CEO Blog

10 เหตุผลที่ทำให้ไม่ได้เป็นผู้นำ

เมื่อใดไม่มีทีมงานอยากทำงานกับผู้นำ คำว่าผู้นำก็จะหมดความหมายโดยปริยาย มันจะเลือนหายไปจนผู้นำกลายเป็นคนธรรมดาเพราะไม่มีผู้ตาม

 ว่ากันว่าอัตตา (Ego) ของมนุษย์เรามักมีอิทธิพลเบียดบังและบิดเบือนความมีเหตุมีผลของคนเราจนทำให้มีแนวคิดและพฤติกรรมในทางลบ และถ้าลบมากๆเข้าก็จะบั่นทอนโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ หนึ่งในความล้มเหลวที่เกิดจากอัตตาที่มีมากเกินพอดีก็คือล้มเหลวในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ผู้นำหลายคนมีแต่ตำแหน่งและอำนาจ แต่ไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากลูกน้องแม้แต่น้อย วันใดที่หมดอำนาจวาสนาก็จะไม่สามารถสั่งให้ใครทำอะไรได้อีก อย่างไรก็ตามก็มีคนหลายคนในทุกระดับที่มีความเชื่อและมั่นใจ(อย่างผิดๆ)ว่าตนเองมีภาวะผู้นำที่ดี ความไม่รู้ตัวไม่ตระหนัก (unawareness) นี้ทำให้ผู้บริหารหลายคนตกเก้าอี้มานักต่อนักแล้ว

เรามาคุยกันดีกว่าว่ามีสาเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้บริหารสอบตกในการเป็นผู้นำ ทั้งนี้มีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำจากหลายสถาบันเช่นจากนิตยสารวอลล์สตรีท นิตยสารฟอร์บส์ ตลอดจน Center for Creative Leadership ได้รวบรวมสาเหตุต่างๆที่ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถเป็นผู้นำได้ ดิฉันได้สำรวจข้อมูลและทำการเปรียบเทียบผลงานของสถาบันเหล่านี้ก็สามารถสรุปได้ว่ามีเหตุผลอยู่ 10 ประการที่สกัดเส้นทางการเป็นผู้นำ ลองอ่านดูแล้วลองนำมาวิเคราะห์ตนเองดูนะคะว่ามีข้อด้อยเหล่านี้อยู่ในตัวบ้างหรือไม่ จะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะสายเกินไป

1. ไม่สามารถสร้างผลงาน (results) ได้ จะมีการศึกษาดี เก่งกาจสามารถหรือเป็นนักพูดชั้นเซียนกล่อมใจจูงใจคนเก่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีผลงาน ก็เป็นอันว่าจบข่าว พนักงานตลอดจนบอร์ดบริหารขององค์กรเขาไม่ต้องการนักคิด หรือนักพูดที่สร้างผลงานไม่ได้ค่ะ

2.สร้างผลงานก็จริง แต่ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง (Get results the wrong way) บางคนก็สร้างผลงานได้จริง แต่ด้วยกระบวนการทำงานที่ไร้จริยธรรมหรือไร้ความรับผิดชอบ เช่น โกงเขามา หรือทำลายสิ่งแวดล้อม งานบางประเภทมีวิธีทำงานได้หลากหลาย ขอให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่ต้องการก็พอแล้ว แต่งานบางประเภทมีมาตรฐานทั้งผลลัพธ์ และวิธีทำงาน ผู้บริหารพึงให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ มิฉะนั้นพลาดไปแล้วนอกจากจะไม่ได้ผลงาน ยังจะเสียชื่อและเสียประวัติอีกด้วย

3.ไม่สนใจดูแลลูกน้อง การมุ่งแต่งานโดยละเลยที่จะดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิตการทำงานและขวัญกำลังใจของลูกน้องทำให้เสียคะแนนนิยมและจะเสียแรงสนับสนุนจากทีมงานอย่างแน่นอน งานนี้ผู้บริหารไปไม่รอดแน่หากขาดทีมงานที่จงรักภักดี

4.สนใจแต่ตำแหน่งและผลประโยชน์ของตนมากกว่าอุดมการณ์ ลูกน้องอ่านออกเสมอว่าเมื่อใดผู้บริหารสนใจแต่จะทำให้ตัวเองมีผลงาน ต้องการให้ดูดี ให้ได้รับการเลื่อนขั้น มากกว่าจะสนใจทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร เป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆทำงานก็อยากทำงานแล้วได้รางวัล ได้การเลื่อนขั้น จะมีใครสักกี่คนที่ทำเพื่อองค์กรโดยไม่หวังผลส่วนตน ประมาณว่าองค์กรได้ดี ฉันก็ได้ดีด้วย แบบนี้โอเคค่ะ แต่จะเริ่มไม่โอเคเมื่อฉันได้ แต่องค์กรและทีมงานไม่ได้ ระวังอย่าให้ความเห็นแก่ตัวแซงหน้าหน้าที่ความรับผิดชอบต่องาน ลูกทีมและองค์กร มิฉะนั้นท่านอาจจะถูกเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพ่งเล็ง รังเกียจและไม่ยอมรับ

5.ชอบให้สัญญาที่รักษาไม่ได้ ผู้บริหารหลายคนเวลาอยากได้ผลงานจากลูกน้องมักมีรางวัลผลตอบแทนมาล่อ แต่พอลูกน้องทำได้จริงก็ลืมหรือแกล้งลืมที่จะมอบให้ หรือบางทีผู้บริหารอาจมีจิตใจดี ตั้งใจดีที่จะช่วยลูกน้องหรือผู้ร่วมงานในเรื่องใดๆก็ตาม ความที่เป็นคนปากไวก็รีบออกปากว่าจะช่วย แต่พอจริงๆทำไม่ได้ แบบนี้ทำให้เสียเครดิต จึงควรไตร่ตรองก่อนจะให้สัญญากับใครและจดบันทึกไว้ด้วยว่าไปรับปากอะไรกับใครบ้างจะได้ไม่ลืม ไม่เช่นนั้นต่อไปจะไม่มีใครเชื่อในคำพูด

6.ตีกรอบความคิดคนโดยไม่จำเป็น ระวังที่จะไปบอกใครต่อใครว่าเขาทำอะไรได้บ้าง ควรทำหรือไม่ควรทำอะไรมากเกินจำเป็นจนกลายเป็นการจำกัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

7.ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหมือนเพื่อนร่วมงาน อย่าทำตัวเหนือกฎเกณฑ์ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ มิฉะนั้นจะถูกครหาว่าไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี แต่ทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชน ใช้อำนาจเป็นธรรม ไม่มีเพื่อนร่วมงานคนไหนนิยมชมชอบหรอกค่ะ

8.ไม่สามารถดึงดูด พัฒนาและรักษาพนักงานคนเก่ง คนที่เป็นผู้นำที่ดีมักมีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่ดึงดูดให้เพื่อนร่วมงานอยากเข้าใกล้ อยากเรียนรู้อะไรๆดีจากผู้นำ แต่ถ้าคนที่อยู่ตำแหน่งผู้นำไม่มีทัศนะคติ และไม่มีในการสื่อสารจูงใจ การสอนงานโค้ชงานก็จะทำให้ขาดเสน่ห์บารมีในการดึงดูด พัฒนาและรักษาพนักงานคนเก่ง และถ้าผู้นำไม่สามารถจูงใจรักษาพนักงานคนเก่งให้องค์กรได้ ยังจะสมควรเป็นผู้นำอีกหรือ?

9.เอาดีเข้าตัว ขอเด่นคนเดียว ประมาณว่าทุกเวทีจะมีแต่ผู้นำเป็นพระเอกหรือนางเอกได้บทเด่นเสมอ เพื่อนร่วมงานคนอื่นไม่มีสิทธิ์แจ้งเกิด แบบนี้อีกหน่อยก็คงจะเหลือแต่ผู้นำคนเดียวบนเวที เล่นมันทุกบทเอง สนุกไหมล่ะ?

10.สนใจกระบวนการทำงานจนลืมคน ผู้บริหารที่สนใจเรื่องกระบวนการทำงานให้ต่อเนื่องแต่ลืมสนใจดูแลพัฒนาส่งเสริมพนักงานจะต้องเผชิญความเสี่ยงกับการสูญเสียทีมงาน

จะเห็นได้ว่าเหตุผลที่ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลคน การสร้างสัมพันธภาพกับทีมงานอยู่หลายข้อ ดังนั้นจึงพึงให้ความสนใจกับเรื่องคนมากเป็นพิเศษเพราะถ้าเมื่อใดไม่มีทีมงานอยากทำงานกับผู้นำ คำว่าผู้นำมันก็จะหมดความหมายไปโดยปริยาย และมันก็จะเลือนหายไปจนผู้นำกลายเป็นคนธรรมดาเพราะไม่มีผู้ตาม