ชัยกร จิววุฒิพงค์

นักวิเคราะห์ ไอดีซี ประเทศไทย

16 พฤษภาคม 2561
2,563

หัวใจของธุรกิจคือข้อมูล การปกป้องข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็น

การดูแลข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานสำหรับการสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร

ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับธุรกิจจำนวนมาก สิงที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นก็คือข้อมูลปริมาณมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติ จากอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไอโอที หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมที่องค์กรมีการใช้งาน ทั้งในรูปแบบการป้อนข้อมูล การโต้ตอบระหว่างภายในและภายนอกบริษัท 

หรือแม้กระทั่งวันเวลาที่ลูกค้าใช้งาน หากบริษัทมีข้อมูลมากพอและหลากหลาย มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ หรือสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าบริการใหม่ๆ ธุรกิจนั้นย่อมมีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งอย่างแน่นอน

ทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการปกป้องข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญสูงมาก เพราะหากองค์กรนั้นไม่สามารถปกป้องข้อมูลเหล่านี้จากการถูกโจมตีหรือการนำข้อมูลไปใช้เกินขอบเขตที่เหมาะสมได้นั้น ความน่าเชื่อถือขององค์กรก็จะลดลง ส่งผลให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้าลดลงอย่างแน่นอน 

ดังเช่น ข่าวการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เฟซบุ๊ค ทำให้ประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความไม่พอใช้ให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก เกิดกระแสการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการลบบัญชีเฟซบุ๊ค ทำให้เราเห็นได้ว่าสังคมกำลังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆ 

อีกทั้งสหภาพยุโรป กำลังจะประกาศใช้ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ในปีนี้ มีข้อกำหนดให้ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการทางอินเตอร์เน็ตต้องเข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลของพลเมืองหรือผู้ที่ทำงานในเขตสหภาพยุโรป ทำให้บริษัทที่มีข้อมูลเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าบริษัทนั้นจะตั้งอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม 

กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้คุ้มครองเพียง ชื่อ อายุ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ แต่ยังคุ้มครองข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขไอพีของอุปกรณ์หรือพฤติกรรมการใช้งานที่อาจระบุตัวตนได้ แต่หากมีการกระทำผิดกฎหมายนี้จะมีค่าปรับสูงสุดถึง 20 ล้านยูโร อีกด้วย

ปัจจุบันและอนาคตที่มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น การดูแลข้อมูลของลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร หากบริษัทยังอยากมีผู้ใช้บริการและสามารถขยายกิจการให้เติบโตได้ในอนาคต บริษัทควรทบทวนการดำเนินการด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่ามาตรการควบคุมที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อการปกป้องข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวได้ ป้องกันมิให้นำข้อมูลไปใช้เกินขอบเขตที่จะเป็นภัยกับบริษัทในอนาคต

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26