มารู้จัก CNN Fear & Greed Index

มารู้จัก CNN Fear & Greed Index

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เมื่อ S&P500 ได้เคลื่อนไหวไปปิดที่ระดับ All time High ดัชนีชี้วัดค่า “ความกลัว” และ “ความโลภ” หรือที่รู้จักในชื่อของ CNN Fear & Greed Index ได้ปรับตัวขึ้นไปมาอยู่ระดับที่ 95 (จาก Scale 0 - 100) ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 3 ปี อ่านค่าได้ว่าตลาดอยู่ในภาวะ Extreme Greed หรือ มีค่าความโลภสูงมาก

Fear & Greed Index นี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดระดับ Fear & Greed ของผู้คนในตลาด เพื่อใช้เป็นข้อมูล ภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อผู้คนในตลาดมีความกลัว (Fear) มากไป ตลาดก็อาจจะปรับตัวลดลงไปมากกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่หากมีความโลภ (Greed) มากเกินไป ตลาดก็อาจจะปรับตัวขึ้นแรงกว่ากว่าก็ควรจะเป็น ซึ่งสอดคล้องกับหลักที่สุดยอดนักลงทุนอย่าง Warren Buffet ได้เคยกล่าวไว้ว่า “Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful”

สำนักข่าว CNN ได้สร้าง Fear & Greed Index นี้ ขึ้นมาจากค่าตัวชี้วัดอีก 7 ตัว ที่เชื่อว่าสามารถใช้ชี้วัดความโลภและความกลัวในตลาดได้ อันประกอบไปด้วย

1. Stock Price Momentum วัดได้จาก ค่าดัชนี S&P500 เปรียบเทียบกับ เส้นค่าเฉลี่ย 125 วันของ S&P500

2. Stock Price Strength วัดได้จาก วัดจากจำนวนหุ้นที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และจำนวนหุ้นที่ปรับตัวลงต่ำสุดใน 52 สัปดาห์

3. Stock Price Breadth วัดได้จาก Volumes ของหุ้นที่กำลังขึ้นเปรียบเทียบกับ Volumes ของหุ้นที่กำลังลง

4. Put and Call Options วัดจาก The put/call ratio ของ Volumes ของ bullish call options เทียบกับ Volumes ของ Bearish put Options ตีความได้คือ เมื่อ Volumes ของการซื้อ call options มากขึ้นแสดงให้เห็นถึงค่าความโลภที่สูงขึ้น

5. Junk Bond Demand วัดจาก ค่าส่วนต่าง (Spread) ของอัตราผลตอบแทนระหว่างหุ้นกู้ในระดับ investment grade (BBB- ขึ้นไป) กับหุ้นกู้ที่มีระดับต่ำกว่า Investment grade (BB+ ลงไป) เมื่อ Spread แคบลงแสดงให้เห็นถึงความค่าความโลภที่เพิ่มขึ้น

6. Market Volatility คือค่าความผันผวนของดัชนีวัดจากค่า VIX ของ CBOE (Chicago Board Options Exchange) หรือที่รู้จักกันในนามของ Fear Index เมื่อค่า VIX ปรับตัวสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงระดับความกลัวที่เพิ่มขึ้น

7. Safe Haven Demand วัดจากค่าส่วนต่างของผลตอบแทนระหว่างหุ้นกับพันธบัตร

โดย ค่าตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวนี้จะถูกประเมินออกมากเป็น Scale 0 – 100 (แต่ด้วยวิธีใด CNN มิได้เปิดเผย) และ หลังจากนั้นก็จะนำค่าที่ได้ทั้ง 7 นี้มาหาค่าเฉลี่ยอีกที ซึ่งค่าเฉลี่ยนี้ก็คือค่าดัชนี CNN Fear & Greed Index ซึ่งแบ่งเป็น 5 โซนดังนี้ 0 – 25 หมายถึง ระดับ Extreme Fear หรือ กลัวมาก 25 – 45 หมายถึง ระดับ Fear หรือ กลัว 45 - 55 หมายถึง ระดับ Neutral หรือ ปานกลาง 55 – 75 หมายถึง ระดับ Greed หรือ โลภ 75 – 100 หมายถึง ระดับ Extreme Greed หรือ โลภมาก

ซึ่งในระหว่างที่ผมกำลังจะส่งบทความให้สำนักพิมพ์อยู่นี้ ค่า Fear & Greed Index update ล่าสุด ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 84 ซึ่งก็ยังอยู่ในโซน “Extreme Fear” แต่หากเข้าไปดู ส่วนประกอบที่ใช้คำนวณ Index ที่มีอยู่ 7 ตัวชี้วัด พบว่ามีอยู่ 5 ตัวที่กำลังอยู่ในโซน “Extreme Fear” ตัวชี้วัดโดย Put and Call Options กำลังอยู่ในโซน “Fear” และ Market Volatility หรือ ค่า VIX index อยู่ในโซน “Neutral”

แม้นว่า CNN จะเคลมว่า Fear & Greed Index นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการ Timing the market แต่การมีดัชนีที่ใช้ช่วยวัดอารมณ์และความรู้สึกอย่าง Fear & Greed ออกมาได้ ก็เป็นเรื่องที่น่าเฝ้าติดตามดูอยู่มิใช่น้อย

มองย้อนกลับมาที่ตลาดบ้านเรา หลังจากที่ดัชนี SET ได้ break out ผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1,600 และมาวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นี้สามารถทะลุระดับ 1,700 มาปิดที่ 1,706.95 จุด หากมีใครลองสร้างดัชนี Fear & Greed ให้ผู้ลงทุนบ้านเราใช้งานดูบ้าง ก็คงจะเป็นการดีไม่น้อยเลยทีเดียว