ทัศนะจากผู้อ่าน

ดูบทความทั้งหมด

ผู้อ่านสามารถส่งเรื่องมาได้ที่ [email protected]

3 เมษายน 2562
1,792

ธุรกิจร้านอาหารกับความหวังรัฐบาลชุดใหม่หลังเลือกตั้งปี 62

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมรายการพิเศษ “Voice of SME’s” เวทีสะท้อนพลังคนตัวเล็ก

โดยมีองค์กรภาคีเอกชนมาร่วมรายการมากถึง 29 แห่ง นับว่าเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของเหล่าบรรดา SME’s ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS มีการออกอากาศทั้งหน้าจอทีวีและทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live ของ Thai PBS โดยมีตัวแทนจาก 4 พรรคการเมือง ประกอบด้วย คุณอนุชา บูรพชัยศรี กรรมการนโยบายและรองโฆษกด้านเศรษฐกิจจากประชาธิปัตย์ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ และคุณศิริกัญญา ตันสกุล ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพรรคอนาคตใหม่ ที่มาร่วมรับฟังสภาพปัญหาของบรรดา SME’s ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ในส่วนภาพรวมปัญหาของบรรดา SME’s มีอยู่ 3 ประเด็นก็คือ 1. การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เพราะว่า SMEs เป็นคนตัวเล็กขาดโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ซึ่งพบว่าตัวเลขประมาณ 17.5% SMEs ไทยต้องการที่จะเข้าถึงแหล่งเงิน ซึ่งกลไกในอดีตของภาครัฐที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้สนับสนุนหรือครอบคลุมให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ทั่วถึง ในอนาคตอยากให้ช่วยหาช่องทางที่จะทำให้สามารถเข้าไปสู่ช่องทางทางการเงินได้สะดวกง่ายขึ้น 2. การทำให้ SMEs รายเล็กสามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่รายใหญ่เข้ามาทำธุรกิจในลักษณะเดียวกับรายเล็กก็จะได้ผลกระทบ ถึงแม้นว่าจะเป็นการแข่งขันแบบเสรีก็ตาม แต่การมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน การเยียวยา และคุ้มครอง ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้องและเท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้ SMEs สามารถแข่งขันได้ และ 

  1. มาตรการเรื่องการลดหย่อนภาษีสำหรับ SMEs ซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องเครดิตบูโร ถึงแม้นจะเคยพลาดในอดีต แต่ในอนาคตการกลับมาสู่ระบบจะมีเครื่องมืออย่างไร ถึงจะทำให้มีกลไกผ่อนปรนเรื่องเครดิตบูโรกับ SMEs รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการทำธุรกิจออนไลน์ที่สร้างความสามารถทางการแข่งขันได้

สำหรับผู้เขียนในฐานะเป็นอุปนายกสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร จะกล่าวถึงประเด็นการพูดคุยกันในรายการดังกล่าวถึงความหวังของธุรกิจร้านอาหารในมือรัฐบาลชุดใหม่หลังเลือกตั้งปี 62 ว่า วิสัยทัศน์และนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมต่อธุรกิจร้านอาหารให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลอย่างไร? และพัฒนาร้านอาหารสู่สากลที่มีมาตรฐานสามารถเติบโตไปยังต่างประเทศให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารริมทาง (Street Food) กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

อย่างไรก็ดี การแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของพรรคการเมืองวันนั้นในประเด็นดังกล่าว น่าเสียดายก็คือ มีบรรดาตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมงานน้อยเกินไปประกอบกับเวลาของรายการมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งการตอบคำถามของพรรคการเมืองนั้น ถือว่า สอบตก ไม่ได้ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของธุรกิจร้านอาหารกำลังประสบอยู่ สิ่งที่ได้รับจากคำตอบหรือนโยบายการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เป็นการใช้วาทะคารมคำพูดสวยหรูทำให้คำตอบดูดี แต่ไม่ได้มีวิธีการที่จะนำเสนอไอเดียหรือมีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อปรับเป็นนโยบายที่แสดงเห็นว่า สามารถทำให้เป็นจริงได้ และบางพรรคการเมืองเลี่ยงที่จะตอบ แต่กลับเสนอแนะให้ไปจับมือกันเองหรือคุยกับทางแฟรนไชส์บ้าง ให้ธุรกิจร้านอาหารควรรวมกลุ่มรายย่อยมาสู้กับรายใหญ่ หรือให้ขายผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเรื่องที่ธุรกิจร้านอาหารกำลังดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่ บางพรรคการเมืองได้กล่าวว่า เคยมีแนวคิดแบบนี้ในรัฐบาลชุดที่แล้ว แต่สุดท้ายที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำ ดังนั้น เมื่อฟังจบรายการแล้ว ความหวังของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารกับคำตอบที่ได้รับคือ เลือนลางและไร้อนาคตมาก

นอกจากนี้ ในฐานะนักการเมืองจะต้องพลิกเกมเศรษฐกิจในบริบทของประเทศไทยอย่างไร ขณะที่โลกกำลังมีโอกาสใหม่ๆ และการที่ประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปในหลาย ๆ เรื่อง รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเข้ามาแทรกแซงคุกคามในทุกธุรกิจ แต่จะหยิบฉวยโอกาสนั้นมาเปลี่ยนพลิกโฉมปฏิวัติ SME’s โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคดังกล่าวอย่างไร ที่จะกลายเป็นแนวทางใหม่สามารถทำให้ผู้ประกอการธุรกิจสามารถจะอยู่รอดได้

ดังนั้น ในการหาเสียงเลือกตั้งอยากสะท้อนให้ทุกพรรคการเมืองวางวิสัยทัศน์และนโยบายในเชิงเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้า ธุรกิจ และระดับประเทศที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ได้จริง มากกว่าการใช้วาทะหาเสียงด้วยวิธีการสาดโคลนและกล่าวหาว่าพรรคการเมืองอื่นทำร้ายประเทศ หรือสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมอีก แต่ควรจะนำเสนอนโยบายอย่างสร้างสรรค์ทำให้เกิดภาพความเป็นจริงได้ โดยภายหลังได้รับเลือกตั้งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลสามารถหยิบจับนโยบายดังกล่าวนำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที

โดย... 

ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดูบทความทั้งหมดของ ทัศนะจากผู้อ่าน

แชร์ข่าว :
Tags: