ธรรมส่องโลก

ดูบทความทั้งหมด

พระอาจารย์อารยวังโส (Arayawangso) dhamma_araya@hotmail.com

4 พฤศจิกายน 2561
3,375

ธรรม...สู่ความสำเร็จ ของ...วิชัย ศรีวัฒนประภา

เจริญพรสาธุชนผู้มีสติปัญญา ในยามสังคมอลเวง หมู่ชนชุลมุนอยู่ในวังวนของตัณหา คงไม่มีอะไรประเสริฐสุดเท่ากับการเจริญสติสัมปชัญญะ

สติสัมปชัญญะ เป็นเจตสิกธรรมฝ่ายกุศลที่ยิ่งใหญ่มีคุณค่ามหาศาล ที่จะยกระดับจิตพัฒนาชีวิตไปสู่ความสัมฤทธิผลตามความประสงค์ แต่ทว่า หากขาดความเพียรชอบ (วิริยะ) ซึ่งเป็นการพากเพียรกระทำการอย่างมีระเบียบแบบแผน รู้ประโยชน์ความควร และกระทำการอย่างมีสติปัญญา ก็ใช่ว่าจะประเสริฐสุด หรือเพื่อบรรลุผลที่สุดแน่นอน จึงต้องมี วิริยะ นำหน้า สติปัญญา หมายถึง วิริยะเป็นทัพหน้าที่ดำเนินไปด้วยการควบคุมของปัญญา (สัมปชัญญะ) ที่มาจากการทำงานของสติอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่า วิริยะ สติ ปัญญา จักถืงพร้อมในจิตใจหรือชีวิตของเรา แต่หากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามธรรม ก็ใช่ว่าจะนำไปสู่ความสัมฤทธิผลแห่งปรารถนานั้นได้ การเรียนรู้จนเข้าใจในศาสตร์ ศิลป์ และสัจธรรมแห่งศาสตร์ศิลป์นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งก่อนที่จะลงมือกระทำการใดๆ ตามประสงค์

การขยันอย่างเดียว แม้ถึงพร้อมด้วยความดี ก็มิใช่ว่าจะให้ประโยชน์ หากความดีนั้นขาดความรู้มาหล่อเลี้ยง จนความดีรวมกับความรู้ ยกระดับเป็นคุณค่าที่เรียกว่า คุณธรรม ที่จะเสริมสร้างพลังจิตให้เชื่อมั่นในคุณธรรมที่หล่อเลี้ยงจิต จนกลายเป็นพลังธรรมในการขับเคลื่อนของชีวิต เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุด ไม่ว่าในโลกียธรรมหรือโลกุตรธรรม

“คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา และครอบครัว” เป็นอีกหนึ่งแบบฉบับ ที่พัฒนาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ...ด้วยการประพฤติตนครบตามวิถีโลกียธรรมจากเส้นทางชีวิตของคุณวิชัย ผู้ที่ก้าวย่างไปอย่างมีพลังชีวิต ที่ประกอบด้วยความรู้และความดี ดำเนินไปอย่างมีสติปัญญา ..ในขั้นที่ก้าวสู่จุดสำเร็จในทางโลกได้อย่างที่ปรากฏ

อาตมาไม่ได้รู้จักคุณวิชัยโดยตรง แต่ได้เห็นการสนับสนุนกิจการงานพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ที่กระทำด้วยใจศรัทธาอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี จึงชื่นชมในความมีศรัทธาที่คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ดำเนินชีวิตมาโดยตลอด และเมื่อได้พบคุณตุ๊ก (เอมอร ศรีวัฒนประภา) จึงอนุมานได้ว่า ในความเป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์ชีวิต แม้จะมีพลังธรรมขนาดไหน แต่สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ การมีกัลยาณมิตรที่ฉลาด กล้าหาญ และเชื่อมั่นในความดี ดำรงตนอย่างถูกควรตรงธรรม ที่จะช่วยกันแนะนำเติมสติปัญญาและกำลังใจให้พากเพียรต่อไปอย่างไม่ท้อถอย ซึ่งคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา มีตรงนี้สมบูรณ์ .... สังคมจึงได้เห็นการก้าวย่างผ่านอุปสรรคปัญหาสู่ความสำเร็จของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา และครอบครัว ที่มีผู้อยู่เบื้องหลังที่ควรรับทราบ ได้แก่ ศรีภรรยาอย่าง คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา

สาเหตุที่ยกบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาเป็นแบบอย่างแห่งการศึกษาวิถีชีวิต มิใช่เพื่อเอาอกเอาใจอะไรกัน เพราะมิได้รู้จักมักคุ้นเป็นส่วนตัว แต่ได้พบเห็นด้วยตนเองถึงการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านี้ โดยเฉพาะคุณเอมอร (ตุ๊ก) ศรีวัฒนประภา ที่ถวายการดูแลแม้พระเล็ก เณรน้อย หมู่ชนทั่วไป.... จึงอดชื่นชมในปฏิปทาของผู้หญิงคนนี้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัว ซึ่งแม้จะเป็นวันที่ครอบครัวศรีวัฒนประภา จะสูญเสียผู้นำไป อันเป็นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่สัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปเช่นนั้น แต่อาตมาเชื่อมั่นว่า ครอบครัวศรีวัฒนประภา จะคงทำหน้าที่จรรโลงสังคมสืบสานคุณความดี .. ของ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา สืบต่อไปอย่างแน่นอน !!

เจริญพร

ดูบทความทั้งหมดของ ธรรมส่องโลก

แชร์ข่าว :
Tags: