเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพแล้วมากถึงกว่า 70 องค์กร

นอกจากการชวนพี่ต้นแบบอาชีพในสายงานต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลอาชีพ ทางa-chieveยังมองหาองค์กรที่ยินดีรับนักเรียนมัธยมเข้าไปเรียนรู้การทำงานจริงในองค์กรช่วงปิดเทอมเป็นเวลา2สัปดาห์ รวมถึงมองหาองค์กรมาร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรที่ทำCSRด้านการศึกษาที่สนใจมาร่วม เป็นPartnerสนับสนุนให้a-chieveเข้าไปจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในพื้นที่ที่องค์กรนั้นๆ ดูแลอยู่

ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.a-chieve.orgกันนะคะ

 

 

ดูบทความทั้งหมดของ กมลวรรณ จินตรัตน์

แชร์ข่าว :
Tags: