เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

18 กรกฎาคม 2561
3,918

สะบายดี “จำปาสัก” สะบายดี “ธนาธร”

จุดเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ที่มีความสำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก

คือ ด่านช่องเม็ก-วังเต่า ด่านพรมแดนช่องเม็กตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงครึ่ง โดยถนนลาดยาง 8 เลน ที่สองข้างทางสวยงามมาก ผ่านด่านช่องเม็กใช้ทางหลวงหมายเลข 16 เป็นถนนลาดยางประมาณ 42 กิโลเมตร ข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานลาว-ญี่ปุ่น ความยาว 1,380 เมตร เข้าสู่เมืองปากเซ ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวง

แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และมีภูมิอากาศที่ดีมาก เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรสำหรับการบริโภคในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ข้าว เมล็ดกาแฟ ผักผลไม้และพืชไร่ต่างๆ เป็นครัวของประเทศที่สร้างรายได้ให้กับประเทศสูงมาก ทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรของแขวง มีมูลค่าสูงมากว่าพันล้านดอลลาร์ต่อคนต่อปี คาดว่านปี 2561 จะเพิ่มเป็น 1,514 ดอลลาร์ต่อปี สูงกว่าเมืองหลวงเวียงจันทน์ ที่มีรายได้ต่อหัวต่อปี เพียง 835 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี

แขวงจำป่าสัก มีทั้งหมด 10 เมือง คือ เมืองปากเซ เมืองชนะสมบูรณ์ เมืองบาเจียงเจริญสุข เมืองปากซอง เมืองปทุมพร เมืองโพนทอง เมืองจำปาศักดิ์ เมืองสุขุมา เมืองมูลป่าโมกข์ เมืองโขง โดยเฉพาะเมืองปากซองเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,350 เมตร มีสภาพอากาศเย็นตลอดปีมีฝนตกชุก เป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมีโรงงานผลิตเม็ดกาแฟส่งออกที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ระดับต้นๆ ของโลก

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแขวงจำปาสัก เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างประเทศ ต่อไปยังเมืองอัตตะบือ สตึงเตรง (กัมพูชา) และผ่านเข้าเวียดนาม ไปยังดานัง เว้ โฮจิมินห์ คุชิ วังเตา เป็นจุดต่อ ไทย ลาว เวียดนามกับทะเลจีนใต้ อยู่ในแผนพัฒนาสามเหลี่ยมมรกต (Emerald triangle) ระหว่างลาว เวียดนาม และกัมพูชา ที่ได้รับการช่วยเหลือจากญี่ปุ่น เกาหลีและธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อให้เขตรอยต่อ 3 ประเทศ เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก 

นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับโลก เช่น น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก ถึง 10.7 กิโลเมตร น้ำตกหลี่ผี น้ำตกและประสาทหินวัดพู ที่สวยงามมากจนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก GDP เติบโตสูงกว่า 8% หลายปีติดต่อกัน เป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ มีกฎหมายเปิดกว้างรับเงินลงทุนจากต่างชาติ 

โดยอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาส คืออุตสาหกรรมเกษตร เช่น กาแฟ ชา ถั่วเหลือง และหวาย รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหาร เป็นแหล่งแร่บอกไซด์ขนาดใหญ่ มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าหลายแห่ง โดยรัฐบาลลาวมีนโยบายให้สปป ลาว เป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย มีเป้าหมายจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 23,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ภายในปี 2563 แขวงจำปาสักมีตลาด 25 แห่ง เป็นระดับแขวง 4 แห่ง เมือง 8 แห่ง และหมู่บ้าน 13 แห่ง

เมื่อ 7 ปี ที่แล้ว คุณบัณฑูร จิระวัฒนากูล เจ้าของบริษัท เชียงใหม่ธนาธร จำกัด เจ้าของสวนส้มธนาธรที่เชียงใหม่ ที่คนไทยรู้จักกันดี เชิญผมไปแขวงจำปาสัก ที่เมืองปากซอง ตรงภูเทวดาที่ยังเป็นป่ารกร้าง บอกเล่าความฝันให้ผมฟังว่า จะบุกมาสร้างสวนส้มธนาธรที่นี่ เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา คุณบัญฑูร เชิญผมเยือนอีกครั้ง ได้สัมผัสกับสวนส้มที่สวยงาม วันนี้ความฝันของคุณบัณฑูร เป็นจริงแล้ว

คุณบัณฑูร เป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs  ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตร ที่เติบโตได้อย่างน่าชื่นชม สามารถผลักดันกิจการให้เติบโต และขยายสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ไม่แพ้กลุ่มทุนใหญ่ผูกขาด 

เรื่องราวของสวนส้มธนาธร ทั้งในประเทศไทยและ สปป ลาว น่าสนใจมาก ขอนำเสนอในตอนต่อไปครับ...

 

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: