ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล

31 กรกฎาคม 2561
2,567

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม…เป็นอย่างไร ?

ไม่มีหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีการลงทุน

บริษัทขาดทุนตลอดเวลา…

ไม่ว่าจะปีไหน…เดือนไหน สรุปงบออกมาก็ขาดทุนอยู่ดี ในบางครั้งอาจจะหวือหวาทางเทคนิค อยากทำให้หลายๆ คนอยากเข้าไปดอย…เอ้ยไปลอง!! แต่ลองนึกดูดีๆอีกทีนึงนะ หุ้นจะเติบโตได้อย่างไร ถ้าบริษัทยังขาดทุน!!

หนี้สินเยอะกว่าส่วนทุนเสียอีก…

เราไม่ได้จะกำลังบอกว่าบริษัทที่ไม่ก่อร่างสร้างหนี้นั้นจะดีเลิศเลอ เพราะไม่มีหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีการลงทุน ต่อยอด หรือขยายใดๆ เพิ่มเลย แต่ตรงกันข้าม ถ้าหนี้เยอะเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดี…ถ้าหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

กระแสเงินสดติดลบ…

ซึ่งกระแสเงินสดนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน, กระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เมื่อไรก็ตามที่กระแสเงินสดเหล่านี้เริ่มลดลง…จนกระทั่งติดลบ การคิดที่จะลงทุนนั้นไม่เป็นผลดีแน่

เสียเปรียบด้านการแข่งขัน…

ซึ่งเป็นบริษัที่อดีตเคยทำยังไง…ปัจจุบันก็ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่แบบนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นเลย หากวันใดวันหนึ่งเกิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็อาจจะทำให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ก็เป็นได้…หรืออาจจะมีสินค้าอื่นที่สามารถทดแทนได้!!

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม : สภาพคล่องไม่ดี

เงินสำรองเงินสดของบริษัทจะเพียงพอหรือไม่นั้น…คำนวณจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับหนี้สิน…
โดยคำนวณจากสูตร ดังนี้ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratios) = สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) / หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) โดยหากค่าอัตราส่วนสภาพคล่อง มีค่าต่ำกว่า 1 เท่า แสดงถึงว่าบริษัทมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ แล้วอัตราส่วนสภาพคล่องมีค่าเท่าไรถึงดี…คำตอบ คือ ต้องมีค่ามากกว่า 1 เท่า ขึ้นไป…

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม : มี D/E หนี้สินสูง

โดยแหล่งเงินของบริษัทนั้น พูดง่ายๆ คือมาจาก เงินทุน + เงินกู้ แต่ในกรณีกู้เกิดหนี้ ก็ต้องบวกดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไปด้วย…หากบริษัทนั้นกู้เงินมาเพื่อ…ขยายบริษัท ลงทุนเพิ่มจนกระทั่งได้กำไร และสามารถชำระเงินกู้และดอกเบี้ยได้ เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ แต่ในทางตรงกันข้ามหากถ้ากำไรก้อนนั้นไม่สามารถจ่ายชำระหนี้และดอกเบี้ยได้ ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าบริษัทนั้นมีหนี้สินสูง

คำนวณจากสูตร อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) = Total Debt / Equity x 100 แล้วคำตอบเท่าไรถึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ ประมาณ 1 เท่า ต้นๆ

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม : กระแสเงินสดติดลบ งบกระแสเงินสด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้…

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เป็น เงินสดรับจ่ายที่เกิดจากการดำเนินงาน ควรมีค่าเป็นบวก แสดงถึงมีความสามารถในการดำเนินงาน และมีสภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ถ้าค่าเป็นลบ ไม่แปลก…เพราะข้อมูลส่วนนี้จะแสดงถึงว่า บริษัทจ่ายเงินลงทุนไปกับอะไรบ้างในอนาคต เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน โดยเกิดจากกระแสเงินสดไหลเข้าหรือออก จากการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินจากธนาคาร หรือหนี้สินระยะยาว / กระแสเงินสดไหนออกจากเงินปันผลจ่าย

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม : จบด้วยวงจรเงินสดไม่ดี

เรียกได้ว่า คนทำธุรกิจนั้นก็อยากได้รับเงินเร็วๆ จากลูกค้า ยิ่งระยะเวลาวันมาก..เงินยิ่งจม กว่าจะได้รับเงินนาน อาจทำให้ต้องไปกู้…แสดงว่า ระยะเวลายิ่งสั้นยิ่งดี…

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26