ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (KTBST)

11 ธันวาคม 2560
1,811

ก้าวสู่ยุคของที่ปรึกษาการเงินอัจฉริยะ

ก้าวสู่ยุคของที่ปรึกษาการเงินอัจฉริยะ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บทบาทของเทคโนโลยีกับในโลกตลาดเงิน-ตลาดทุน ได้เติบโตอย่างมีนัยยะ ทำให้เกิดบริการใหม่ๆในโลกของการเงินอาทิ Bitcoin ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยี DLT ( Distributed Ledger Technology ) ที่ช่วยทำให้เกิดการซื้อและชำระราคาได้อย่างมีประสิทธภาพ รวดเร็วขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น ในโลกของการลงทุนเองบทบาทของ Technology เริ่มจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาธุรกิจการเงินการลงทุนด้วยการใช้ A.I. ( Artificial intelligence) เข้ามาช่วยบริหารจัดการและใช้ในการเพิ่มประสิทธภาพของลงทุนรวมทั้งให้บริการต่างๆ ด้วยระบบ A.I. ที่เข้ามาถึงตัวทุกคนแล้วในตอนนี้ และจะมีขยายออกไปครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะระบบการลงทุนที่แบบ "ROBO ADVISOR" หรือ "ที่ปรึกษาการเงินอัตโนมัติ" วันนี้ผมขอเลยอยากแชร์ความรู้ด้าน Robo Advisor แก่ทุกๆท่านกันครับ

"Robo Advisor" คือบริการทางการเงินอัตโนมัติที่ใช้ Algorithm ในการคิดวิเคราะห์ระบบการลงทุนต่างๆ ทั้งเรื่องการประเมินความเสี่ยง การคำนวนผลตอบแทน และจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) โดยอัตโนมัติ โดย Robo Advisor เป็น เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) รูปแบบหนึ่งที่ให้บริการในเรื่องการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้แก่นักลงทุน  พร้อมกันนั้นสามารถช่วยวางแผนทางการเงินเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ในชีวิตด้วย เช่น วางแผนการเงินเพื่อการซื้อบ้าน ซื้อรถ วางแผนเพื่อการศึกษาลูก และเพื่อการวางแผนเกษียณอายุในอนาคต ระบบสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลตัวบุคคลและทำการเลือกสินทรัพย์ ทั้ง อาทิ กองทุนรวม หุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับผู้ลงทุน ....

ปัจจุบันในต่างประเทศมีผู้ใช้บริการ Robo Advisor มีการเติบโตอย่างมาก โดยผู้ให้บริการรายหลักๆของโลกในแง่ของ Robo Advisor  มีบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น   Vanguard Personal Advisor Services (US) , Schwab Intelligent Portfolios , (US) Betterment (US)  ส่วนทางด้านเอเชีย ก็มี THEO จากญี่ปุ่น  , 8 Securities ของฮ่องกง ,  Bambu  จากสิงคโปร์

หากพูดถึงจุดเด่นที่สำคัญๆ ของ Robo Advisor แล้ว ข้อดี ประการแรกที่ชัดเจนที่สุดคือ ระบบการเป็นการทำธุรกรรมแบบออนไลน์ ที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา ขณะเดียวกัน ระบบมีการวิเคราะห์และรวบรวม

ข้อมูลของสินทรัพย์ต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันไว้อย่างละเอียด เป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนได้ตัดสินใจวางแผนลงทุนได้โดยไม่ต้องหาข้อมูลด้วยตนเองให้เสียเวลา แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบ Robo Advisor จะสอนให้เป็นการลงทุนอัตโนมัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย  แต่เกือบทั้งหมดยังต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถในการประกอบการ เพื่อให้เกิดการให้บริการที่สมบูรณ์แก่นักลงทุนให้มากที่สุด ในการให้ข้อมูลความรู้และตอบคำถามต่างๆ จากนักลงทุนที่เข้ามาใช้บริการซึ่งมีสถานะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อายุ ความมั่นคงทางการเงิน รวมทั้งหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ระบบ Robo Advisor ยังต้องใช้มนุษย์ทำหน้าที่ในขั้นตอนนี้อยู่

สำหรับในประเทศไทยตอนนี้ มีผู้ให้บริการเกี่ยวการวางแผนการลงทุนด้วยระบบ Robo Advisor  รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์  KTBST ซึ่งให้บริการที่ครอบคลุมการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Treasurist กับ Finnomina ที่ให้บริการกองทุนรวม , iTAX ให้บริการด้านภาษีและกองทุนรวม , KTBST SMART ALGO ให้บริการลงทุนในหุ้นและอนุพันธ์ , จิตตะ THINK ALGO กับการลงทุนด้วยการเลือกหุ้นรายตัว  

ต้องบอกว่าเป็นความลงตัวอย่างหนึ่งที่บริษัทหลักทรัพย์ มีนวัตกรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนด้วยขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อน และสร้างความมั่งคั่งให้กับทุกกลุ่มนักลงทุน ที่มีสินทรัพย์มากและต้องการวางแผนการเงินอย่างมีระบบและทันสมัย และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จาก KTBST ที่มีบริการลงทุนทั้งใน หุ้น กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล SMART ALGO  พร้อมกับการมีพันธมิตรการลงทุนที่ดีที่ช่วยให้บริการและข้อมูลที่ดีแก่นักลงทุนที่หลากหลาย  จึงเป็นบริการลงทุนยุคใหม่ด้วย Robo Advisor ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนอย่างมาก

ต้องยอมรับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นมีได้มีเสียตลอด ทั้งซื้อหุ้นไม่ทัน คาดการณ์ผิด ขายไม่ทัน ปัจจัยเหล่านั้นจะลดลงไปเพราะการมี Robo Advisor  ดูและจัดการให้หมดตั้งต้นจนจบ ช่วยให้ทุกคนแม้ว่าจะไม่มีความรู้ด้านการลงทุนมากหรือหรือมีเงินไม่มากก็สามารถเข้าถึงการลงทุนได้ ขณะเดียวกันยังต้องมีบุคคากรที่เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำการใช้บริการอีกขั้นหนึ่งด้วย ....

เราเคยเห็นหุ่นยนต์ที่ทันสมัยคอยผลิตสินค้าตามโรงงานต่างๆ ทั้งอาหารของอุปโภคบริโภคให้กับมนุษย์ได้ใช้ แต่นวัตกรรมของหุ่นยนต์จากนี้ไปจะสร้างความมั่งคั่งด้านการเงินให้กับมนุษย์และอาจจะมากกว่านั้น ตราบเท่าที่มนุษย์ต้องการให้ตอบสนอง ....

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26