ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "ธรรมรัฐวิจารณ์"

10 ธันวาคม 2561
2,928

อุ่นไอรัก 2018 กับพระมหากษัตริย์นักปฎิรูป

ผมมีโอกาสร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น สำหรับปวงชนชาวไทยทั่วประเทศในทุกครั้ง

ตั้งแต่ Bike for Dad Bike for Mom ปั่นจักรยานราชภักดิ์ มาถึงล่าสุด ปั่นจักรยานอุ่นไอรัก 2018 ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเฉพาะในเรื่องนี้ถือว่ามีหลายประการที่น่าหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง ยังไม่ร่วมถึงพระราชภารกิจของพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมประเทศให้เป็นที่เล่าขานสืบต่อไป

เริ่มที่เรื่องกิจกรรมปั่นจักรยาน ท่านทั้งหลายที่ร่วมกิจกรรมคงจำได้ว่าในอดีตที่ผ่านมา น่าจะด้วย organisaer หรือผู้รับช่วงดำเนินงานไปคิดอ่านให้มีเสือ วีไอพี VIP” ซึ่งเป็นเสื้อสำหรับปั่นจักรยานที่มีเนื้อผ้าและรูปลักษณ์ต่างจากเสื้อที่ประชาชนได้รับพระราชทาน เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากในโลกเสมือนจริง คนที่ไม่เข้าใจก็ไปติฉินนินทาคนที่แสดงความเห็นว่า อยากได้เสื้อจึงมาปั่นบ้าง หรือพยายามอธิบายโดยหาเหตุผลต่างๆ นานา แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกของประชาชนกลุ่มนั้นดีขึ้น

ในฐานะผมเป็นคนกลาง และโชคดีที่อยู่ในจุดที่ได้รับเสื้อ “วีไอพี” เช่นเดียวกับอีกหลายท่าน เพราะเวลานั้นปฎิบัติหน้าที่สำคัญเพื่อบ้านเมืองอยู่ ก็ยังนึกอยู่เหมือนกันว่า เวลาขี่จักรยานในงานจริงน่าจะมีคนมองดูความแตกต่างของพวกเราว่า เป็นพวกคนพิเศษ หรือมีความเหนือกว่าคนอื่นๆ ถามว่าเป็นความรู้สึกที่ดีไหม คงไม่ใช่ เพราะคนที่มาร่วมกิจกรรมต่างต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเชื่อว่าบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากผู้ที่อาจประสงค์ดีแต่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีส่วนกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในส่วนหนึ่ง ทั้งที่ไม่ใช่สิ่งที่ทางสถาบันฯ ต้องการให้เกิดปัญหาลักษณะนี้เลย

แต่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้น่าจะเข้าสู่พระเนตร พระกรรณ อยู่บ้าง ทำให้การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรัก 2018 ตามความคิดอ่านของผมในฐานะที่ร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรมมาอย่างยาวนาน และเป็น ประชาชนจิตอาสา” อีกด้วย ผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเป็นไปด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะยศฐาบรรดาศักดิ์ใด ล้วนได้รับพระราชทานสิ่งเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างไม่มีการแบ่งแยก อันเป็นสิ่งที่พสกนิกรชาวไทยล้วนแซ่ซ้องในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เรื่องอื่นๆ ที่ประสบกับตัวเองในการติดต่อขอรับบริการต่างๆ จากทางสำนักพระราชวังในหลายโอกาสที่ผ่านมา มีความรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ในกริยามารยาท การได้รับการปฎิบัติที่น่าจะได้รับการกำชับมาจากผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนทำให้ประชาชนมีความใกล้ชิดและต่างเป็นผู้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าราชการในพระองค์ที่ประพฤติตนไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีมีการเผยแพร่ถึงการปลดย้ายหรือให้พ้นหน้าที่ไปอยู่เนืองๆ เสมือนเป็นการปฎิรูปองค์กรการบริหารจัดการงานในส่วนพระองค์ที่มีธรรมาภิบาลเป็นตัวอย่างอันดีกับการบริหารราชการแผ่นดินทั้งของรัฐบาลและของส่วนราชการต่างๆ ที่น่าจะได้มองเห็นถึงแนวทางปฎิบัติที่ได้ทรงกระทำเป็นแบบอย่าง

ดังที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ได้กล่าวไว้ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเนื่องในกิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรักว่า คนไทยโชคดีที่สุดที่มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26