ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์

ดูบทความทั้งหมด

ลิขิตฟ้า ชะตาโลก

11 มกราคม 2562
2,810

เสาร์ ราหู พลูโต

ในโลกแห่งความจริง การมองโลกสวยไม่ได้ช่วยอะไร ความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ได้ทุกปัญหา การปลุกใจกันไปกันมาว่าเศรษฐกิจ

ตลาดหุ้นจะเติบโตเท่านั้นเท่านี้ ที่สุดก็กลายเป็นถ้อยคำที่ว่างเปล่า ปี 2561 คือบทพิสูจน์ที่ใครก็มิอาจปฏิเสธ

ผู้เขียนเคยกล่าวว่า “...ไม่มีใครขับรถไปข้างหน้าได้ด้วยการมองที่กระจกหลัง แต่วิธีคิดของศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันกลับมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์อดีต โดยเชื่อว่าอดีตคือเส้นตรงที่เชื่อมต่อไปยังอนาคต... และ “...สมองมนุษย์เต็มไปด้วยอคติ อคติประการหนึ่งคือเชื่อในสิ่งที่ตรงกับความคิดตัวเอง (Confirmation Bias) อคตินี้ทำให้ตาหูและสมองถูกปิดกั้น จนถึงขั้นปฏิเสธข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับใจตน กลับกลายเป็นความงมงายไป...  (อ่าน “ดวงเมืองอเมริกา (1)” เมื่อ 24/8/2561 ที่ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645372)

ทุกวันนี้โลกปั่นป่วนวุ่นวายมาก สาเหตุหลักมาจากโดนัลด์ ทรัมป์ ในฐานะผู้นำสูงสุดของชาติที่พลังอำนาจมากสุด เมื่อเขาชอบคิดเพี้ยน ๆ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา และทำตามใจตัวเองโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นหรือผลที่ตามมา เสถียรภาพ ความแน่นอน ความมั่นใจ หรือเอาง่าย ๆ แค่ทำนายได้ ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้น ศาสตร์ทั้งหลายจึงถึงทางตัน ยกเว้นโหราศาสตร์ ความถูกต้องของคำทำนายล่วงหน้าปีกว่าของสงครามการค้าจีนอเมริกา คือเครื่องยืนยันความยิ่งใหญ่ของมรดกทางปัญญาร่วมกันของทุกอารยธรรมโบราณกว่า 7,000 ปี ใครกันแน่ที่งมงาย ?

สถานการณ์ปี 2562 เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มาก หลายศาสตร์หลายคนทำนายไปตามหลักวิชาของตน ส่วนใหญ่ค่อนข้างระมัดระวัง เพราะปีที่แล้วพลาดหนัก ปีนี้ไม่ค่อยเห็นใครว่าดี เห็นมีแต่ว่าร้าย ร้ายมากหรือน้อยเท่านั้น ที่กลาง ๆ ก็ว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง สรุปคือถ้าไม่ทรงก็ทรุด โอกาสดียาก แล้วโหราศาสตร์มองอย่างไร ?

ปัจจัยในการทำนายอนาคตคือดวงดาว ดาวมีทั้งดีและร้าย ดาวดีให้คุณ ดาวร้ายให้โทษ ถ้าทำนายว่าปีนี้มีทั้งดีและร้าย อย่างนี้ไม่มีทางผิด แต่มันง่ายเกินไป ทำให้ผู้คนดูหมิ่นดูแคลน หากบอกว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวใหญ่ย้ายราศี อันนี้ก็ไม่ผิดอีก เพราะพฤหัสย้ายราศีทุกปี ราหูย้ายทุกปีครึ่ง แต่มันไม่ช่วยให้ผู้ฟังได้รู้อะไร ครั้นจะทายว่าเปลี่ยนใหญ่เพราะมฤตยูทับราศีลัคน์ดวงเมือง อันนี้ถูกแน่นอน เพราะมฤตยูจรราศีละ 7 ปี ทายอย่างนี้ได้ 7 ปีไม่ต้องเปลี่ยนและไม่มีทางผิด แต่ผู้ฟังไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย

โหราศาสตร์ก็เหมือนทุกศาสตร์ เมื่อเรียนถึงขั้นสูง จะไม่ใช่แค่ ศาสตร์แต่เป็น ศิลปะในตัวเอง การวิเคราะห์ ตีความ และออกคำทำนาย ย่อมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล  ผู้เข้าถึงแก่นจะคิดเห็นในมุมที่แตกต่างออกไป

แม้ดาวโคจรตลอดเวลา แต่ทุกปีจะมีปรากฏการณ์ดวงดาวสำคัญที่เป็นตัวกำหนด แก่นความ (Theme)” ของปีนั้น  ปี 2556 เสาร์ราหูเล็งลัคน์ดวงเมือง การเมืองกลายเป็นปัญหาใหญ่ ปี 2557 เกิด Grand Cross ของอังคารพฤหัสมฤตยูพลูโตในทวิสภาวะราศี มีปฏิวัติค.ส.ช. ปี 2558 พฤหัสสิงห์เป็นเกณฑ์กับเสาร์พิจิก เศรษฐกิจตลาดหุ้นวุ่นวายผันผวน ปี 2559 อังคารพฤหัสเสาร์ราหูเนปจูนเข้ารูป T-square ในสิงห์พิจิกกุมภ์ เป็นปีแห่งความเลวร้าย ทุกข์ยาก และสูญเสีย ปี 2560 มฤตยูเมษเล็งพฤหัสตุลย์ เป็นปีแห่งจุดเปลี่ยนสู่ความก้าวหน้า ปี 2561 เกิด Grand Cross ของอังคารพฤหัสราหูมฤตยูในจรราศี เศรษฐกิจการเมืองทั่วโลกพลิกผันปั่นป่วนอย่างรุนแรง ไทยที่เริ่มดีกลับต้องซวดเซเสียศูนย์ไป

ปีนี้ดาวใหญ่ 4 ดวงยังอยู่ราศีเดิม เสาร์ธนู มฤตยูเมษ เนปจูนกุมภ์ และพลูโตธนู มีเพียงพฤหัสราหูที่ย้ายราศี พฤหัสจรพิจิกถึง 5 พฤศจิกายน เวลา 6:47 น. โดยเข้าธนู 29 มีนาคม – 23 เมษายน พฤหัสเข้าไปแค่ 14 ลิปดาและเป็นช่วงวิกลคติพักร จึงไม่ควรฝากความหวังให้มาก ส่วนราหูยกเข้าปลายเมถุน 23 มีนาคม เวลา 8:43 น. และโชคดีที่อังคารศุกร์ไม่มีถอยหลัง

เสาร์ราหูพลูโตในแกนราศีเมถุน-ธนูคือจุดสำคัญที่สุด ทั้ง 3 เป็นบาปเคราะห์ใหญ่ที่มีพลังอำนาจมาก เมื่อกุมเล็งกันเช่นนี้ พลังดาวจะขัดแย้ง ปะทะ และหักล้างกันเอง ก่อเกิดเป็นสภาวะแห่งความตึงเครียด การเปลี่ยนใหญ่ และการทำลาย นี่คือปีแห่ง ความเหนื่อยยากซึ่งกินเวลาถึง 24 มกราคม 2563 เมื่อเสาร์ยกเข้ามังกร

ในทางนามธรรม เสาร์คือการจำกัด ควบคุม กดดัน ล่าช้า ราหูคือการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว พลูโตคือการเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคน (Transformation) ในทางรูปธรรม เสาร์คือโครงสร้าง กฎเกณฑ์ รัฐบาล การเมือง ราหูคือโชคร้าย ความสูญเสีย พลูโตคืออำนาจ ขบวนการลับ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

ผลคือ (1) แรงกดดันมหาศาลที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (และ/หรือ กฎเกณฑ์) การเมืองแบบเดิม เพื่อจัดระเบียบกันใหม่ (2) การใช้อำนาจเกินขอบเขตจะเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรง จนนำไปสู่ความวุ่นวายที่ยากจะควบคุม (3) เศรษฐกิจฝืดเคืองถดถอย ราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผืนดิน เช่น สินค้าเกษตร แร่ธาตุ ฯลฯ จะผันผวนมาก เงินเฟ้อเพิ่มสูง ประชาชนเดือดร้อนหนัก (4) เมถุนคือการค้า ธนูคือต่างประเทศ สงครามการค้ามีแนวโน้มรุนแรงและลุกลามออกไป (5) เกิดภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงและถี่กว่าปกติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุ ฯลฯ รวมถึงเภทภัยจากไฟและลมโดยฝีมือมนุษย์ ระวังอุบัติเหตุจากเครื่องบินและเครื่องจักรกลการบินต่าง ๆ

เมื่อพฤหัสเข้าธนูจริงปลายปี หลายคนว่าบ้านเมืองจะดีมาก เพราะเป็นเกษตร์ในภพ 9 ของดวงเมือง ผู้เขียนเห็นว่าไม่แน่เสมอไป เพราะพฤหัสถูกบาปเคราะห์ทั้ง 3 รุมอยู่ โดยเฉพาะราหูที่เล็งราศีกันถึง 19 กันยายน 2563 พฤหัสจะอ่อนแรง ให้คุณได้ไม่เต็มที่ หรือกลับให้โทษในบางเรื่องบางมุม (เหมือนปี 2559 ที่พฤหัสกุมราหูในสิงห์-ภพ 5 ทำท่าจะดีแต่ก็พลิกผันไปไม่ยั่งยืน)

ขอให้สติ ปัญญา พลัง และความอดทน คุ้มครองทุกคนให้ผ่านพ้นปีนี้ไปได้ด้วยดีครับ

 

ดูบทความทั้งหมดของ ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์

แชร์ข่าว :
Tags: