กมลวรรณ จินตรัตน์

ดูบทความทั้งหมด

นักเขียนและนักสื่อสารผู้สนใจประเด็นทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ

3 พฤษภาคม 2562
1,484

ว่าด้วยเรื่องของ “องค์กรแห่งอนาคต”

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ดิฉันมีรายงานที่น่าสนใจ ว่าด้วยเรื่องขององค์กรและพนักงานแห่งอนาคตมาฝากกันค่ะ

จากผลการศึกษา2019Global Human Capital Trends ในชื่อรายงาน“Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus”จัดทำโดยDeloitteบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ที่ได้ทำการสำรวจผู้บริหารธุรกิจและผู้บริหารฝ่ายHRกว่า 1 หมื่นคนจาก 119 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการสำรวจระยะยาวหรือLongitudinal surveyครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา โดยจากผลการสำรวจพบว่ากิจการเพื่อสังคมหรือSocial Enterpriseนั้นมีบทบาทสำคัญมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก รวมถึงยังพบความเชื่อมโยงกันระหว่างการบริหารกิจการเพื่อสังคมและผลประกอบการขององค์กร

โดย73%ของกิจการเพื่อสังคมชั้นนำทั่วโลกมองว่าในปีนี้ธุรกิจจะเติบโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา และมีจำนวน 55%หรือเพียงครึ่งเดียวที่มองว่ากิจการเพื่อสังคมไม่ใช่เป้าหมายหลักขององค์กร

ปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ 40% กล่าวว่า ปัจจุบันเรื่องของกิจการเพื่อสังคมมีความสำคัญต่อองค์กรมากกว่าเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา และอีก56%มองว่าจะมีความสำคัญมากขึ้นในอีกในช่วงเวลาอีก 3 ปีต่อจากนี้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดหายไปในหลายองค์กรคือการหันกลับมาโฟกัสที่ “คน และความท้าทายในแต่ละวันที่คนในองค์กรต้องเผชิญอยู่ แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นก็ตาม แต่ในทางตรงข้ามก็อาจทำให้พนักงานสูญเสียความเป็นตัวตนในที่ทำงานองค์กรหลายแห่งจึงเริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับพนักงานของตนเอง ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนา และการเติบโตทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว

โดยองค์กรที่จะบริหารงานกิจการเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสามารถปรับโครงสร้างองค์กรและแนวทางการทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานโดยมีองค์กรทั่วโลกประมาณ86%กล่าวว่าการสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้พนักงานนั้นมีความสำคัญมากเป็นอันดับ 1 องค์กรชั้นนำหลายแห่งจึงส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะ ด้วยการลงทุนในเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ๆ

ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงควรพิจารณาออกแบบงานให้กลายเป็น “Super jobs”ที่รวมความสามารถในการทำงานและทักษะด้านอื่นๆ เปิดโอกาสให้ได้ใช้ทักษะที่ทำให้ทำงานได้อย่างอิสระ ก้าวหน้าและปรับตัวรับความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับวันนี้

คอนเซ็ปต์ของAgile Workforceจึงเข้ามามีบทบาทต่อองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแหล่านี้ โดยต่อไปจะไม่มีพนักงานที่มีความสามารถ แบบOne size fit allอีกต่อไปในอนาคต แต่ทักษะความสามารถนั้นจะถูกสร้างขึ้นไม่เพียงสำหรับการทำงานวันนี้ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดและชุดทักษะความสามารถสำหรับอนาคตด้วย โดยผู้นำองค์กรจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้คนในองค์กรเปลี่ยนตาม

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจยังพบด้วยว่าในยุคที่กิจการเพื่อสังคมกำลังได้รับความสำคัญในปัจจุบัน มีองค์กรทั่วโลกราว 49%ที่เชื่อว่าพนักงานของตนนั้นมีความพึงพอใจในเนื้องาน และ 42%เชื่อว่าพนักงานพึงพอใจในหน้าที่รายวันของตนเอง

แต่เมื่อสำรวจด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานของพนักงานนั้น มีองค์กรเพียง38%ที่พึงพอใจกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มี และเพียง 38%คิดว่ามีอิสระมากพอที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในงาน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ายังต้องการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกมาก โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค รัฐวิสาหกิจชั้นนำ และธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ กำลังได้รับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับIndustry 4.0และกลุ่มพนักงานGen Zโดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่สามารถปรับตัวได้

องค์กรต่างๆ จึงต้องสร้างแรงงานแห่งอนาคตด้วยการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและเชื่อมโยงเป้าหมายชองพนักงานเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการยกระดับจากการสร้างEmployee experienceไปสู่Human experienceโดยองค์กรทั่วโลก 81%เชื่อว่าผู้นำในอนาคตจะต้องเจอกับความท้าทายที่ไม่เหมือนในอดีต จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่องค์กรจะต้องค้นหาและสร้างผู้บริหารขึ้นมาเพื่อรองรับความท้าทายที่ว่านี้

เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปเพียงใด สุดท้าย คนก็ยังเป็นหัวใจหลักขององค์กร หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากในครั้งนี้จะช่วยทำให้เห็นเทรนด์ขององค์กรแห่งอนาคตกันนะคะ

 

ดูบทความทั้งหมดของ กมลวรรณ จินตรัตน์

แชร์ข่าว :
Tags: