HR Recipe

ดูบทความทั้งหมด

พรรณพร คงยิ่งยง ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

21 มีนาคม 2561
6,046

Reskill People ทักษะเพื่ออนาคต

เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันได้รับเชิญไปประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อDigital Disruption กับผู้บริหารHRจากองค์กรชั้นนำ ที่ประเทศสิงคโปร์ เห็นได้ชัด

ว่าเรื่องDigital Disruption เป็นเรื่องใหญ่ที่มาถึงวันนี้ทุกวงการต่างตระหนกและวิตกว่าธุรกิจของตนจะได้รับผลกระทบอย่างไรในอนาคต ด้วยวิธีการทำงานที่จะต้องเปลี่ยนไปบน technology ใหม่ๆ ซึ่งกำลังเปลี่ยนโลกของเราอยู่ทุกขณะ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วย speed ที่เร็วมากทำให้องค์กรต่างๆ หันกลับมามอง people หรือคนของตนว่ายังมี skill ที่เหมาะกับงานในอนาคตอยู่หรือไม่ ทำให้เรื่อง Reskill People เป็นหัวข้อใหญ่ที่ทุกคนสนใจและพูดถึงกันมาก

เรื่องนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายของแต่ละองค์กรในทุกภาคส่วน แม้กระทั่งรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ ก็ยังมีนโยบายและจัดงบประมาณเพื่อ upgrade digital skill ให้กับประชาชนของตนผ่านโครงการ SkillsFuture โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนายกระดับความรู้และ basic digital skills ให้กับชาวสิงคโปร์มากกว่า 100,000 คน ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและป้องกันไม่ให้เกิดการ loss generation เหมือนกับคนแก่ที่ตกยุคเพราะไม่มีทักษะและไม่รู้ว่าโทรศัพท์มือถือ ไลน์ หรือ mobile application ต่างๆ ใช้ประโยชน์อย่างไร น่าชื่นชมที่รัฐบาลสิงคโปร์มีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับเรื่อง reskill people มากจนยกให้เป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียว

ภาคเอกชนก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างแข็งขัน เพราะในแง่ขององค์กรเอกชนยิ่งสำคัญมากที่จะต้องปรับ workforce ด้วยการ Reskill พนักงานให้มีทักษะใหม่ๆ ที่ technology ยังไม่สามารถมาแทนที่ได้และเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต บางองค์กรก็ได้แชร์ initiative ที่น่าสนใจมาก เช่น Career Transition Center ที่นอกจากจะ Reskill people แล้วยังพัฒนาพนักงานให้เป็น flexible workforce สำหรับ critical tasks หรือแม้กระทั่งพัฒนาทักษะให้สามารถไปทำงานใน industry อื่นๆ หรือจะไปเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur เลยก็ยังได้

ดิฉันมีโอกาสได้สนทนากับผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำหลายท่าน ที่มาร่วมประชุมและได้เล่าประสบการณ์ของดิฉันที่ SCB ไปว่าเรากำลังผ่านกระบานการ transformation อย่างเข้มข้น นอกจากการลงทุนทางด้าน technology ที่ใช้เงินจำนวนมากแล้ว ธนาคารยังได้เตรียมพัฒนาพนักงานโดยจัดตั้ง SCB Academy ที่ใช้งบประมาณกว่า 900 ล้านบาท

ใช้พื้นที่กว่า 3,350 ตารางเมตรเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีห้องเรียนที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายโดยแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ Playground, Hangout, Hemispheric Maze, Brain Gym, Connecting Zone, Immersive Zone, Learning Studio และเปิดพื้นที่ co-working space ให้พนักงานและบุคคลภายนอกใช้เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ กันได้ที่นี่ 

นอกจากนี้เรายังมี Immersion Lab ให้พนักงานมาทดลอง initiatives ใหม่ๆ เพื่อลองผิดลองถูกและเรียนรู้ไปกับมันในสถานที่ที่ equip ไปด้วย technology ที่สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่ Future Banking อย่างแท้จริง

เราได้ออกแบบหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมไว้หลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับ Future Banking เพื่อสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอนาคตเช่นกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Data Analytics) และหลักสูตรสำหรับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนโลกดิจิทัลที่เน้นการใช้ technology มาทำการทดลองและสร้างนวัตกรรม (Digital Immersion) ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เราจัดสรรให้ตามกลุ่มพนักงานและระดับความรู้ในการใช้งานด้านดิจิทัล

นอกจากนี้เรายังสอน soft skill ที่จำเป็นสำหรับอนาคตคือ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Champion) การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration) การวางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ (Strategic Thinking) การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว (Decision Making) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Story Telling และ การเป็น Coach ที่ดี เป็นต้น

การขับเคลื่อนการเรียนรู้ของพนักงานจำนวนมากให้คล่องตัวจำเป็นต้องมี platform ที่เข้ากับ lifestyle ในการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความง่าย สะดวก รวดเร็ว และมี accessibility ได้ตลอดเวลา เราจึงใช้ learning platform บนระบบ Cloud เพื่อเอื้อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ Anytime Anywhere ผ่านโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถเรียนผ่าน Virtual Classroom ที่สามารถ interact กับผู้สอนหรือโค้ชได้แบบ real time

ที่ดิฉันเล่าไปนั้นเป็นหนึ่งใน initiative ที่เป็นความพยายามของธนาคารเพื่อ Reskill และ Uplift Capability คนของเราให้เป็น Workforce สำหรับอนาคต ในโลกของความเป็นจริง skill ที่มีจะเป็นตัวบ่งชี้อนาคตของแต่ละคน ดิฉันจึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วที่คนทำงานในยุคนี้จะต้องรีบหันกลับมาสำรวจ สร้างอนาคต และ Reskill ตัวเองก่อนที่มันจะสายไป

โดย... 

พรรณพร คงยิ่งยง

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer

ดูบทความทั้งหมดของ HR Recipe

แชร์ข่าว :
Tags: