เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

4 กรกฎาคม 2561
3,921

เวียงจันทน์ ขอนแก่น ทุ่งแสนกวางโมเดล (จบ)

การเติบโตของเมืองขอนแก่นเป็นการเติบโตที่รวดเร็ว ปัจจุบันอำเภอเมืองขอนแก่น มีประชากรเกือบ 2 ล้านคน

GPP ของจังหวัดขอนแก่นที่มีการสำรวจล่าสุดเมื่อปี 2559 มีจำนวนถึง194,848 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 4,794,118 คน มีสายการบินที่บินระหว่างขอนแก่น สู่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่และภูเก็ต รวมจำนวนเที่ยวบิน 20 เที่ยวบินต่อวัน 

ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาเรื่องการจรจรที่ติดขัด และเรื่องของที่อยู่อาศัย แนวคิดในการสร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ที่เรียกว่า Khonkaen Smart & Creative City ที่เกิดจากการร่วมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นแนวหน้าของจังหวัด เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดในเชิงออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้เมืองขอนแก่นเติบโตอย่างถูกทิศทาง โดยร่วมมือกับภาครัฐ อาทิเช่นองค์การปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชนได้แก่ 8 องค์กรเศรษฐกิจ มูลนิธิ ขอนแก่นทศวรรษหน้า 24 องค์กรจีน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ด้วยสมอง เงินทุนและการลงมือทำด้วยชาวขอนแก่นเอง เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจชั้นแนวหน้าของจังหวัดขอนแก่น 20 บริษัท ได้รวมตัวกันจัดตั้ง บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด หรือ KKTT ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 200 ล้านบาท เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ยกระดับเมืองให้เป็น Smart City โดยให้ความสำคัญในสามองค์ประกอบหลัก คือการพัฒนารูปแบบของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และนำเทคโนโลยี่สารสนเทศและข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทได้ริเริ่มทำโครงการระบบขนส่งมวลชนรางเบา รถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะที่ เริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ด้วยโครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบา สายเหนือ-ใต้ สำราญ-ท่าพระ ระยะทาง 26 กิโลเมตร มีจำนวนสถานี 21 สถานีใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตและประกอบในประเทศจำนวน 15 ขบวน มีขบวนละ 3 ตู้ ใน 1 ขบวน สามารถบรรจุผู้โดยสาร ได้ 180 คน 

นอกจากนี้ยังมี Khonkaen City Bus ที่เป็นรถเมล์แอร์ ฟรี Wifi จ่ายค่าโดยสารแบบหยอดเหรียญ ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นระบบการ์ดทั้งหมด

เป็นการพัฒนาเมืองโดยทุกหน่วยงานร่วมมือกันทำตามลักษณะงานเฉพาะของตน ไม่มีใครนำใคร มีการปรึกษาหารือกันอย่างเข้มข้นตลอด เพื่อให้งานมีความก้าวอย่างเป็นรูปธรรมมั่นคง ด้วยแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ที่ประกอบด้วย นักธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และประชาชน เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางการปฎิบัติงาน ศูนย์กลางการค้า และการขนส่ง เป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนา(MICE) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเปี่ยมคุณภาพ

ไปขอนแก่นครั้งนี้ ผมได้แวะไปเยี่ยมสวนสัตว์ขอนแก่น ในฐานะที่เป็นกรรมการขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมถ์ สวนสัตว์ขอนแก่นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับอุดรธานี เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 3,338 ไร่ เป็น Land Mark แห่งภาคอิสาน เป็นพื้นที่มหัศจรรย์ที่ประกอบไปด้วยทุ่งดอกไม้ โขดหินรูปทรงประหลาด มีสัตว์ป่าที่หาดูได้ยากทั้งจากแอฟริกา อเมริกาใต้ เกาะมาดากัสการ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ การวิจัย เพาะขยายพันธ์สัตว์ป่าที่หายาก เป็นดินแดนที่มีประวัติความเป็นมา ที่เรียกว่า The Land of Deer ที่เคยมีกวางนานาสายพันธุ์นับแสนตัว ในสวนสัตว์ขอนแก่นยังมีสวนน้ำทะเลบนภูเขา และ SKY WALK ที่สวยงามมาก

สวนสัตว์ขอนแก่น มีโครงการ Matching Grant กับบริษัทเอกชนในประเทศลาว นำนักท่องเที่ยวชาวลาว มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่น เริ่มมาได้แค่ปีเดียวมีนักท่องเที่ยวชาวลาวเดินทางมาเกือบหมื่นคน ผมให้เขาตั้งชื่อว่าทุ่งแสนกวางโมเดล ซึ่งจะขยายไปตามสวนสัตว์ทั่วประเทศ

ขณะนี้ธนาคารกรุงไทย ได้นำระบบ QR PAYMENT ไปติดตั้ง เป็น Cashless Zoo แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับ Khonkaen Smart City

ทั้งขอนแก่นและเขาสวนกวางโมเดล เป็นแนวคิดที่ผมนำเสนอเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารในทุกองค์กร สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกแห่งครับ...

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: