ธรรมส่องโลก

ดูบทความทั้งหมด

พระอาจารย์อารยวังโส (Arayawangso) dhamma_araya@hotmail.com

6 มกราคม 2562
2,602

หนทางแห่งชีวิต .. ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ !!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ คงผ่านไปด้วยดี มีความสุข

 สมประสงค์กับจิตที่คิด กิจที่ได้ทำ คำที่ได้กล่าวกับบุคคลที่รัก วัตถุที่เราเคารพ ...และก็คงจะต้องมีความทุกข์ใจ ความเสียใจ สำหรับบางบุคคลที่ต้องประสบกฎของโลกธรรม ให้เห็นความเสื่อมในลาภ ยศ มีนินทา ทุกข์มากระทบจิตใจจากเหตุปัจจัยต่างๆ นานา โดยเฉพาะการเผชิญกรรมตัดรอนให้เกิดการสูญเสียในสิ่งที่รัก ในอารมณ์ที่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นในท่ามกลางห้วงเวลารื่นเริงสนุกสนานของชาวโลกดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่สุดแห่งสิ่งที่ควรกระทำคือ การมีสติปัญญา รู้จักพิจารณาให้เข้าใจในทุกเหตุปัจจัยแห่งเรื่องราวนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การกระทำที่ชอบตามทำนองคลองธรรม ไม่ผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง บนเส้นทางชีวิตสัตว์โลกที่มากไปด้วย... ความไม่ควร ในความควรที่มี...

ประตูชีวิตของคนเราจึงมี ๒ ช่อง ได้แก่ ประตูรับชั่วและประตูรับดี ซึ่งบางคราวเราก็รับชั่ว บางครั้งก็รับดี จึงประพฤติดีบ้าง ชั่วบ้าง สลับกันไป เมื่อผลแห่งความชั่วมีอิทธิพลต่อชีวิตก็จักผลักดันให้เราดำเนินไปบนเส้นทางมาร ก่อกรรมทำเข็ญ สร้างมลทินให้กับชีวิต มักไปในอารมณ์โกรธ ลบหลู่บุญคุณท่าน ริษยา เจ้าเล่ห์ ตระหนี่ โอ้อวด ขี้ปดมดเท็จ ปรารถนาลามก และมีความเห็นผิด (มลทิน ๙) ด้วยขาดการเจริญสติปัญญา จึงต้องรับผลอันเผ็ดร้อนที่เป็นโทษทุกข์จากการกระทำที่ให้เห็นในปัจจุบัน

แต่เมื่อไหร่ได้รับผลดีจากประตูรับดีไว้ อำนาจความดีก็จะให้การอุปถัมภ์ชีวิต นำไปสู่ความสำเร็จในประโยชน์สุขตามที่คิดคาดหวังเอาไว้ .. จึงมั่นใจในการทำความดีของตนว่ามีผล ทำให้เลื่อมใสศรัทธาในคำสั่งคำสอนตามหลักศีลหลักธรรม ให้ศึกษาปฏิบัติยิ่งขึ้น จนสามารถละลายมลทินทั้ง ๙ ไปได้ตามลำดับ จนกว่าจะหมดสิ้นมลทินแห่งชีวิต ให้เป็นผู้ดำรงอยู่อย่างปราศจากมลทิน ดุจพระอริยเจ้าทั้งหลายในพุทธศาสนา

ปัญหาของชีวิตคนเราจึงอยู่ที่การเปิดประตูแห่งชีวิต ...และอยู่ที่หนทางแห่งการดำเนินต่อไปเมื่อได้รับผลนั้นๆ การดำเนินไปของชีวิตเพื่อก้าวย่างต่อไปเบื้องหน้าตามเส้นทางที่ชีวิตเราเลือกเอง มิใช่ใครมาบังคับ จึงต้องรับผลแห่งการกระทำที่เราเป็นเจ้าของการกระทำนั้นๆ

ดังอิทธิพลของการทำความดี ก็จะผลักดันให้เราก้าวย่างไปบนเส้นทางพระ ละเส้นทางมาร ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรม ด้วยความศรัทธายิ่ง เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและหลักพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธองค์ จึงรอดพ้นอำนาจมารและความหายนะไปได้

จึงควรศึกษาองค์ธรรม ๘ ประการ เพื่อดำเนินไปบนเส้นทางพระหรืออริยมรรค ว่าจักประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้ได้ชื่อว่า ดำเนินอยู่บนเส้นทางพระ ไม่หลงเข้าสู่เส้นทางของมาร ก่อเกิดมิจฉาธรรมทั้ง ๘ องค์ จนพบแต่มาร แม้จะเข้าวัด ทำทาน รับศีล ฟังธรรมจากพระ แต่กลับไม่พบพระ เพราะการไม่รู้จักเปิดประตูชีวิตให้ถูกต้อง เพื่อการดำเนินไปบนเส้นทางพระ .. ละเส้นทางมาร.. ซึ่งแม้พบพระแต่ห่างไกลพระ(ธรรม)

จึงขอฝากหลักธรรมไว้เป็นข้อคิด เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ต่อสาธุชนที่ยังพอมีสติปัญญา จะได้ระมัดระวังทุกย่างก้าวแห่งชีวิต ที่เดินต่อไปบนถนนชีวิตในโลกใบนี้... สืบไป !!

 

เจริญพร

ดูบทความทั้งหมดของ ธรรมส่องโลก

แชร์ข่าว :
Tags: