วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

ดูบทความทั้งหมด

MoneyPro

19 มิถุนายน 2560
6,656

ต้องมีเงินขั้นต่ำเท่าไรจึงเกษียณได้

ต้องมีเงินขั้นต่ำเท่าไรจึงเกษียณได้

สัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปวิจารณ์งานวิจัย ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหัวข้อวิจัยน่าสนใจและมีประโยชน์มาก คือ “การศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมี สำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ)” จึงขอนำเนื้อหามาเขียนในสัปดาห์นี้

ทีมนักวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลในเชิงลึกว่า คนที่เกษียณไปแล้วใช้เงินกันเดือนละเท่าไร เพื่อที่จะดูว่า ต้องมีเงินเท่าไรจึงจะพอสำหรับการใช้ชีวิตในรูปแบบนั้น โดยได้ข้อมูลจากกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุไปแล้ว และได้ทำการคำนวณ โดยใช้ความน่าจะเป็นของการมีชีวิตอยู่ต่อ ณ วัยต่างๆ

การเก็บข้อมูลในเชิงลึกมีข้อดีคือ ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงขึ้น เช่น อัตราเงินเฟ้อโดยรวมจะคำนวณจากตะกร้าสินค้าและบริการที่กำหนดไว้ แต่สำหรับคนวัยเกษียณนั้น จะใช้สินค้าและบริการแตกต่างจากวัยทำงาน เพราะค่าเดินทางลดลง ค่ารับประทานอาหารสำเร็จรูปนอกบ้านลดลง แต่ค่าซื้ออาหารมาปรุงเองสูงขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ดีดิฉันได้ให้ข้อสังเกตว่า กลุ่มคนที่เลือกมาเจาะข้อมูลในเชิงลึก จะเป็นผู้มีเคยมีรายได้จากเงินเดือน และเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเมือง และกึ่งเมืองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยแจ้งว่า สังคมเรามีแนวโน้มเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ที่ดิฉันอยากเห็นคือ ตัวเลขการครองชีพของคนในต่างจังหวัด ที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหรือกึ่งเมือง เพราะเข้าใจว่าค่าครองชีพจะต่ำกว่าคนในเมือง และอยากเห็นตัวเลขค่าครองชีพของเกษตรกร เพราะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหมด

เมื่อได้ตัวเลขค่าคอรงชีพแล้ว ทางทีมวิจัยก็นำมาคำนวณหาจำนวนเงินขั้นต่ำที่ควรมี โดยคำนึงเรื่องค่าของเงินในอนาคตด้วยนะคะ

ซึ่งเท่าที่นำมาแสดง จะมีขอกลุ่มคนที่จะเกษียณในอีก 30 ปีข้างหน้า ว่าหากไม่มีโรคร้ายแรง อาศัยในกรุงเทพมหานคร เงินก้อนขั้นต่ำที่พึงมีกรณีเป็นผู้หญิง จะเท่ากับ 5 ล้านบาท ไปจนถึง 13.4 ล้านบาท และกรณีเป็นชาย จะเท่ากับ 4.4 ล้านบาท ไปจนถึง 11.6 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับว่าอาชีพเดิมอยู่ในกลุ่มใด (คาดว่าลักษณะการครองชีพหลังเกษียณจะไม่แตกต่างจากตอนทำงานมากนัก)

สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายขึ้น เงินก้อนขั้นต่ำ สำหรับผู้หญิง จะเท่ากับ 6.9 ล้านบาท ไปจนถึง 22.4 ล้านบาท และสำหรับผู้ชาย จะเท่ากับ 6 ล้านบาท ไปจนถึง 19.4 ล้านบาท

สาเหตุที่ผู้ชายต้องการเงินก้อนขั้นต่ำน้อยกว่าผู้หญิง เพราะคาดการณ์อายุขัยไว้สั้นกว่าค่ะ แต่ถ้าท่านผู้อ่านที่เป็นชาย มีการดูแลสุขภาพดี ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ท่านอาจจะใช้ตัวเลขของผู้หญิงได้ค่ะ

จำได้ว่าเมื่อสิบปีที่แล้ว ดิฉันเคยเขียนเรื่อง ต้องมีเงิน 10 ล้านบาทจึงจะเกษียณได้ และถูกผู้อ่านเขียน email มาต่อว่า ว่าทำให้คนใจเสียหมด ตอนนี้มีงานของนักวิชาการมาสนับสนุนแล้วค่ะ ว่าต้องมีเท่านี้จริง

และทีมวิจัย ได้นำตัวเลขนี้ไปสอบถามกลุ่มต่างๆที่อยู่ในวัยทำงาน ส่วนใหญ่ยังมีความกังวลด้วยว่า เงินก้อนที่บอกมานี้น้อยเกินไป เพราะเป็นห่วงว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้นในอนาคต

เป็นที่น่ายินดีว่า ทีมวิจัยจะจัดทำเป็น แพพลิเคชั่น ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานได้ตรงกับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น ค่ะ

วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายเงินออมมี 3 ปัจจัยหลักคือ เก็บออมให้ได้เยอะหน่อย มีระยะเวลาเก็บออมให้นานหน่อย ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากหน่อย ก็จะช่วยได้

ดิฉันย้ำหลายครั้งแล้วว่า ความกลัวความเสี่ยง(ความผันผวนของผลตอบแทนของเงินลงทุน) ไม่ควรจะมากไปกว่า ความกลัวเงินหมดยามเราแก่ เพราะฉะนั้น ต้อง”กล้าๆหน่อย” โดยเฉพาะหากอยู่ในวัยที่อายุยังน้อย มีกำลังที่จะหาเงินได้อีกนานกว่า

ทีนี้ หากลองทุกวิถีทางแล้ว ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย มีวิธีการเยียวยาวิธีเดียว คือ ลดเป้าหมายลง เช่น ลดระดับความเป็นอยู่ลงไป ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหาร ก็มาใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบผู้ที่เคยเป็นพนักงาน เป็นต้น

จะฝากข้อกังวลของคนอเมริกันที่เป็นคนในยุตเบบี้บูมที่กำลังทยอยเกษียณอายุงานกัน (เขาเกษียณอายุ 65 ปี) 10 ข้อ ที่นำมาจาก Insure Retirement Institute สหรัฐอเมริกา เพื่อที่ท่านจะได้หลีกเลี่ยงไม่ซ้ำรอยความผิดพลาดของเขา จะได้ไม่ต้องกังวล ดังนี้

  1. ไม่รู้ว่าจะสามารถเกษียณอายุได้ไหม
  2. ไม่รู้ว่าต้องมีเงินเท่าไหร่เพื่อการเกษียณ
  3. คาดหวังให้เงินประกันสังคมเป็นแหล่งเงินหลักเพื่อการเกษียณ
  4. คาดหวังรายได้ในช่วงหลังเกษียณคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก
  5. ค่ารักษาพยาบาลจะกินเงินส่วนที่เก็บไว้เพื่อเกษียณจนหมด
  6. กลัวจะเกษียณช้าแล้วได้ประโยชน์น้อยลง (เช่น ถูกตัดลดเงินประกันสังคม)
  7. ไม่มั่นใจว่าพร้อมสำหรับการเกษียณหรือไม่
  8. เสียใจที่เตรียมตัวมาไม่ดีสำหรับเกษียณ
  9. ไม่ได้ทำแผนรองรับยามฉุกเฉินที่ใช้ได้จริง
  10. ออมเงินเพื่อการเกษียณไว้ไม่ดีพอ

ดิฉันเชื่อว่าผู้อ่านคอลัมน์ของดิฉันทุกท่าน สามารถเกษียณได้อย่างสุขสบายค่ะ ถ้าท่านออมและลงทุนตามคำแนะนำ เพราะมีผู้อ่านจำนวนมาก แจ้งยืนยันมาแล้วค่ะ

ดูบทความทั้งหมดของ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

แชร์ข่าว :
Tags: