จันทร์เพ็ญ จันทนา

ดูบทความทั้งหมด

ผู้อํานวยการ ผู้บริหารสาย Website & Digital Content Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

8 มิถุนายน 2561
3,661

วงสนทนาของคนแปลกหน้า

ธรรมชาติพื้นฐานของคนไทยมีความชอบสังคมมากกว่าโดดเดี่ยว เราเป็น Connected Society มากกว่าฝรั่ง สมัยก่อน

ดูบทความทั้งหมดของ จันทร์เพ็ญ จันทนา

แชร์ข่าว :
Tags: