ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์

ดูบทความทั้งหมด

ลิขิตฟ้า ชะตาโลก

10 พฤษภาคม 2562
2,006

ปัญจะมหาบุรุษโยค (2)

แม้จะเรียบง่าย แต่โยคทั้งหลายของโหราศาสตร์อินเดียก็ได้ผลเสมอ เงื่อนไขคือต้องใช้กับจักรราศีคงที่ (Sidereal Zodiac)

และดวงชะตาที่แบ่งภพแบบเหมารวมราศี (Whole-sign Chart)  ซึ่งเป็นความรู้ดั้งเดิมตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมีย โยคจึงไม่สามารถใช้ได้กับโหราศาสตร์ตะวันตก เช่น สากล ยูเรเนียน ที่ได้รับอิทธิพลจากกรีก

ดวงชะตาบารัค โอบามาเป็นตัวอย่างที่ดี เขาเกิด 4 สิงหาคม 1961 เวลา 19:24 น. ที่ฮาวาย ลัคนามังกรที่ 24:44 องศา เสาร์อยู่มังกรเช่นกัน แต่อยู่ต้นราศีที่ 2:01 องศา ห่างกันถึง 22 องศา ถ้าเป็นจักรราศีเคลื่อนที่ เราบวกค่าอายนางศ์อีก 24 องศา 1 ราศีเท่ากับ 30 องศา ลัคนาไปอยู่กุมภ์ เสาร์ยังอยู่มังกร คนละราศีกัน ไม่เกิดเป็นโยคขึ้นมาได้

การแบ่งภพสายตะวันตกมีหลายวิธี เช่น Placidus, Koch, Regiomontanus, Porphyrius ฯลฯ แต่ทั้งหมดเหมือนกันตรงที่ถือลัคนาเป็นจุดเริ่มต้นภพ 1 ถ้าเราแบ่งภพแบบนี้ เสาร์จะอยู่ข้างหลังลัคน์ในภพ 12 ไม่ใช่ภพ 1 อันเป็นภพเกณฑ์ ย่อมไม่ถือเป็นโยคเช่นกัน

ความสำเร็จในชีวิตคนไม่ได้ขึ้นกับดาวดวงเดียว แต่ขึ้นกับองค์ประกอบทั้งหมดในดวงชะตา โอบามาก็เช่นกัน มีดาวหลายดวงที่ให้คุณ เช่น จันทร์อุจจ์ ศุกร์เพ็ญ ฯลฯ เพียงแต่ดาวที่เข้มแข็งให้คุณมากสุดคือเสาร์ ถ้าปัญจะมหาบุรุษโยคไม่ได้ผลตามตำรา โอบามาไม่มีทางขึ้นถึงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเด็ดขาด โยคและโหราศาสตร์อินเดียอาจดูไร้เหตุผลในสายตาชาวตะวันตก แต่เมื่อใช้แล้วได้ผลดี แสดงว่าต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องดำรงอยู่ภายใน

อันที่จริง แม้ไม่ได้ตั้งใจ แต่ผู้พิสูจน์ความถูกต้องของปัญจะมหาบุรุษโยคกลับเป็นชาวตะวันตก เขาคือมิเชล กอว์คิวลิน (13 พฤศจิกายน 1928 – 20 พฤษภาคม 1991) กอว์คิวลินไม่เพียงเป็นนักสถิติและนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส แต่ยังสนใจโหราศาสตร์อย่างมากด้วย อายุ 17 ก็อ่านหนังสือไปแล้วกว่า 100 เล่มและเขียนหนังสือของตัวเอง ทั้งทายได้แม่นยำ เขาคิดว่าโหราศาสตร์มีจุดอ่อน 2 ข้อ (1) ไม่มีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก (2) ขาดวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ความถูกต้องของมัน

กอว์คิวลิน จึงทำโครงการวิจัยที่ใช้เวลาถึง 8 ปี โดยวิเคราะห์ตรวจสอบดวงนายแพทย์ นักกีฬา นายทหาร นักการเมือง นักแสดง นักวิทยาศาสตร์ นักบวช จิตรกร รวม 5,726 ดวง แทนที่จะพบว่าโหราศาสตร์เหลวไหล เขากลับพบสิ่งที่ทำให้เชื่อมั่นโหราศาสตร์ยิ่งขึ้น กอว์คิวลินพบว่า จันทร์ ศุกร์ อังคาร พฤหัส เสาร์ มีผลต่อบุคลิกภาพและอาชีพของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เด่นสุดคือนักกีฬาระดับแชมป์ 355 จาก 570 คน (62 %) มีอังคารใกล้ (และอยู่ข้างหลัง) ลัคน์หรือทศมลัคน์ ข้อสรุปนี้เรียกกันว่า Mars Effect

มันสั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์อย่างหนัก นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากไม่ยอมรับ กล่าวหาว่าฐานข้อมูลมีแค่ชาวฝรั่งเศสและขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่มากพอ กอว์คิวลินจึงทดสอบซ้ำโดยเพิ่มเป็น 20,396 ดวง โดยรวมชาวเยอรมัน อิตาลี เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์เข้าไปด้วย ผลที่ได้ยังคงเหมือนเดิม

กว่า 45 ปีที่กอว์คิวลินทำวิจัยเรื่องนี้ ข้อสรุปของเขาที่ว่า ดวงดาวมีอิทธิพลต่อบุคคลผู้โดดเด่นในแต่ละอาชีพ ถูกทดสอบและยืนยันผลถึง 34 จาก 35 ครั้ง ซึ่ง 8 ครั้งทดสอบโดยนักวิจัยอิสระ นี่คือข้อยืนยันว่า โหราศาสตร์เชื่อถือได้และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน Mars Effect เมื่อ 6/11/2015 ที่ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/636041)

ที่น่าแปลกคือวงการโหราศาสตร์ฝรั่งกลับไม่ยอมรับผลงานของกอว์คิวลิน พวกเขาเห็นด้วยว่า ดวงดาวมีผลต่ออาชีพ แต่ตำแหน่งดาวกลับขัดแย้งกับทฤษฎี ดาวควรมีอิทธิพลมากเมื่ออยู่ภพ 1 และ 10 แต่กอว์คิวลินพบว่า ดาวอยู่ภพ 12 และ 9 (ในจักรราศีเคลื่อนที่และแบ่งภพแบบกรีก) แท้จริงแล้ว ข้อสรุปของเขาไม่ได้ขัดกับทฤษฎี เพราะถ้าใช้จักรราศีคงที่และแบ่งภพแบบอินเดีย ดาวจะตกภพ 1 และ 10 พอดี กอว์คิวลินจึงไม่ได้ผิดพลาด ทั้งยังพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของปัญจะมหาบุรุษโยคอย่างชัดเจน

โยคนี้ชี้ให้เห็นว่า ภพที่มีกำลังมากในดวงชะตาคือภพเกณฑ์ อันได้แก่ภพที่ 1, 4, 7, 10 ดาวที่สถิตในภพเกณฑ์ย่อมมีกำลังมากตามไปด้วย ความรู้นี้เป็นที่ทราบกันดีตั้งแต่โบราณ ในมุมตรงใช้พิจารณาชะตาบุคคล ในมุมกลับใช้เป็นหลักในการวางฤกษ์ดวงเมือง โหรหลวงมักวางดาวที่เข้มแข็งให้คุณกุมลัคนาเสมอ ตัวอย่างเช่น ดวงเมืองกรุงเทพมีอาทิตย์อุจจ์กุมลัคน์ ดวงเมืองกรุงศรีอยุธยามีจันทร์อุจจ์กุมลัคน์ และไม่ใช่แค่ดาวมีแสงอย่างอาทิตย์จันทร์เท่านั้น แต่รวมถึงดาวเคราะห์ทั้ง 5 ด้วย

ปัญจะมหาบุรุษโยคปรากฏชัดในดวงเมืองแบกแดดของราชวงศ์อับบาสิยะฮ์แห่งอาณาจักรอิสลาม กาหลิบอัล-มานเซอร์มอบหมายให้โหรหลวงนาว์บาคห์และมัสซา อัลล่าห์เป็นผู้วางฤกษ์ ทั้งคู่กำหนดฤกษ์ที่ 14:40 น.ของวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 762 (ปฏิทินจูเลี่ยน) ลัคนาธนูที่ 2:06 องศา พฤหัสเกษตร์กุมลัคน์สนิทพอดี (อ่าน “การวางฤกษ์ดวงเมือง” เมื่อ 10/4/2015 ที่ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/634227)

พฤหัสคือดาวเจ้าเรือนลัคน์และภพ 4 ทำให้อาณาจักรเข้มแข็งมั่นคง อาทิตย์สิงห์เป็นเกษตร์ กุมดาวฤกษ์ Regulus (ดาวหัวใจสิงห์) 120 ลัคน์พฤหัสสนิท แบกแดดกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยุคนั้น เคียงคู่กับอาณาจักรไบแซนไทน์ (โรมันตะวันออก) ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่นครคอนสแตนตินโนเปิล พฤหัสหมายถึงความมั่งคั่งและวิทยาการ แบกแดดยังเป็นศูนย์รวมวิทยาการและความมั่งคั่งร่ำรวย ยุคราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ถือเป็น ยุคทองของอิสลามเลยทีเดียว ด้วยอานุภาพแห่งฤกษ์ แบกแดดดำรงอยู่ได้เกือบ 500 ปี จนกระทั่งถูกกองทัพมองโกลตีแตกในปี 1258

โหราศาสตร์ถ้าปราศจากแก่นแท้ที่ถูกต้องดีงาม จะสืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องกว่า 7,000 ปีได้หรือ ? โหราศาสตร์ถ้ามันงมงายเหลวไหล ไฉนมีอัจฉริยะมากมายทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ควรเป็นมรดกทางปัญญาร่วมกันของมนุษยชาติต่างหาก

ปัญจะมหาบุรุษโยคคือเพชรอันล้ำค่าเม็ดหนึ่งของโหราศาสตร์

ดูบทความทั้งหมดของ ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์

แชร์ข่าว :
Tags: