ทัศนะจากผู้อ่าน

ผู้อ่านสามารถส่งเรื่องมาได้ที่ ktopinion@nationgroup.com

25 มิถุนายน 2561
2,248

รูปแบบการเรียนภาษา(อังกฤษ)เปลี่ยนตามยุค

ยุคสมัยนี้ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีถือเป็นตัวกลางสำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน ตัวอักษรไหลทะลักผ่านสื่อดิจิทัล

ยุคสมัยที่ "ปริญญา-ความรู้W มิใช่หาได้จากครูผู้สอนและในห้องสี่เหลี่ยมอีกต่อไป แต่ความรู้หาได้จากหน้าจอ สะดวกรวดเร็ว มีคำตอบในทุกประเด็นที่เราต้องการ

เมื่อกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้พัดผ่าน บ้างก็เล่นกับการเปลี่ยนแปลงด้วยความสนุกสนาน สามารถนำเอาอุปสรรคมาเป็นอุปกรณ์ สรรสร้างประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น แต่อีกกลุ่มกลับเกิดอาการหวาดกลัว จึงสร้างกำแพงยักษ์มาขวางทางลมเพื่อปกป้องตนเอง

แล้วเราล่ะ... เตรียมพร้อมที่จะรับแรงกระแทกจากคลื่นยักษ์ดิจิทัลนี้หรือยังกลัว หรือ กล้า  ที่จะเอาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง?

หากกล้าก็ต้องปรับ ต่อไปนี้รูปแบบการเรียนต้องถูกเปลี่ยน โดยมี MICT เป็นเป้าหมาย

M – Management ต้องมีการบริหารจัดการสมัยใหม่ และมีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ รู้จักทำงานเป็นทีม เข้าใจในระบบการบูรณาการ เข้าใจการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจ การบริหารจัดการความรู้ และบริหารจัดการตัวเอง

I - Idea การสอนเด็กในโลกยุคใหม่จะไม่เน้นที่ความรู้อีกต่อไป เพราะความรู้เทคโนโลยีหรือสื่อสมัยใหม่อย่าง Google, Wikipedia, Line, Facebook สามารถตอบโจทย์ได้แทบทุกเรื่อง แต่เราจะพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระตุ้นให้เขาหาทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย

C - Communication ให้ความสำคัญกับภาษาต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิต และเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกรรมในโลกสมัยใหม่ มีภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นเป็นอาทิ เน้นให้พวกเขาเรียนจนสามารถสื่อสารได้ โดยร่วมมือทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และสถาบันการสอนภาษาที่มีความโดดเด่นด้านเนื้อหา เครื่องมือ และวิธีการถ่ายทอดที่น่าสนใจ

T - Technology ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นฐานรากสำคัญ เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีพลัง และสรรค์สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กยุค GEN Z มาผูกพันกับเนื้อหามากกว่าเก่าก่อน

แต่การถูกรุกรานจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Disruptive Technology) เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องเคารพ และต้องอยู่กับมันให้ได้ กล้าเผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้าใจ เพราะไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงก็ย่อมเกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ การสอนภาษาอังกฤษ ก็กำลังถูกรุกรานจากสื่อสมัยใหม่ ก่อให้เกิดการท้าทายแก่เหล่าครูผู้สอน วิธีการสอนแบบถ่ายทอดความรู้มิใช่แนวทางที่ดีอีกต่อไป เนื่องเพราะความรู้เสิร์ฟได้ทุกเวลาที่ต้องการ แหล่งความรู้ใหม่ๆมีขอบข่ายขยายกว้างมากขึ้น หากไม่คิดที่จะปรับเอาเทคโนโลยีมาใช้นำเสนอบทเรียนให้น่าสนใจติดตามมากขึ้น ยังติดในรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาแบบเดิมๆก็จะถูกเล่นงานโดยเหล่าเทคโนโลยีดังกล่าว และกลายเป็นอนุสาวรีย์หรือเรื่องเล่าให้คนรุ่นหลังได้ฟังว่า สมัยหนึ่งเคยมีการสอนแบบนี้

มาวันนี้ นิเวศแห่งการเรียนรู้ไม่เหมือนเดิมแล้ว รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จากอดีตมีการสอนแบบ Grammar Translation Method เปลี่ยนไปสู่ Direct Method, และAudio-lingual เป็นต้น จนก้าวสู่ยุคสมัยปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีส่วนในการกำหนดเนื้อหา และรูปแบบการเรียนการสอนที่สำคัญ ศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น หากครูคนใดรู้จักปรับตนนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหา ก็ย่อมจะเพิ่มพลังในกิจกรรมการสอนให้ช่วยดึงดูดเหล่านักเรียนยุคใหม่หันมาสนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

การเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านเรา เราเห็นแต่ปลายทางที่เขาสำเร็จแล้ว แต่ไม่เคยชำเลืองมองไประหว่างทางที่เขาก้าวผ่านมา กว่าเขาจะปีนป่ายขึ้นมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้เขาต้องผจญกับอุปสรรคมากมายด้วยความขยันและอดทน เช่นบางคนเริ่มต้นจากความอยากอ่านหนังสือนวนิยาย(ภาษาอังกฤษ)ชื่อดัง เช่น Harry Potter หรือ Twilight ซึ่งเรื่องนี้มีจริง แล้วเขาก็ค่อยๆ ฝึกฝนแบบสะสมมาทีละเล็กละน้อย โดยมีความชอบการอ่านและด้วยความสนุกสนานในเนื้อหาเป็นตัวเร่งสำคัญ ทำให้ผู้อ่านได้เสพความสละสลวยของสำนวนภาษา เสพอรรถรสที่ปรากฏบนตัวอักษร เสริมสร้างจินตนาการผ่านบทสนทนาของตัวละคร บางคนอาจถูกกำกับจากแม่ที่อยากเห็นลูกเก่งภาษาอังกฤษ จึงให้ดูการ์ตูนดิสนีย์มาตั้งแต่เด็ก ให้ฟังเสียง Soundtrack และห้ามมิให้อ่านคำแปล ให้ตั้งใจฟัง สังเกตตีความจากกริยาท่าทาง การกระทำดังกล่าวช่วยให้เธอเข้าใจบทสนทนาได้ดี

หากมัวแต่เรียนในตำรา ฟังครูบรรยายในห้อง ก็ไม่ต่างจากนั่งฟังโค้ชอธิบายถึงการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับสนามจริงก็ย่อมขาดความมั่นใจ การศึกษาภาษาอังกฤษก็เช่นกัน หากมัวแต่นั่งเรียนในห้อง ฟังครูบรรยาย ก็ยากที่จะพัฒนาให้สามารถพูดได้คล่อง การเพิ่มพลังการเรียนภาษาอังกฤษจากตัวจริงประสบการณ์จริง หรือจากสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญ ก็อาจเป็นทางเลือกที่จะเริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจ เสริมความสนุกสนานผ่านกิจกรรมการเรียนต่างๆ โดยมีความคล่องและความถูกต้องของภาษาเป็นเป้าหมาย 

  ดังนั้น โลกมันเปลี่ยน...เราก็ต้องปรับให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะเป็นไข้อันเป็นผลมาจากการไม่สามารถพัฒนาตนได้ทัน ให้นำเอาความ กดดันมาเป็นตัว ผลักดัน”  นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิตโลกปัจจุบัน

โดย... 

ผศ.บุญเลิศ วงศ์พรม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26