เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

1 สิงหาคม 2561
3,281

สะบายดีจำปาสัก สะบายดีธนาธร (2)

บริษัท เชียงใหม่ธนาธร จำกัด เป็นผู้เพาะปลูกและจำหน่ายส้มรายใหญ่ของประทศไทยภายใต้แบรนด์ “ธนาธร” นานกว่า 30 ปี

โดยมีสวนส้มขนาดใหญ่ 10 สวน ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 10,000 ไร่ มีผลผลิตส้มออกสู่ตลาดปีละไม่น้อยกว่า 5 ล้านกิโลกรัม ส้มพันธ์สายน้ำผึ้งของสวนส้มธนาธรเป็นส้มที่ได้รับความนิยมเป็นอยางสูงจากผู้บริโภคชาวไทย

ความสำเร็จของสวนส้มธนาธร ภายใต้การบริหารจัดการของคุณบัณฑูร จิระวัฒนากูล เป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นจากกิจการเล็ก ๆ ที่ท่านผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นบทเรียนแสะสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจได้

คุณบัณฑูร เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนโตของนายซุ่นเส็ง นางม่วยนี้ แซ่เล้า ครอบครัวชาวจีน มีพี่น้องรวม 12 คน เรียนหนังสือไม่จบประถมศึกษาปีที่ 3 ก็ลาออกมาช่วยครอบครัวทำสวนผัก ที่เชียงใหม่ เมื่อว่างจากการทำสวนผัก ก็หัดทำข้าวเกรียบกุ้งขายตามหมู่บ้าน โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะ 

ต่อมาในปี 2504 ได้ขยายกิจการโดยการซื้อลำไยบรรจุเข่งส่งขายกรุงเทพฯ และรับผลไม้จากกรุงเทพฯจำหน่ายส่งให้กับพ่อค้าในตลาดที่เชียงใหม่ กิจการขายส่งผลไม้จากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ที่เริ่มต้นไม่นานก็ต้องประสบปัญหาในเรื่องการขนส่งในอดีต ทำให้ผลไม้เน่าเสีย กิจการขาดทุนจนต้องเลิกกิจการ เป็นประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ล้มเหลวตั้งแต่อายุเพียง 19 ปี เท่านั้น

ปี 2506 ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร เข้าประจำการที่ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 2 ปี ของการเป็นทหารเกณฑ์ มีคุณค่ามากเพราะได้เรียนรู้และผ่านปลูกฝังในเรื่องระเบียบ วินัย ความอดทน ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และขั้นตอนการทำงาน เป็นบทเรียนที่ไม่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัย แต่นำมาใช้เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ไม่แตกต่างจากการทำสงคราม 

หลังจากครบกำหนดประจำการออกมาประกอบอาชีพค้าขายผักเรื่อยมา ในปี 2516 รวบรวมเงินทุนจากพี่น้อง นำปลาทะเลแช่เข็งขายสด และแปรรูปโดยการนึ่ง วิ่งขายส่งในหลายจังหวัด แต่กิจการมีการแข่งขันสูงมาก ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี จนต้องเลิกกิจการในปี 2518 เป็นการล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจอีกครั้ง แต่คุณบัณฑูรไม่ยอมแพ้

กลับบ้านที่เชียงใหม่เริ่มอาชีพใหม่ด้วยการรับซื้อส้มในท้องถิ่น ขายส่งในเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีกับสวนส้มที่มีชื่อเสียงทั้งสวนส้มวังน้ำค้าง และสวนส้มสุวิมล จนเกิดแรงบันดาลใจอยากทำสวนส้มด้วยตนเอง จึงขอเข้าไปเป็นคนงานสวน เพื่อเรียนรู้ปัญหาทั้งด้านการผลิตและการตลาด คราวนี้คุณบัณฑูรนำบทเรียนที่เคยดำเนินธุรกิจล้มเหลวในอดีตมาศึกษาวิเคราะห์อย่างจริงจัง

ปี 2519 เริ่มมีสวนเป็นสวนส้มเป็นของตัวเองที่อำเภอฝาง โดยได้รับการสนับสนุนจากสวนส้มสุวิมลเข้าร่วมทุนด้วย และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโรจน์กสิกิจ จำกัด ในเรื่องเครดิต และแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้งในจังหวัดเชียงใหม่ นำรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยมาปรับปรุงและขยายพื้นที่ปลูกส้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งการซื้อที่ดินเพิ่มเติม

และเช่าพื้นที่ป่าส่งวนแห่งชาติลุ่มน้ำฝาง ต่อมาได้มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ เช่น อิสราเอล ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัย

ความสำเร็จของคุณบัณฑูร คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและคู่ค้า อดทน ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว ไม่หยุดแสวงการเรียนรู้ตลอดเวลา จนได้รับริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ถึง 3 ใบ ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี 2536 และปี 2543 และสาขาเกษตรศาสตร์ จากมหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในปี 2557

ตอนต่อไปผมขอนำเสนอหลักการบริหารจัดการของเจ้าของสวนส้มที่ใหญ่ที่สุด นประเทศไทยที่จบการศึกษาเพียงแค่ประถมศึกษาปีที 2 และรายละเอียดการขยายกิจการไประเทศ สปป ลาว อย่าพลาดนะครับ....

 

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: