ดร.ศุภกร สุนทรกิจ

ดูบทความทั้งหมด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

18 พฤษภาคม 2561
7,065

นิสัยเศรษฐีที่รวยด้วยตัวเอง (Self-made millionaire)

นิสัยเศรษฐีที่รวยด้วยตัวเอง (Self-made millionaire)

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ผมจะเขียนถึงบุคคลที่ประสปความสำเร็จทางด้านการงานการบริหารความมั่งคั่งจนได้เป็นเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีแบบที่สร้างด้วยตัวเองไม่ได้มาจากการได้รับมรดกตกทอดนะครับ เพื่อมาดูว่าบุคคลเหล่านี้มีกี่ประเภทและพวกเขาเหล่านั้นมีอุปนิสัยอย่างไรเผื่อว่าเราจะได้นำมาปรับเปลี่ยนตัวเองโดยนำสิ่งที่ดีเข้ามาพัฒนาตัวเอง

ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันก่อนว่า เศรษฐีแบบที่เป็นขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มแรกเรียกว่า  the Savers หรือการเป็นเศรษฐีแบบที่ได้จากการเก็บออมลงทุน นั้นเองซึ่งพวกนี้โดยเฉลี่ยแล้วจะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะนิสัยที่ไม่ได้ชอบเสี่ยง มีการใช้จ่ายเงินที่พอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ กลุ่มนี้แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของเม็ดเงินที่ต่ำที่สุดใน3กลุ่มด้วยกัน แต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตของความมั่งคั่งที่ค่อนข้างแน่นอนแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการเก็บที่ค่อนข้างนานกว่ากลุ่มอื่นๆก็ตาม

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มพวก The Executives หรือกลุ่มผู้บริหาร บุคคลเหล่านี้มักจะเติบโตขึ้นมาจากการทำงานโดยมีการทำงานที่โดเด่น มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา สร้างเครือข่ายสังคม จนประสบความสำเร็จและได้มาเป็นผู้บริหารของบริษัทขนาดใหญ่ มีเงินเดือนตลอดจนได้รับ stock option หรือโบนัสตามผลงานที่กลายมาเป็นแหล่งความมั่งคั่งที่สำคัญ กลุ่มนี้โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 25 ปี

กลุ่มสุดท้ายคือ The Entrepreneurs หรือเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจมาได้ด้วยตนเอง กลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มที่ท้าทายความเสี่ยงมากที่สุด และมีโอกาสที่ล้มมากด้วย และแน่นอนค่าเฉลี่ยของความมั่งคั่งของกลุ่มนี้ก็สูงมากเช่นกัน ภายใต้ระยะเวลาที่สั้นกว่า (ประมาณ 12ปี)

ทีนี้เราลองมาดูว่า บรรดาเศรษฐีเหล่านี้เขามีอุปนิสัยที่เหมือนๆกันประกอบด้วยอุปนิสัยร่วมที่ผมลองนำมาเสนอ 7 อย่างด้วยกันคือ

  1. นอนอย่างเพียงพอ และตื่นแต่เช้า
  2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ บรรดากลุ่มเศรษฐีเหล่านี้ต่างมีนิสัยเหมือนกันคือการให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยกัน
  3. อ่านหนังสือ คือการให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายสมองเช่นเดียวกับร่างกายนั่นเอง โดยเฉลี่ยแล้วพวกนี้จะอ่านหนังสือกันมากกว่า 2 เล่มต่อเดือน และที่สำคัญหนังสือที่เขาอ่านเป็นหนังสือที่มากกว่าหนังสือบรรเทิง เช่น ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
  4. ตั้งเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ต้องทำ (to-do list) ก็เป็นอีกหนึ่งอุปนิสัยร่วมของบรรดาผู้ที่ประสบความมั่งคั่งเหล่านี้ในการให้ความสำคัญและลำดับของงานที่ต้องทำในแต่ละวัน และหมายรวมถึงการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและยาวขึ้นในชีวิต
  5. มีเครือข่าย Network หรืออยู่ร่วมกับเพื่อนหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จและเรียนรู้จากพวกนั้น ไม่ใช่ทำอยู่กับงานแต่คนเดียวโดยไม่สนใจเพื่อนฝูง ข้อนี้เราอาจเพิ่มเติมด้วยการใช้การติดตามด้วย podcast Ted Talk หรือ สื่ออื่นๆทดแทนก็พอได้และมองหาพี่เลี้ยงหรือโค้ช ในการเป็นผู้แนะนำ เป็นต้นแบบ ให้เราได้เรียนรู้หรือเลียนแบบในสิ่งที่เป็นความรู้ หรือเป็นประโยชน์
  6. รักในงานที่ทำ อย่าคิดแต่เพียงว่างานที่ทำอยู่นี้ให้เงินกับเรามากเท่าไหร่แต่ต้องคอยดูถึงความรู้สึกของเราที่มีต่องานหรืออาชีพที่เราทำอยู่ คอยตรวจสอบว่าเรายังมีความกระเหี้ยนกระหือหรือไฟเราเริ่มมอดลง เพื่อหาวิธีในการสร้างหรือเติมความรู้สึกเหล่านั้นให้กับมา
  7. มีรายได้หลายแหล่ง และให้ความสำคัญกับการเก็บออมและลงทุน นั่นคือไม่เพียงแต่พึ่งพิงรายได้จากเงินเดือนแต่เพียอย่างเดียว อาจมีรายได้จากงานเสริมอื่นๆ จากค่าเช่าเป็นต้น และนอกเหนือจากมองว่าเงินเป็นปัจจัยในการซื้อหรือได้มาซึ่งของที่ต้องการแล้วเศรษฐีเหล่านี้จะมองว่าเงินเป็นอีกแหล่งหนึ่งของการสร้างเงิน หรือเป็นพาสสีพอินคัมนั่นเอง

ครับลองดูว่าอุปนิสัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเรามีอยู่แล้วกี่ข้อและที่สำคัญลองดูว่าเราจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่เรายังขาดอยู่ในข้อใดบ้าง เช่น เริ่มต้นรายได้เสริม (ซักทีจากเดิมที่แค่คิดอยู่)  หรือเริ่มต้นลงทุน แบบมีเป้าหมายจริงๆ หรือเริ่มต้นที่จะอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองขึ้นมาสักเล่ม(ลองอ่านหนังสือ Rich Habits:The Daily Success Habits of Wealthy Individuals ของ Thomas Corley ที่ได้ศึกษาข้อมูลจากบรรดาเหล่า self made millionaire กว่า 177 คนที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างในข้างต้นก็ได้นะครับ)

ครับท้ายสุดนี้ขอให้ท่านผู้อ่านทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงและโชคดีในการลงทุนครับ

ดูบทความทั้งหมดของ ดร.ศุภกร สุนทรกิจ

แชร์ข่าว :
Tags: