นเรศ เหล่าพรรณราย

Chief Operation Officer สต๊อคควอดแรนท์ (ประเทศไทย)

3 พฤษภาคม 2561
840

โอกาสไทยกับการเป็นศูนย์กลาง Digital Asset 

ในไทยยังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐในประเด็นเรื่องการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล 

ขณะที่กำลังเขียนบทความอยู่นี้ ยังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐในประเด็นเรื่องการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งการระดมทุนด้วยวิธี ICO หรือการซื้อขาย Digital Token โดยกฎหมายแม่ได้ระบุว่าต้องมีการจัดเก็บภาษีCapital Gain Tax 15% และภาษี Vat 7% ขณะที่กฎหมายลูกที่จะระบุระเบียบขั้นตอนการจัดเก็บภาษียังไม่ออกมา ทำให้ผู้ประกอบการกระดานซื้อขายหรือ Exchange และผู้ที่สนใจระดมทุนด้วย ICO ต้องชะลอการตัดสินใจหรือย้ายฐานไปจดทะเบียนยังต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์หรือฮ่องกง ที่ตอนนี้แข่งขันกันที่จะเป็นฮับในด้านเทคโนโลยี 

ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมากในการที่จะเป็นฮับในทางด้านเทคโนโลยี เพราะทรัพยากรที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว เราชนะทั้งสิงคโปร์และฮ่องกงได้สบาย ที่จะแพ้ก็มีเพียงแค่ความเสรีทางด้านการเงิน ทักษะทางด้านภาษาและความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ แต่ก็ถือว่าต่างคนต่างมีดีคนละด้าน

ด้วยทรัพยากรและความสามารถที่เรามีอยู่ เรามีโอกาสที่จะสร้างสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมที่เราถนัดได้อย่างสบาย ไม่ว่าจะเป็น Food and Agriculture Tech จากชื่อเสียงของไทยในด้านการเป็นผู้ผลิตอาหารและแหล่งเพาะปลูก ซึ่งมีโอกาสต่อยอดไปถึง Bio Tech  เช่นเดียวกับ Travel Tech ในฐานะที่เรามีสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกจำนวนมาก หรือแม้แต่ Medical Tech จากการที่เรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระดับโลกในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยังมีทำเลที่ได้เปรียบประเทศอื่นในอาเซียนอย่างมาก สามารถเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง(Logistic) ในกลุ่มประเทศ CLMV ได้เป็นอย่างดี 

หากสตาร์ทอัพในกลุ่มเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนอย่างถูกทาง โดยเฉพาะทางด้านแหล่งเงินทุนให้เติบโตได้ในช่วงแรกของการเริ่มธุรกิจ บริษัทเหล่านี้มีโอกาสจะเติบโตขึ้นมาเป็นคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ได้ในอนาคต ซึ่งวิธีการระดมทุนแบบ ICO ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้สตาร์ทอัพขนาดเล็กได้รับแหล่งเงินทุนมาใช้ในการขยายธุรกิจ และเมื่อสตาร์ทอัพเหล่านี้เติบโต ไทยจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นฮับในทางด้านเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างแน่นอน

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ แหล่งเงินทุนจากต่างชาติจะเข้ามาในประเทศไทย จะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาความสามารถบุคลากร  ฯลฯ ไทยมีพื้นฐานทางด้าน Real Sector ที่ดีอยู่แล้วเพียงแค่เปิดรับเทคโนโลยีให้เข้ามาช่วยให้ทรัพยากรที่เรามีสามารถเพิ่มมูลค่าได้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตในรูปแบบของ New S Curve ได้อย่างแน่นอน

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าการระดมทุนแบบ ICO เข้าข่ายเป็นการหลอกลวงหรือเก็งกำไร แต่อยากให้มองในอีกด้านว่าเทคโนโลยี Blockchain และDigital Asset สามารถเข้ามาพัฒนาภาคเศรษฐกิจจริงของเราได้ ในอุตสาหกรรมที่เรามีศักยภาพ หากสนับสนุนอย่างถูกทางและมีมาตราการที่เข้มงวดสำหรับการระดมทุนที่หลอกลวงซึ่งสองประเด็นนี้ ผมเชื่อว่าเราสามารถแยกแยะออกจากกันได้อย่างลงตัว

ในช่วงเริ่มต้นของเทคโนโลยีใหม่อย่าง Blockchain ไทยเรายังตามหลังประเทศอื่นไม่มาก เราควรจะจับมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยกันพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างถูกทางและไม่สร้างอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการ ผมเชื่อว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีได้แน่นอนครับ 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-Newspaperดูทั้งหมด

NOW26