วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

ดูบทความทั้งหมด

เรื่องเล่าจากกระดาษลงเวลา [email protected]

17 กรกฎาคม 2561
3,815

MBWA...ถึงลูกถึงคน

ทำงานแบบ “ถึงลูกถึงคน” หมายถึงการติดตามงานอย่างใกล้ชิดจริงจัง ถือเป็นคุณสมบัติโดดเด่นที่จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงทำงานในบทบาทหน้าที่

ในการทำงานทั้งในบทบาทที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่มีวิธีการทำงานแตกต่างกันไปในหลายรูปแบบ แต่ผมจะมีความเห็นส่วนตัวว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้ถ่องแท้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ไขว้เขวไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง และไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนเอง

สำหรับผู้บริหารระดับสูงซึ่งงานส่วนใหญ่จะอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้ร่วมกำหนดแนวทางและกำกับการทำงานของทีมงานซึ่งจะเป็นผู้ลงมือทำนั้น ผมเห็นว่าการทำงานแบบ “ถึงลูกถึงคน” ซึ่งหมายถึงการติดตามงานอย่างใกล้ชิดจริงจัง ถือเป็นคุณสมบัติโดดเด่นที่จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงทำงานในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

“ถึงลูกถึงคน” นี้เทียบได้กับแนวคิดในการบริหารงานสมัยใหม่ คือ MBWA ย่อมาจาก Management By Wandering Around ซึ่ง Thomas J. Peters และ Robert H. Waterman เขียนถึงไว้ในหนังสือขายดี In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies

MBWA เป็นการที่ผู้บริหารระดับสูงทำงานโดยการไปพบปะกับพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานที่ทำงานของพวกเขาแบบไม่มีการบอกให้ทราบล่วงหน้าอยู่เป็นประจำ เพื่อตรวจตราติดตามการทำงานอย่างรู้จริง และรับทราบปัญหาในการทำงานที่ได้รับฟังมาด้วยตนเองนั้นกลับมาหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง

มีคนเชื่อกันว่า Abraham Lincoln อดีตประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกที่ใช้วิธีการ MBWA จากการที่ท่านไปตรวจเยี่ยมทหารของรัฐฝ่ายเหนือที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านถึงสมรภูมิการต่อสู้อยู่เป็นประจำใน The American Civil War (ช่วงปี ค.ศ. 1861 ถึง ค.ศ. 1865) ซึ่งเป็นสงครามระหว่างรัฐฝ่ายเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเห็นด้วยกับนโยบายการเลิกทาสของประธานาธิบดี Abraham Lincoln และรัฐฝ่ายใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อต้านนโยบายนี้ (จากหนังสือ With Malice Toward None: The Life of Abraham Lincoln เขียนโดย Stephen B. Oates)

ประธานาธิบดี Abraham Lincoln เชื่อว่าข้อมูลที่ประสบหรือได้รับฟังมาด้วยตนเองจะมีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลที่มาจากการบอกเล่าของคนอื่น วิธีการ MBWA จึงช่วยท่านได้มาก ซึ่งท่านก็จะให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาถึงจุดดีและจุดด้อยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ถ้าผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ท่านก็จะลดบทบาทและความรับผิดชอบลง ส่วนถ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี ท่านก็จะให้ความไว้วางใจและมอบหมายให้มีบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เช่น นายพล Ulysses S. Grant ซึ่งในที่สุดประธานาธิบดี Abraham Lincoln ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้นำกองทัพของรัฐฝ่ายเหนือ (จากหนังสือ Lincoln on Leadership เขียนโดย Donald T. Phillips) 

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ (ท่านเอก) อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงที่ผมชื่นชมในความ “ถึงลูกถึงคน”

ผมได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับท่านเอกเมื่อท่านเกษียณอายุราชการแล้วและมารับบทบาทเป็นประธานกรรมการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานกรรมการ

ในทุกเรื่องที่มีการพิจารณากันในคณะกรรมการ ท่านเอกจะถามไถ่ฝ่ายจัดการเสมอว่าจะให้ท่านช่วยกำกับการเพิ่มเติมในส่วนไหนด้วยหรือไม่ เพื่อผลักดันให้งานสำเร็จ และเมื่อมีเหตุการณ์คาร์บอมที่หน้าห้างบิ๊กซี ปัตตานี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ท่านเอกก็ได้ติดตามรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้วิธีการ MBWA โดยได้ลงไปเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานในพื้นที่ และตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุร้ายทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกจนเสร็จการ นอกจากนี้ ท่านยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสาขาต่างๆ กับฝ่ายจัดการตามวิธีการ MBWA นี้อย่างต่อเนื่อง

I never had a policy; I have just tried to do my very best each and every day. Abraham Lincoln

www.facebook/Weerawong: Wonderful Ways

 

ดูบทความทั้งหมดของ วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

แชร์ข่าว :