เศรษฐศาสตร์ + สุขภาพ

ดูบทความทั้งหมด

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเศรษฐกิจ

13 พฤษภาคม 2562
4,745

การดำเนินชีวิตให้อายุยืน (2)

ครั้งที่แล้วผมกล่าวถึงงานวิจัยขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งใช้ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคลากรด้านสาธารณะสุขกว่า 122,000 คน ในช่วงเวลา 24 ปี

และพบว่าหากปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต โดยปฏิบัติตามกฎ 5 ข้อ ก็จะทำให้คาดการณ์ได้ว่าผู้ชายที่ปัจจุบันอายุ 50 ปีจะอายุยืนเพิ่มขึ้นไปอีก 12.1 ปี และผู้หญิงที่ปัจจุบันอายุ 50 ปีจะอายุยืนเพิ่มขึ้นไปอีก 14.1 ปี ดังที่ปรากฏในตารางข้างล่าง 

ในรายละเอียดที่สำคัญในขั้นแรกนั้น นักวิจัยประเมินจากสถิติการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ร่วมงานวิจัย 42,167 คน พบว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล็ก 5 ข้อ

  1. มีโอกาสเสียชีวิตจากสาเหตุทุกประเภทมากกว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎเหล็ก 5 ข้อถึง 60.7%
  2. มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากกว่า 51.7%
  3. มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่า 71.7% 

ส่วนที่ผมกล่าวถึงในตอนที่ 1 และข้างต้นนั้นเป็นเรื่องที่ได้มีการรายงานออกข่าวไปแล้วในระดับหนึ่ง แต่ผมยังมีข้อสงสัยว่ากฎเหล็ก 5 ข้อนั้น ข้อใดมีความสำคัญมากน้อยเท่าไร เช่น เรื่องของน้ำหนักตัวกับเรื่องดื่มสุรา เรื่องไหนสำคัญกว่ากัน เป็นต้น ผมจึงได้พยายามอ่านบทวิจัยอย่างละเอียดและขอนำเสนอข้อสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของแต่ละกฎเหล็กดังนี้

จากข้อมูลข้างต้นผมขอตีความว่า

  1. ที่เป็นภัยอันตรายมากที่สุดสำหรับคนที่อายุ 50 ปีขึ้นไปคือการสูบบุหรี่ เพราะแม้ว่าจะเคยสูบแต่เลิกไปแล้ว ก็ยังทำให้อายุสั้นลง 3.5 ปีสำหรับผู้หญิง และ 3 ปีสำหรับผู้ชาย และหากยังสูบต่อไป แม้จะลดปริมาณลง ก็ยังทำให้อายุสั้นลง 6-7 ปี สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่จัดนั้น ทำใจไปได้เลยว่าอายุจะสั้นลงเป็น 10 ปี
  2. การออกกำลังกายจะช่วยยืดอายุได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด กล่าวคือขอให้มีเวลาออกกำลังแบบเต็มที่ผสมปานกลางเพียงสัปดาห์ละ 3-4 ชั่วโมง ก็จะทำให้อายุยืนขึ้นประมาณ 5-7 ปี สัปดาห์หนึ่งมีเวลา 112 ชั่วโมง (หักเวลานอนไปแล้ววันละ 8 ชั่วโมง) ดังนั้นการขอแบ่งเวลาต่อสัปดาห์เพียง 2.5-3.5% เพื่อช่วยให้อายุยืนต่อไปอีก 5-7 ปี น่าจะเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากกว่าการจะใช้เวลาไปกับกิจกรรมอื่นๆ (เช่นการนั่ง/นอนดูทีวี) จริงไหมครับ?
  3. การกินอาหารที่มีคุณภาพก็มีความสำคัญ ทำให้อายุยืนมากขึ้นได้ถึง 4-5 ปี แต่ก็ต้องยอมรับว่าได้ประโยชน์น้อยกว่าการเลิกสูบบุหรี่และการออกกำลังกาย และเรื่องการกินนั้นทุกคนคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรกิน
  4. ข่าวดีสำหรับผู้ที่ชอบดื่มสุราคือดื่มเล็กน้อย (ผู้ชายวันละ 2 แก้ว ผู้หญิงวันละ 1 แก้ว) ทำให้อายุมากกว่าคนที่ไม่ดื่มเลยเสียอีก แต่ก็ควรระวังมิให้เกินเลยไปกว่านั้นนะครับ เพราะการดื่มสุราก็อาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  5. จากข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวนั้นเป็นข่าวดีในระดับหนึ่งที่พบว่า คนที่น้ำหนักเกินนิดหน่อย (ท้วม) ไม่มีผลต่อการมีอายุยืนมากนัก เพราะอาจทำให้อายุสั้นลงเพียงครึ่งปีเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ตามเงื่อนไขในข้อ 3 ด้วย แต่หากน้ำหนักสูงมากเกินไป (BMI เกินกว่า 35) ก็จะทำให้อายุสั้นลงได้ 4-5 ปี

 

ดูบทความทั้งหมดของ เศรษฐศาสตร์ + สุขภาพ

แชร์ข่าว :
Tags: