พิมพร ศิริวรรณ

ดูบทความทั้งหมด

นักเขียนผู้สนใจการสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" (Happy Workplace) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

14 กันยายน 2560
1,110

สร้างสุข สุขภาพดี ให้พนง. สไตล์เวลเนส เอเชีย

การสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ ให้พนักงานได้ใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงานซึ่งเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองอย่างมีความสุข

ได้ซึมซับกับความสมดุลของธรรมชาติ เป็นหนึ่งในหลายๆวิถีทางเพื่อสร้างสุขให้กับพนักงาน ที่จะต้องอาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของ บริษัทเวลเนส เอเชีย ผู้นำด้านโภชนบำบัด ซึ่งตั้งอยู่ที่มวกเหล็ก จ. สระบุรี และได้คุยกับผู้บริหาร คุณอรุณพร อนุกูลไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ได้ทราบถึงหลักคิดสร้างสุขให้พนักงานที่น่าสนใจหลายประการ เริ่มจากการออกแบบพื้นที่ภายในโรงงานให้มีบรรยากาศเหมือนโรงงานในรีสอร์ท

“ภายใต้เนื้อที่ 25 ไร่ เราให้ความสำคัญกับการมีพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งปลูกฝังเรื่องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยตั้งใจที่จะให้พนักงาน ที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียง รู้สึกเหมือนเข้ามาในรีสอร์ทหรือในสวน เมื่อมาถึงโรงงาน นั่นคือมีความร่มรื่น และเป็นมิตรกับสุขภาพ ปลอดสารเคมีซึ่งจากธุรกิจหลัก ที่เราทำผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เราให้ความสำคัญในการปลูกฝังให้พนักงานตื่นรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันด้วย”

เริ่มต้นจากสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องอาหารการกิน เน้นให้พนักงานทานผักให้ได้เป็นอาหารหลักอย่างน้อย 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยในแต่ละมื้อ มีการนำผักที่ปลูกในโรงงานมาทำอาหาร มีการแนะนำวิธีการเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีการสนับสนุนอาหารให้พนักงานวันละ 1 มื้อ ซึ่งจุดประสงค์หลักคืออยากให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสม อาหารที่กินแล้วสุขภาพดีควรทำและเป็นอย่างไร

บริษัท เวลเนส เอเชีย  ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักสร้างสรรค์สุขภาพดี อย่างยั่งยืนยังปลูกฝัง ให้พนักงาน ให้ตระหนักถึงการเป็นโรงงานเขตปลอดสารเคมี และมีสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม คือ ไม่ใช่เพียงส่งเสริมการทานผักปลอดสารเคมี แต่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขโดยไม่มีสารเคมี

“เช่น มด ในเบื้องแรกส่วนใหญ่คนจะเอาสารเคมีมาฉีดทำลายมัน แต่แนวคิดของเราคือ เราไม่ทำอย่างนั้น ในพื้นที่ตัวโรงงาน เราใช้กลิ่นส้มฉีดเข้าไปเพื่อไล่เขา แล้วรอบๆรั้วเขตทำการผลิต เรามีรั้วเป็นชั้นๆ รั้วของตัวโรงงานเป็นชั้นในสุด แล้วก็มีรั้วพื้นที่โรงงานอีกชั้นหนึ่ง พอหลุดจากรั้วโรงงาน เราก็เลี้ยงโต๊ะจีนมด โดยทำคล้ายๆสวนหย่อมเล็กๆให้ร่มรื่น แล้วก็มีน้ำหวานมีอะไรที่มดชอบให้เขาไปอยู่ตรงนั้น คือพูดง่ายๆว่าเรามีข้อตกลงกันนะ เขตตรงนี้ฉันส่งสัญญาณว่าคุณอย่ามารบกวน แต่ตรงโน้นคุณมีอาหารกินอร่อยๆคุณก็ไปกิน เช่นเดียวกับพวกหนู เราศึกษาแล้วว่าเขาไม่ชอบพวกกินกระเทียม ไม่ชอบใบยี่โถ เราก็เอาพวกนี้มาวางไว้เป็นแนวไม่ให้เขาเข้ามา ส่วนที่เป็นสวนที่เราจะปลูกพืชผักอะไรที่คุณกินได้ คุณก็เอาไปกินตรงนั้นได้ แต่เขตโรงงานตรงนี้เป็นเขตที่เราหวงห้าม เรามีข้อตกลงกันหมด นกก็เหมือนกัน เรามีข้อตกลงกันไว้แล้ว โรงงานเราก็จะทำตาข่ายกั้นไม่ให้เขามีพื้นที่มาเกาะ ส่วนในสวนก็มีพวกต้นไม้ที่จะมีผลไม้อะไรคุณนกก็ไปอยู่พื้นที่นั้น”

อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังเรื่องสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ให้พนักงาน และชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องและค่อยๆ ทำไปทีละขั้น โดยคุณอรุณพร เล่าว่า “เวลเนสเอเชีย เน้นให้พนักงานสัมผัสทั้งในเชิงทฤษฎี และทั้งในความเป็นจริง เพื่อจะได้ซึมซับ เพราะการที่จะผลิตสินค้าดีๆ ไปให้ภายนอก ถ้าภายในไม่เข้าใจ ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งคงต้องใช้เวลา แต่ก็ต้องทำหาวิธีใหม่ๆเช่นบางคนชอบกินน้ำอัดลมมาทั้งชีวิต อยู่ๆให้เขาหยุดน้ำอัดลมเลย ก็คงจะยาก อย่างน้อยก็อาจจะแนะให้เขาลดจำนวนลงมา เมื่อเริ่มเข้าใจแล้ว คราวนี้ก็ต้องมีสิ่งที่ไปทดแทนให้กับเขา แต่หลายเรื่องก็อาจจะใช้เวลาแค่ข้ามคืนก็ทำได้ อย่างเช่นโต๊ะจีนมด พอพนักงานเข้าใจแนวคิด เขาก็ไปทำเลยหลายเรื่องก็ต้องอาศัยพันธมิตรมาแนะ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ผมเชื่อว่าถ้าเราก็สามารถที่จะบ่มเพาะคนได้มากขึ้น เราก็สามารถแตกหน่อแตกยวงออกไปได้ไกลขึ้น คนไทยก็จะมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก หรือสุขภาพดีอย่างยั่งยืนนั่นเอง”

ภายใต้ความมุ่งมั่นนี้ คุณอรุณพร ยังได้ให้แนวทางการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี “4อ. 2น.” กับพนักงานสัปดาห์ชวนมาติดตามรายละเอียดกันต่อ

 

ดูบทความทั้งหมดของ พิมพร ศิริวรรณ

แชร์ข่าว :
Tags: