อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน

ดูบทความทั้งหมด

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

26 พฤษภาคม 2560
4,570

เป็นสมาชิก FIABCI สมาคมอสังหาฯ สากลกันเถอะ

องค์กรอสังหาริมทรัพย์ ที่นักอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ควรพลาดก็คือ FIABCI องค์กรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอย่างไร เรามาดูกัน

ในระหว่างที่ท่านกำลังอ่านบทความนี้อยู่ ผมกำลังประชุม FIABCI ประจำปีอยู่ที่นครรัฐอันดอร์รา ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสเปนและประเทศฝรั่งเศส กว่าจะกลับก็คงวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 FIABCI คืออะไร FIABCI ก็คือสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล หรือเรียกว่า International Real Estate Federation แต่ที่มีชื่อย่อว่า FIABCI ก็เพราะมาจากคำย่อในภาษาฝรั่งเศส มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส

FIABCI เป็นแหล่งเชื่อมนักอสังหาริมทรัพย์สากล ที่ต่างมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ นักอสังหาริมทรัพย์ของ FIABCI ประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในประเทศต่าง ๆ 65 ประเทศ ประกอบด้วยสมาคมนักวิชาชีพ 100 แห่ง สถาบันการศึกษา 65 แห่ง ถ้านับรวมสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในสังกัดทั้งหมด นับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนทั่วโลก จึงเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สมาชิกของ FIABCI เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในภาครัฐบาล ในฐานะผู้กำกับนโยบาย นครต่าง ๆ ตลอดจนนักพัฒนาที่ดินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน อสังหาริมทรัพย์ชนบทและเกษตรกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเน้นไปด้านการศึกษา การเชื่อมต่อทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ทุกวันนี้ FIABCI เป็นตัวแทนของภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล โดยมีตัวแทนในองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลายคนคงไม่ทราบว่า FIABCI ก่อตั้งมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือปี 2491 จนบัดนี้มีอายุ 69 ปีแล้ว ยังแข็งแกร่ง เติบโตอยู่ทุกวัน ตำแหน่งประธาน FIABCI มีการเลือกตั้งใหม่ทุกปี ไม่มีเป็นซ้ำ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกชาติได้มีโอกาสเข้าร่วม การเปิดโอกาส ย่อมทำให้คนมามีส่วนร่วม ต่างจากสมาคมกีฬาบ้านเรา หรือสมาคมวิชาชีพหลายแห่งที่มีการผูกขาดตัดตอน การอยู่กันจนรากงอก ย่อมทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่เป็นผลดีต่อส่วนรวม รังแต่จะสร้างปัญหาและทำให้สมาชิกหดหายไปนั่นเอง

คณะกรรมการ FIABCI ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ หลากหลาย นอกจากนี้ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปียังสามารถเป็น FIABCI Young Members นอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังมี FIABCI ประจำประเทศต่าง ๆ เช่นอย่างที่ประเทศไทย ผม (โสภณ พรโชคชัย) ก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน FIABCI ในสมัยนี้ด้วยเนื่องจากผมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และในอนาคต ก็จะมีการหมุนเวียนกันไปโดยไม่ผูกขาด ผมกะว่านายกสมาคมที่เป็นสมาชิกทั้งหลาย จะได้มีการหมุนเวียนกันเป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลหรือ FIABCI - Thai

สิ่งที่นับว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติของ FIABCI ก็คือ PRIX D'EXCELLENCE ซึ่งเป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี จะมี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสินโครงการดีเด่น โครงการที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจริงๆ แม้ในโลกนี้จะมีรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากมาย แต่รางวัลของ FIABCI นี้ นับเป็นรางวัลที่โดดเด่นที่สุดเลย

รางวัล PRIX D'EXCELLENCE ประกอบด้วย รางวัลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อยู่อาศัยความสูงระดับกลาง

ที่อยู่อาศัยแนวราบ ที่อยู่อาศัยอาคารชุดแนวสูง นิคมอุตสาหกรรม ผังเมือง รีสอร์ต โรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน

สิ่งแวดล้อม (การฟื้นฟูเมือง/อาคาร) อาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ อาคารราชการ อาคารอนุรักษ์ดีเด่น เป็นต้น ผมเองพาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ต่างแดน ก็มักค้นหาดูจากโครงการที่ชนะเลิศการประกวดระดับโลกนี้ และนอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังมีการมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในระดับประเทศอีกด้วย

สิ่งที่ FIABCI ให้กับนักอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกก็คือ งานประชุมประจำปี หรือ FIABCI World Congress โดยในปี 2560 นี้ จัดขึ้นที่นครรัฐอันดอร์รา และในงานนี้จะมีการประกาศผลรางวัล PRIX D'EXCELLENCE อีกด้วย ในแต่ละปี จะหมุนเวียนจัดงานประจำปีเรื่อยมา เช่น ในปี 2542 จัด ณ กรุงลอนดอน ซึ่งผมได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรก ปี 2547 ณ นครฮูสตัน สหรัฐอเมริกา ผมก็ได้เข้าร่วมและร่วมรับธงการเป็นสมาชิก FIABCI ของประเทศไทยเป็นครั้งแรก ปี 2548 จัด ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผมก็ไปเข้าร่วม พอมีถึงปี 2549 ก็จัด ณ กรุงเทพมหานคร โดยผมได้เป็นประธานคณะกรรมการงานประชุมวิชาการ (Congress Chairman) อีกด้วย นอกจากนี้ผมยังไปเข้าร่วมในครั้งที่จัด ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบอร์กในปี 2555 และในปี 2560 ณ นครรัฐแอนดอรา

นอกจากนี้ยังมีงาน MIPIM (www.mipim) ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ นครคานส์ ประเทศฝรั่งเศส โดยถือว่าเป็นงานแสดงกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโครงการอสังหาริมทรัพย์จากทั่วทุกมุมโลกมาเปิดการแสดง ทำให้เราได้มีโอกาสทำธุรกิจร่วมกับนักอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลก การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถขายทรัพย์สินได้ง่าย น่าจะสะดวกกว่าการทำ Road Show ของเราเองเสียอีก

ยิ่งกว่านั้นในเอเซียก็ยังมีงาน APREC หรือ Asia Pacific Real Estate Congress โดย 2017 APREC จะจัด ณ นครบูซาน เกาหลีใต้ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน ศกนี้ ผมก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรนำเสนอความรู้ แต่ที่สำคัญมีการออกบูธโดยนักอสังหาริมทรัพย์ในภาคพื้นเอเซีย เราลองนึกดูง่าย ๆ ว่าในงานนี้ เราจะสามารถพบนายหน้าจากหลากหลายประเทศมาช่วยเราขายทรัพย์สิน หรือหาผู้ร่วมทุนมาร่วมกับเราพัฒนาโครงการ หรือเผลอ ๆ เราอาจไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซียเพราะมีทรัพย์สินมาแสดงกันหลากหลาย ในอนาคต ผมจะขอเป็นเจ้าภาพจัดในประเทศไทยบ้าง

โปรแกรมการศึกษาของ FIABCI นั้นมี “FIREC” หรือ The FIABCI International Real Estate Consultant designation ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรให้ความรู้แก่ผู้ที่มีการปฏิบัติงานและทำธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน จริงจัง นอกจากนั้นยังมี “FIABCI Diploma” ซึ่งเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ ผมเองก็ได้รับ FIABCI Diploma ดังนั้นท้ายชื่อของผมจึงเป็นแบบนี้ “Sopon Pornchokchai, PhD Dip.FIABCI” เป็นต้น และที่เป็นความใจกว้างอย่างที่สุดของ FIABCI ก็คือ เราไม่ต้องจ่ายเงินปีละ 250-400 เหรียญสหรัฐอเมริกาในการรักษาสถานภาพของวุฒิบัตรนี้ไว้ เป็นการประหยัดงบประมาณของเราเอง

นี่แหละครับการเป็นสมาชิก FIABCI จึงถือเป็นสิ่งที่ทรงเกียรติที่นักอสังหาริมทรัพย์ไทย ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักบริหารทรัพย์สิน ธุรกิจรับสร้างบ้าน สถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ นักกฎหมาย สถาปนิกและวิศวกรควรมาเข้าร่วม สถาบันการศึกษาที่สอนอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ควรพลาด เพราะความหลากหลายทางวิชาชีพนี้เอง เราจึงได้มีโอกาสพบปะและเกิดโภคผลทางธุรกิจมากขึ้น เพราะนี่ไม่ใช่สมาคมเฉพาะนายหน้า เฉพาะผู้ประเมิน หรือเฉพาะกลุ่มย่อยใด ๆ การร่วมมือกันในระบบสหศาสตร์ (Interdisciplinary Approach) จึงเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ของประเทศไทยที่จะเริ่มในอนาคต

ท่านใดอยากเป็นสมาชิก FIABCI อยากเป็นกรรมการ FIABCI อยากเป็นประธาน FIABCI ไทยในอนาคต อยากมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ ของ FIABCI โลก อยากทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ อยากไปลงทุนในประเทศอื่น อยากเชิญชวนนักลงทุนประเทศอื่นเข้ามาร่วมทุกับเรา ติดต่อผมในฐานะประธานสมาคม FIABCI ไทยได้เลยครับ งานนี้ผมไม่ได้มุ่งทำกำไรใด ๆ แต่เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติเป็นสำคัญ

มาเป็นสมาชิก FIABCI ด่วนเลยครับผม เพราะนี่คือประตูสู่สากลของไทยโดยแท้

 

ดูบทความทั้งหมดของ อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน

แชร์ข่าว :
Tags: