สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์

ดูบทความทั้งหมด

จับกระแส

7 กันยายน 2559
1,814

จี้'สรรพากร'อุดช่องโหว่ภาษี

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

 โดยผู้ว่าการ สตง. “พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ออกมาเผยว่า ระยะ 1 ปีที่ สตง. จัดตั้งสำนักตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ของกระทรวงการคลัง ทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มเข้ามา ถึงหลักร้อยล้านบาท นั่นหมายถึงว่า การจัดเก็บรายได้ของกรมจัดเก็บภาษีมีช่องโหว่ ให้มีการหลีกเลี่ยงโดยผู้เสียภาษี อีกนัยหนึ่ง คือ การจัดเก็บภาษีด้อยประสิทธิภาพนั่นเอง

สตง. มุ่งเน้นตรวจสอบไปยัง 3 กรมจัดเก็บภาษี โดยกรมสรรพากรเป็นเป้าหลัก เนื่องจากเป็นกรมที่มีสัดส่วนการจัดเก็บรายได้มากสุดราว 70-80% ของรายได้รัฐบาลในแต่ละปี แน่นอนว่า ฐานภาษีต้องกว้าง ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า ทั้งจากภาษีที่เก็บจากมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่การตรวจสอบ จะพุ่งเป้าไปที่การให้โอกาสเจ้าหน้าที่ ในการเรียกภาษีเพิ่มมากกว่าการตรวจสอบ เพื่อประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่า เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีหรือไม่

นอกจากนี้ กว่า 50% ของข้อมูลที่สตง.ได้รับ มาจากการร้องเรียนของประชาชน เพื่อให้สตง.เข้าตรวจสอบการทำงาน และในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่ร้องเรียนกรณีที่มีความเป็นไปได้ว่า กรมสรรพากรน่าจะจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน ทำให้สำนักตรวจสอบรายได้ของสตง.ให้น้ำหนักการตรวจสอบกรมสรรพากรมากสุด

ปีงบประมาณ 2559 นี้ จะเป็นอีกปีหนึ่งที่กรมสรรพากรจัดเก็บพลาดเป้า โดยอธิบดีกรมสรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ คาดรายได้ต่ำเป้าถึง 1.4 แสนล้านบาท สาเหตุ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บบนฐานการนำเข้าต่ำกว่าประมาณการมาก ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ต่ำกว่าประมาณการ ทำให้การจัดเก็บภาษีจากธุรกิจและสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำมันต่ำลง ส่วนประสิทธิภาพการจัดเก็บนั้น ยืนยัน ทำเต็มที่

ขณะที่ สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังสั่งการว่า ให้ทุกกรมภาษีอุดช่องโหว่การจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะในส่วนของกรมสรรพากรนั้น เท่าที่ดูตัวเลขผู้เสียภาษีพบว่า ยังเข้าระบบน้อยกว่าที่ควรจะเป็น กรณีบุคคลธรรมดามีแรงงานถึง 30 ล้านคน แต่เข้าระบบเพียง 10.9 ล้านคน ในจำนวนนี้ เสียภาษีจริงเพียง 4 ล้านคนเท่านั้น ส่วนนิติบุคคลมีกว่า 1 ล้านราย แต่เข้าระบบเพียง 6 แสนราย และ เสียภาษีจริงเพียง 4 แสนราย

ที่สำคัญ ปลัดกระทรวงการคลังสั่งการให้ข้าราชการกรมสรรพากร ห้ามรับเป็นที่ปรึกษา และทำบัญชีให้กับบริษัทเอกชน เพราะถือเป็นการเอื้อประโยชน์ในการทำบัญชีลดภาระภาษี ประเด็นนี้ ยากสำหรับแนวทางกำกับ เพราะการให้คำปรึกษา หาใบเสร็จพิสูจน์ยาก ปัจจุบันมีสรรพากรพื้นที่ทุกจังหวัด บางจังหวัดแบ่งย่อยเป็นหลายเขต รวมจำนวนข้าราชการาว 2 หมื่นคน

ที่ผ่านมา มีข้าราชการระดับสูงของกรมสรรพากรถูกให้ออกจากตำแหน่งในข้อหาเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีหลายราย บางรายร่วมวางแผนในการขอคืนภาษีเป็นเงินหลายพันล้าน ขณะนี้ กระทรวงการคลังกำลังทำโครงการกระทรวงคุณธรรม คาดหวังให้กรมจัดเก็บ โดยเฉพาะกรมสรรพากรเป็นหนึ่งในกรมที่ควรได้รับรางวัลนี้

 

 

ดูบทความทั้งหมดของ สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์

แชร์ข่าว :
Tags: