กมลวรรณ จินตรัตน์

นักเขียนและนักสื่อสารผู้สนใจประเด็นทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ

14 เมษายน 2562
1,101

“ม.ขอนแก่น” ที่ 1 ในไทย ด้านการอุทิศเพื่อสังคม

สวัสดีวันสงกรานต์ค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้มีเรื่องดีๆ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเราที่ติดอันดับโลกในด้านการสร้างผลกระทบให้แก่สังคมมาฝาก

เมื่อเร็วๆ นี้ Times Higher Education (THE)สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับในการจัดอันดับ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยในการประกาศผลTimes Higher Education University Impact Rankings 2019 หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านนี้เป็นปีแรก พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบสูงเป็นอันดับ1ในประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)ของสหประชาชาติ

โดยผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 4 อันดับแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนนสูงสุดคือ 1) ส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและตลอดชีพ 2) ส่งเสริมความมีสุขภาพดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3) ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทั้งในและต่างประเทศ และ 4) ผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ มากมายภายใต้ทิศทางมหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม หรือSocial Devotion ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ Social impact ของมหาวิทยาลัยปรากฏชัดเจน

โดยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากทำการเรียนการสอนและการวิจัยแล้วยังมีการออกไปบริการวิชาการ โดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ด้านการศึกษา ด้วยการจัดทำโครงการคณิตศาสตร์ศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา 

  1. ทางด้านสังคม ด้วยการจัดทำโครงการแก้ปัญหาความยากจน ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้นำองค์ความรู้ ด้านการเกษตร และด้านเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำทางด้านอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชานชาวอีสานให้ดียิ่งขึ้น
  2. ด้านสุขภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำให้มีงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของสุขภาพของประชาชน เช่นโครงการ cascap โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั้งการแก้ปัญหาโรคไตเรื้อรัง โครงการเหล่านี้ทำเพื่อช่วยเหลือสังคม จึงทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่อันดับสูงสุดด้านThe Social Impact Ranking 2019 ของไทยในปีนี้

ด้านรศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ตั้งปรัชญาให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ว่าเป็น “มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม” ได้กล่าวถึงการจัดอันดับในครั้งนี้ว่า สิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยทำมาตลอดคือการทำประโยชน์เพื่อสังคมและแก้ปัญหาให้กับสังคม โดยมีกระบวนการ แนวทาง และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่สูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และอันดับที่ 101-200 ของโลก

“ตอนที่ผมเข้ามาทำหน้าอธิการบดี มข. ตอนนั้นคิดว่าเราน่าจะมีคำสั้น ๆ ซึ่งบ่งบอกตัวตนของ มข. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเพื่อสังคมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอยู่แล้ว เราจึงได้มากำหนดว่า การอุทิศเพื่อสังคม หรือSocial Devotionsมันน่าจะตอบโจทย์กับสิ่งที่ มข. ทำมาโดยตลอด เราดีใจว่าการทำงานต่าง ๆ เหล่านี้มันได้รับการตอบสนองและยอมรับจากสังคม มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยไปไม่ได้เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้ง แต่สามารถแก้ปัญหาให้กับสังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือความภาคภูมิใจ และนี่คือความสำเร็จของ มข. ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง”

 การจัดอันดับในครั้งนี้ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก76ประเทศทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยไทยอื่นๆ ที่ติดอันดับในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อันดับ201-300) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อันดับ201-300) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับ201-300) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับ300+)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อันดับ300+)และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ300+)

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26