ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์

ลิขิตฟ้า ชะตาโลก

19 เมษายน 2562
1,217

วัฏจักรแห่งเภทภัย

การตรวจสอบวิถีโคจรและความสัมพันธ์ของดวงดาวทั้งหลาย เปรียบเทียบกับสถิติเดิมและสภาพความจริงปัจจุบัน แล้วทำนายทิศทางแนวโน้มของอนาคต

เป็นหน้าที่ของนักโหราศาสตร์อันพึงกระทำเพื่อชี้แนะและช่วยเหลือสังคมตามกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถ ผู้อื่นจะคิดเห็นอย่างไร ย่อมขึ้นกับวิจารญาณของแต่ละคน

เมื่อเทียบก่อนและหลังเลือกตั้ง สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปมาก จากสงบชัดเจนและอ่านง่าย กลายเป็นอึดอัด อึมครึม และเข้าสู่ทางตัน มันเกิดจากอะไร ? ใน “เลือกตั้ง 2562” เมื่อ 23/11/2561 ผู้เขียนทำนายว่า “...หลังจาก 23 มีนาคม 2562 ราหูจะพลิกผันการเมืองไทย...  เพราะ “...เล็งเสาร์พลูโตจรในธนูและกระทบกับ Grand Cross ของดาวทั้ง 7 ในทวิสภาวะราศีของดวงเมือง อันได้แก่พุธ-พฤหัส-ศุกร์-เสาร์-ราหู-มฤตยู-เนปจูน... (http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646009)

คำตอบคือราหู ราหูคือความมืด อวิชชา ความชั่ว สิ่งเลวร้าย การเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ราหูเดิมอยู่มีน-ภพ 12 (วินาศ) เป็นภพและราศีที่ให้โทษ หลายคนเชื่อว่าราหูหมดฤทธิ์แล้วเพราะตกภพนี้ อันที่จริง ราหูไม่เคยหมดฤทธิ์ ภพ 12 คือปกปิดซ่อนเร้น ราหูให้โทษแบบลับ ๆ บ่อนทำลายอยู่เบื้องลึกและเบื้องหลัง ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มากมายมหาศาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ราหูไม่ได้ยก 22 กุมภาพันธ์หรือ ? จะเข้าใจประเด็นนี้ ต้องมีพื้นฐานความรู้มากพอ ราหูคือจุดตัดระหว่างระนาบโคจรของอาทิตย์ (Ecliptic : ระวิมรรค) และของจันทร์ที่เอียงทำมุมกัน 5 องศา จุดตัดมี 2 จุด จุดที่อยู่เหนือระวิมรรคคือราหู จุดที่อยู่ใต้คือเกตุ มันเล็งกัน 180 องศา (เกตุนี้ต่างจากเกตุไทย) แต่ความเร็วทั้งคู่ไม่สม่ำเสมอ อาทิตย์จร 60 (+/- 2) ลิปดาต่อวัน จันทร์จร 12 (+/- 2) องศาต่อวัน แล้วแต่ตำแหน่งในจักรราศี ราหูจึงมีทั้งเดินหน้าและถอยหลัง ทั้งความเร็วก็ไม่สม่ำเสมอ เราเรียกราหูจริง (True Node) แต่เพื่อความสะดวก บางปฏิทินใช้ราหูเฉลี่ย (Mean Node) ที่ย้อนจักรราศี 3.2 ลิปดาต่อวัน ที่ยก 22 กุมภาพันธ์คือราหูเฉลี่ย ที่ยก 23 มีนาคมคือราหูจริง

ในโหราศาสตร์ดั้งเดิม บาปเคราะห์ที่ให้โทษที่สุดคือเสาร์ราหู เมื่อทั้งคู่เล็งกัน จึงต้องระมัดระวังให้มาก แต่หลายคนกลับมองว่าดี จะมีโชคใหญ่ โดยยกเหตุผลจากหลักโหรไทย “โชคเทวฤทธิ์” ข้อแรกที่ว่า “...ผิว์จะควณโชคใหญ่ในชันษา ถ้าองค์อสุรินทร์ถึงเสารา พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คง เสาร์เล็งอสุราท่านว่าไว้ เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์...” ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

หลักโหรผิดไหม ? ไม่ผิดแน่นอน แต่ตามธรรมเนียมโบราณ ท่านจะไม่บอกหมด ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจบริบททั้งหมดด้วยตัวเอง จึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปัญหาคือไม่แน่ว่าทุกคนจะรู้ โดยเฉพาะรุ่นหลัง ๆ ที่ฟังเขามาหรือเรียนเองผ่านตำราโดยไม่มีใครชี้แนะ

โชคเทวฤทธิ์นี้บอกว่า ถ้าราหูถึงเสาร์ (เดิม) อาทิตย์ถึงพฤหัส (เดิม) เสาร์เล็งราหู (เดิม) เจ้าชะตาจะได้รับโชคใหญ่ ครั้งนี้เสาร์ราหูจรถึงกันและราหูเล็งเสาร์เดิม ย่อมไม่เข้าตามกฎ เรื่องดาวเดิมดาวจรนี้คนมักมองข้าม ทำให้ใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างสับสน ตัวอย่างเช่น กฎพินทุบาทว์ที่ว่า “...เสาร์เพ่งเล็งลัคน์แล้ว อสุรา...” ซึ่งหมายถึงเสาร์ราหูเล็งลัคน์จะให้โทษหนัก โบราณจารย์ท่านใช้กับพื้นดวงกำเนิดเท่านั้น  ไม่ได้ใช้กับดวงจร ดังนั้น ถ้าเสาร์ราหูจรเล็งลัคน์ ไม่ถือเป็นพินทุบาทว์หรือ “ดวงแตก” แต่อย่างใด

บริบทสำคัญสุดของโชคเทวฤทธิ์คือ (1) พฤหัสเสาร์ราหูในพี้นดวงกำเนิด ต้องเข้มแข็งให้คุณ (2) ต้องไม่เป็นดาวเจ้าเรือนอริ-มรณะ-วินาศ หรือตกภพเหล่านั้น (3) ต้องสัมพันธ์กับภพการเงิน / โชคลาภ เช่น ภพ 2, 9, 11 นี่คือเหตุผลที่คนลัคนาเดียวกันมีโชคไม่เหมือนกัน ถ้าพื้นดวงไม่ได้บอกไว้ ดาวจรดีเท่าไหร่ก็ยากจะได้รับ หรือได้เพียงเล็กน้อย ดวงกำเนิดคือจุดตัดสินชี้ขาดในทุกกรณี

ดวงเมืองไทยไม่มีโอกาสได้รับโชคเทวฤทธิ์นี้เพราะบริบทดังกล่าว ช่วง 16 ธันวาคม 2552 – 14 มกราคม 2553 เสาร์กันย์อาทิตย์ราหูธนูเข้าเงื่อนไข แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลายคนทำนายว่าปี 2553 บ้านเมืองจะได้โชคใหญ่ แต่สิ่งที่ได้จริงคือการชุมนุมนปช.ตั้งแต่ 12 มีนาคม – 19 พฤษภาคม ทหารต้องเข้าสลาย มีผู้เสียชีวิต และจบลงด้วยจลาจลเผาเซ็นทรัลเวิลดิ์ เซ็นเตอร์วัน ศาลากลางจังหวัด ฯลฯ บ้านเมืองบอบช้ำถึงที่สุด เสาร์ราหูไม่เพียงไม่ให้โชค แต่ยังให้โทษใหญ่กับเมืองไทย

เสาร์ราหูโคจรสัมพันธ์กันเป็นวัฏจักร  1 วัฏจักรกินเวลา 11.5 ปี ตัวเลขนี้คุ้นไหม ? มันคือที่มาของประโยคที่ว่า วิกฤติเกิดทุก 10 ปีนั่นเอง ทั้งคู่เป็นบาปเคราะห์ใหญ่ให้โทษหนัก วัฏจักรของมันจึงเป็นวัฏจักรแห่งเภทภัย โดยเฉพาะเมื่อเข้ามุม 180 หรือเล็งราศีกัน เภทภัยนั้นครอบคลุมถึงพิบัติภัยธรรมชาติ โรคระบาด วิกฤติเศรษฐกิจ สงคราม

หายนะของมนุษยชาติสอดคล้องกับวัฏจักรนี้ เสาร์เมษ 180 ราหูตุลย์สิงหาคม ค.ศ. 1939 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เสาร์กันย์ 180 ราหูมีนตุลาคม ค.ศ. 1950 เกิดสงครามเกาหลี เสาร์เมถุน 180 ราหูธนูกันยายน ค.ศ. 1973 เกิดวิกฤติน้ำมันครั้งแรกทั่วโลก เสาร์มีน 180 ราหูกันย์มกราคม ค.ศ. 1997 เศรษฐกิจฟองสบู่ไทยแตก เกิดวิกฤติลามไปทั่วอาเซียน เสาร์สิงห์ 180 ราหูกุมภ์ตุลาคม ค.ศ. 2007 เกิดวิกฤติการเงินในอเมริกาและลามไปทั่วโลก

วัฏจักรปัจจุบันเริ่ม 18 กันยายน 2556 เมื่อเสาร์ราหูกุมกันสนิทที่ 14:36 องศาตุลย์ สภาผ่านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม นำไปสู่การชุมนุมของภาคประชาชน การเมืองวุ่นวายจนเกิดปฏิวัติคสช. ครึ่งทางของวัฏจักรคือราหูเมถุนเล็งเสาร์ธนู เมถุนเป็นราศีแห่งความคิดการเจรจา ธนูเป็นราศีของอุดมการณ์ความเชื่อ ความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งบนพื้นฐานของนามธรรมเหล่านี้ มันจะยุติ 24 มกราคม 2563 เมื่อเสาร์ยกเข้ามังกร

ถ้าทุกคนมุ่งเอาชนะ ทั้งหมดก็แพ้ไปด้วยกัน แต่ถ้าเปิดใจยอมถอยคนละก้าว ชัยชนะย่อมบังเกิดแก่ทุกคน

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26