CEO Blog

ประกันภัยเรื่องใกล้ตัว ปัญหาจากการเช่ารถยนต์

ประกันภัยเรื่องใกล้ตัว ปัญหาจากการเช่ารถยนต์

สวัสดีครับพบกับประกันภัยเรื่องใกล้ตัว กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กันอีกเช่นเคยครับ ยังคงมีประเด็นที่จะเสริมสร้างให้มีความรู้ในเรื่องของการประกันภัยกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับฉบับนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์ ท่านผู้อ่านเคยไปเที่ยวในต่างจังหวัดแล้วไปเช่ารถจากบริษัทรถเช่าไหมครับ?

เรื่องขอเรื่องนี้ก็คือคุณสมชายนั่งเครื่องบินไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อลงเครื่องบินก็ได้มีการเช่ารถเก๋งคันหนึ่งจากบริษัทที่ให้เช่าบริเวณสนามบินเพื่อไปท่องเที่ยวที่ อ.ปาย นำรถไปใช้ 2 วัน เมื่อนำรถมาส่งคืนทางบริษัทรถเช่าตรวจรับรถแล้วพบว่ามีร่องรอยความเสียหายโดยคุณสมชายเองก็ไม่ทราบว่ารถเสียหายได้อย่างไร? ทางบริษัทรถเช่าบอกว่าต้องเสีย Deductible 2,000 บาท และไม่สามารถแจ้งคู่กรณีอีก 1,000 บาท รวมเป็น 3,000 บาทอย่างนี้ถูกต้องไหม? เขาให้ดูสัญญาแล้วเห็นว่ามีการระบุไว้ก็เลยจ่ายให้ไปอย่างนี้ถูกไหม?

ประเด็นแรกนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ารถเช่า เป็นรถที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้เอาประกันภัย(บริษัทรถเช่า)จะมีการทำประกันภัยประเภทหนึ่งไว้ โดยในการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยจะรับประกันแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากเป็นรถที่มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเหตุเนื่องจากเป็นรถไว้เพื่อให้เช่าซึ่งบริษัทประกันภัยไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ขับขี่นั้นจะเป็นใครการระวังรักษานั้นจะไม่เหมือนกับรถยนต์ส่วนบุคคล ทางบริษัทประกันภัยจึงกำหนดในสัญญาประกันภัยสำหรับรถเช่าว่าต้องมีความเสียหายส่วนแรกจำนวนหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัย(บริษัทรถเช่า)จะต้องรับผิดชอบเองจำนวนหนึ่งหากเกิดความเสียหายต่อตัวรถประกันโดยจะปรากฏอยู่ในตารางกรมธรรม์ข้อ 7 ที่เรียกว่า Deductible หรือ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ซึ่งบางกรมธรรม์อาจเป็น 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท หรือบางแห่งมีสูงถึง 100,000 บาทก็มี นั่นก็หมายถึงหากตัวรถประกันภัยได้รับความเสียหายเท่าไรก็แล้วแต่ทางผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 7 นั่นเอง

ประเด็นที่สองเพื่อการบริหารความเสี่ยงต่อในการให้ผู้เช่ารถนำรถไปใช้ทางบริษัทรถเช่าก็จะนำความเสียหายส่วนแรกนี้ไปกำหนดในสัญญาเช่ารถไปบังคับใช้ต่อกับผู้เช่ารถอีกต่อหนึ่งในฐานะผู้ใช้รถ โดยการแจ้งให้ผู้เช่ารถรับทราบถึงเงื่อนไขดังกล่าว หรือบางบริษัทก็อาจให้ผู้เช่ารถจ่ายเงินเพิ่มจากอัตราค่าเช่ารถอีกจำนวนหนึ่งประมาณ 200-300 บาท เป็นเบี้ยประกัน Deductible อีกต่อหนึ่งหากผู้เช่าจ่ายเงินในส่วนนี้หากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหายก็ไม่ต้องจ่ายเงิน Deductible แต่หากไม่มีการจ่ายเบี้ยส่วนนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างนี้ผู้เช่ารถต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนั้น

ดังนั้นจากประเด็นของคุณสมชายนั้นก็ต้องไปดูอีกครั้งว่าในตอนเช่ารถนั้นคุณสมชายได้จ่ายเบี้ยคุ้มครองDeductible หรือไม่ ถ้าไม่มีการจ่าย หากตัวรถได้รับความเสียหายทางบริษัทรถเช่าจึงให้คุณสมชายต้องจ่ายความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ตามสัญญาที่บริษัทรถเช่าให้ลงชื่อ อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ในตอนที่คุณสมชายรับรถนั้นทางบริษัทรถเช่าจะทำการเช็คลิสต์ตรวจสภาพรถว่ามีร่องรอยความเสียหายเดิมที่ใดบ้างอันนี้เราต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนที่จะรับรถจากผู้ให้เช่า ส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่กำหนดว่าหากรถประกันภัยได้รับความเสียหายโดยไม่สามารถแจ้งคู่กรณีให้บริษัทประกันภัยทราบได้ทางผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายส่วนแรกเองจำนวน 1,000 บาท  ดังนั้นการที่คุณสมชายต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเองรวมเป็นจำนวน 3,000 บาท นั้นจึงมีความเป็นไปได้โดยจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามสัญญา ( Deductible) /2,000 บาท + ค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขกรมธรรม์(ไม่มีคู่กรณี) 1,000  บาทนั่นเองครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับกับการเช่ารถ เมื่อเราเช่าทรัพย์สินของเขามาแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลระวังรักษาทรัพย์สินนั้นด้วย การใช้รถก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด หากเราระวังอย่างดีแล้วแต่ก็ยังมีคนอื่นมาชนเราอีก(มีตัวตนที่สามารถติดตามเรียกร้องได้) อย่างนี้หากเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด บริษัทรถเช่าจะมาเรียกให้เราชำระ Deductible ไม่ได้นะครับ..แล้วพบกับประกันภัยเรื่องใกล้ตัว ในคราวหน้า...สวัสดีครับ